Hyppää sisältöön

Korujen raskasmetallit voivat allergisoida tai kasvattaa syöpäriskiä – Tulli hylkäsi 11 % valvomistaan muotikoruista

Julkaisuajankohta 5.2.2024 8.30
Tiedote

Tulli hylkäsi 11 % valvomistaan kaupallisesti maahantuoduista muotikoruista vuonna 2023. Jalometalleja halvemmista materiaaleista valmistetut korut sisälsivät liian suuria määriä syöpävaarallista kadmiumia, myrkyllistä lyijyä ja allergisoivaa nikkeliä. Euroopan ulkopuolelta tuotujen korujen ongelmat ovat Tullille tuttuja ennestään.

Tulli valvoi ja tutki vuonna 2023 yhteensä 152 Suomeen maahantuotua muotikorua. Tuoteturvallisuusvalvonta keskittyi marketeissakin myytävien kaulaketjujen, sormusten, korva- ja rannekorujen ja hiuspinnien raskasmetallipitoisuuksiin. Jopa 11 % viime vuonna valvotuista koruista sisälsi määräykset ylittäviä määriä kadmiumia, lyijyä tai nikkeliä. Tulli esti näiden erien pääsyn suomalaisiin kauppoihin.

Kaikki 17 hylättyä tuote-erää olivat peräisin Euroopan ulkopuolelta, erityisesti Kiinasta ja Intiasta. Lisäksi kahdessa korvakorussa kadmiumin määrän todettiin olevan riskirajoilla, joten Tulli huomautti niiden maahantuojia.

Muista kuin jalometalleista tai teräksestä valmistetut muotikorut ovat vuosittainen osa Tullin tuoteturvallisuusvalvontaa. Niistä myös löytyy säännöllisesti terveydelle haitallisia tuotteita. Liian suuret raskasmetallipitoisuudet voivat aiheuttaa käyttäjälleen erilaisia, vakaviakin haittoja.

– Valitsimme muotikorut – tai niin sanotut epäaidot korut – valvontaamme viime vuosien perusteella. Osasimme odottaa ongelmia, mutta mitä enemmän valvomme, sitä enemmän määräystenvastaisia tuotteita tuntuu löytyvän, tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling toteaa.

Korujen sisältämät raskasmetallit voivat aiheuttaa aitoa haittaa

Monille korujen käyttäjille tuttu nikkeli voi aiheuttaa kosketusallergiaa, joka voi ilmetä iholla nopeastikin. Kadmium ja lyijy sen sijaan kertyvät elimistöön useista lähteistä. Niiden haitat näkyvät yleensä vasta pitkällä aikavälillä, poikkeuksena esimerkiksi lyijymyrkytys.

– Kadmium ja lyijy ovat erittäin haitallisia aineita muun muassa keskushermostolle, munuaisille ja luustolle. Lyijy vaikuttaa haitallisesti ihmisen kehitykseen ja lisääntymiseen, ja kadmium on syöpää aiheuttava raskasmetalli, tullikemisti Siru Viljakainen selittää.

Tullin valitsemat näytteet käyvät läpi tarkat analyysit Tullilaboratoriossa. Korut ovat yksi ihon kanssa kosketuksiin tulevista tuoteryhmistä, joten niistä tutkitaan nikkelin irtoamista. Lisäksi Tulli tutkii lyijyn ja kadmiumin kokonaismäärää. Pikamenetelmät mahdollistavat suuren tuotemäärän alustavan tutkimisen nopealla aikataululla ja mahdollisimman tehokkaasti. Jos pikatestin tulos antaa aihetta epäillä ongelmia, alkuaineen irtoamista tai kokonaismäärää analysoidaan lisää tarkemmissa tutkimuksissa.

Vastuu korun turvallisuudesta on aina tuottajalla – viranomaiset valvovat asetusten toteutumista

Terveydelle vaaraa aiheuttaville metalleille – mukaan lukien lyijy, kadmium ja nikkeli – on määritelty EU-lainsäädännöllä yhteiset raja-arvot. Suomeenkaan tuotavat tuotteet eivät saa ylittää näitä EU:n REACH-asetuksen raja-arvoja, ja Tulli valvoo vaatimusten toteutumista maahantuonnin yhteydessä.

Tulli valvoo sekä EU:sta että sen ulkopuolelta kaupallisesti tuotavien tuotteiden turvallisuutta. Tulli ottaa näytteensä maahantuojien varastoilta ennen erien päätymistä myyntiin pistokoemaisesti ja riskiarvioiden perusteella. Suomessa jo myynnissä olevia tuotteita valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Suomalaisten kuluttajien tekemät verkkokauppatilaukset eivät kuulu viranomaisten valvonnan piiriin.

Tiedotteen kuvat (Aku Häyrynen / Tulli)

Mediatiedote