Hoppa till innehåll

Ändringar i antidumpnings- och utjämningstullar på stålprodukter som omfattas av skyddsåtgärder – kontrollera om ändringarna påverkar ditt företag!

5.9.2019 10.09
Pressmeddelande

I EU:s officiella tidning nr L 227, 3.9.2019, informeras om ändring i antidumpnings- och utjämningstullar på vissa stålprodukter som omfattas av skyddsåtgärder.

Kommissionen har konstaterat att kombinationen av antidumpnings- och utjämningstullar och skyddsåtgärder har en större effekt än vad som är önskvärt på vissa stålproduktskategorier. Dessa kategorier förtecknas i bilaga 1.A till förordningen. Därför inför kommissionen nu åtgärder för att förhindra att de antidumpnings- och utjämningsåtgärder som förtecknas i bilaga 2 tillämpas samtidigt med tullen över kvoten på de stålprodukter som anges i bilaga 1.A.

Kontrollera om ändringen påverkar ditt företag.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar