Hyppää sisältöön

Muutoksia suojatoimenpiteiden kohteena olevien terästuotteiden polkumyynti- ja tasoitustulleihin – tarkista, vaikuttavatko muutokset yritykseesi!

5.9.2019 10.09
Tiedote

EU:n virallisen lehden numerossa L 227, 3.9.2019 on muutettu suojatoimenpiteiden kohteena olevien terästuotteiden polkumyynti- ja tasoitustulleja.

Komissio on todennut, että polkumyynti- ja tasoitustullien sekä suojatoimenpiteiden yhdistelmällä on haluttua suurempi vaikutus tiettyihin terästuoteluokkiin. Nämä luokat on lueteltu asetuksen liitteessä 1.A. Sen vuoksi komissio ottaa nyt käyttöön toimenpiteitä, joilla estetään asetuksen liitteessä 2 lueteltujen polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteiden samanaikainen soveltaminen kiintiön ylittävällä tullilla liitteessä 1.A lueteltuihin terästuoteluokkiin.

Tarkista, vaikuttaako muutos yritykseesi.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet