Hyppää sisältöön

Ändringar till de förklarande anmärkningarna gällande den kombinerade nomenklaturen (KN)

Utgivningsdatum 30.7.2014 13.41 | Publicerad på svenska 10.1.2017 kl. 13.13
Pressmeddelande

77/2014, IOL

Kommissionen publicerade den 26 juli 2014 bifogat meddelande (2014/C 244/07) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 244. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 137, 6.5.2011, s. 1).

TMD