Hyppää sisältöön

Japanin sopimuksen siirtymäsäännös matkalla tai varastossa oleville alkuperätuotteille

22.2.2019 9.29
Tiedote

EU:n ja Japanin välistä talouskumppanuussopimusta on sovellettu 1.2.2019 lähtien. Sopimus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 330/27.12.2018. Tulli on julkaissut sopimuksesta asiakastiedotteen.

Sopimuksen mukaisia tullietuuksia voidaan soveltaa myös sellaisiin toisen sopimusosapuolen alkuperätuotteisiin, jotka ovat olleet sopimuksen voimaantulopäivänä joko matkalla viejämaasta tuojamaahan tai tullivalvonnassa tuojamaassa, eikä tuotteita ole luovutettu vapaaseen liikkeeseen (sopimuksen 3.29 artikla). Tullietuuksien saaminen edellyttää, että alkuperätuotteista tehdään tullietuuskohtelua koskeva vaatimus tuojamaan tulliviranomaiselle 12 kuukauden kuluessa sopimuksen voimaantulopäivästä.

Tullietuutta varten viejän on laadittava alkuperävakuutus esimerkiksi lähetykseen liittyvän kauppalaskun kopioon, jossa tuotteet on kuvattu riittävän yksityiskohtaisesti niiden tunnistamiseksi. Alkuperävakuutuksen yhteyteen on lisättävä myös päiväys, jos alkuperävakuutuksen laatimispäivä poikkeaa esimerkiksi sen laskukopion päivämäärästä, johon vakuutus sisällytetään.                                              

Komissio on lisäksi vahvistanut, että sopimuksessa ei ole tullinpalautuskieltosäännöstä.

Lisätietoja:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet