Hyppää sisältöön

Kanada-sopimuksen, CETA, soveltaminen alkaa 21.9.2017

Julkaisuajankohta 19.9.2017 14.15
Tiedote

EU:n ja Kanadan välisen CETA-sopimuksen väliaikainen soveltaminen alkaa 21.9.2017.

Soveltamista koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 238, 16.9.2017. Sopimusteksti tullinalennuksineen ja alkuperäsääntöineen on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 11, 14.1.2017. Katso myös Tullin asiakastiedote 2.5.2017.

Viejäyritysten tulee olla hakeutunut Tullissa rekisteröidyksi viejäksi voidakseen laatia määrämuotoisia alkuperäilmoituksia EU:n alkuperätuotteille viennissä Kanadaan. Muissa vapaakauppasopimuksissa sovellettavaa valtuutetun viejän lupaa ja sen yrityskohtaista lupanumeroa voidaan käyttää alkuperäilmoituksissa viennissä Kanadaan vain vuoden 2017 loppuun asti.

Rekisteröidystä viejästä lisää tietoa tästä.

Euroopan komission sivustolla on ohjeistusta CETA-sopimuksen mukaisen tullietuuskohtelun myöntämiseen liittyvien säännösten osalta, ks. guidance: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/canada_en

Lisätietoja:
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi
yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Etuuskohtelutiedotteet