Hoppa till innehåll

Kanada-avtalet, CETA, börjar tillämpas 21.9.2017

19.9.2017 14.15
Pressmeddelande

Den provisoriska tillämpningen av CETA-avtalet mellan EU och Kanada börjar 21.9.2017.

Meddelandet om tillämpningen offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning L 238 av 16.9.2017. Avtalstexten som omfattar tullnedsättningar och ursprungsregler har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning L 11 av 14.1.2017. Se också Tullens kundmeddelande av 2.5.2017.

Exporterande företag ska ha ansökt om status som registrerad exportör hos Tullen för att vid export till Kanada kunna upprätta formbundna ursprungsdeklarationer för produkter med ursprung i EU. De tillstånd som godkänd exportör och företagsspecifika tillståndsnummer som tillämpats vid andra frihandelsavtal, kan användas i ursprungsdeklarationer vid export till Kanada endast fram till utgången av år 2017.

Mera information om registrerad exportör hittar du här.

På EU-kommissionens webbplats finns anvisningar om bestämmelserna gällande beviljande av tullförmåner enligt CETA-avtalet (under länken guidance): https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/canada_en

Mera information:
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi
yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling