Hyppää sisältöön

Ohjelmistokehittäjä: uudet passitusilmoitukset 18.11.2023 alkaen transitioajan säännöillä ja myöhemmin lopullisilla säännöillä

Julkaisuajankohta 21.6.2023 10.00 | Julkaistu suomeksi 21.6.2023 klo 10.04
Tiedote

Passitusilmoitusten transitioaikana 18.11.2023 alkaen passitusilmoituksissa on voimassa transitiosäännöt. Lopulliset säännöt on tarkoitus ottaa käyttöön 1.12.2023, mutta on mahdollista, että ne otetaan käyttöön vasta myöhemmin. Transitioaikana voimassa olevat säännöt ovat nähtävissä Passituksen sanomakuvauksien tietosisällöistä. Passitussanomien (FI015A ja FI013A) transitiosäännöt ovat B- ja E-alkuisia, ja ne on merkitty lihavoituina sanomakuvauksiin. Säännöissä mainittu ”TPendDate” tarkoittaa päivämäärää, jolloin koko EU:ssa otetaan lopulliset säännöt käyttöön.

Esimerkkejä siitä, miten tieto ilmoitetaan transitioaikana ja miten tieto ilmoitetaan lopullisten sääntöjen aikana

  • Alatason lähetyseriä voi olla transitioaikana vain 1. Tämä kerrotaan säännössä E1406. Transitioajan päättymisen jälkeen alatason lähetyseriä voi olla 99. 
  • Sääntö E1301 estää ilmoittamasta esimerkiksi lähettäjän ja vastaanottajien tietoja House-tasolla transitioaikana. Lopullisten sääntöjen aikana sekä lähettäjä että vastaanottaja voidaan ilmoittaa House-tasolla. Esimerkiksi lähettäjä on ilmoitettava transitioaikana koko lähetyserän tasolla, eli ilmoituksella voi ilmoittaa vain yhden lähettäjän. Lopullisten sääntöjen aikana lähettäjiä voi olla House-tasolla ilmoitettuna enintään 99. 
  • Esimerkkinä B-alkuisista säännöistä on B2400. Tämän sääntö toimii siten, että transitioaikana esimerkiksi vastaanottajan tiedot voidaan ilmoittaa tavaraerällä, jos vastaanottajia on useita. Lopullisten sääntöjen aikana vastaanottajan tiedot ilmoitetaan House-tasolla, jos vastaanottajia on useita. Niitä ei tällöin voi enää ilmoittaa tavaraerällä.
  • B-alkuisissa säännöissä voi olla myös rajauksena, että jonkin tiedon voi ilmoittaa vasta lopullisten sääntöjen aikana. 

Lisätietoja:
Kaikki sanomakuvaukset
Passituksen sanomakuvaukset

UCC(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet