Hyppää sisältöön

Itärajan läpivalaisutekniikan päivitys etenee

Julkaisuajankohta 1.9.2021 8.30
Tiedote

Tulli kilpailutti viime vuonna isojen läpivalaisulaitteiden hankinnat Vaalimaan, Vainikkalan ja Imatran rajanylityspaikoille. Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta laiteasennukset ovat edenneet hyvin. Uusi läpivalaisutekniikka tehostaa tavaraliikenteen tarkastuksia merkittävästi. Hanke rahoitetaan pääasiassa EU:n ulkorajayhteistyöohjelmasta.

Käynnissä olevassa hankkeessa uusitaan Tullin tavaraliikenteen tarkastustoiminnassa käytettävää läpivalaisulaitteistoa itärajalla. Kokonaisuuteen kuuluvat Vaalimaan maantieliikenteen ja Vainikkalan junien läpivalaisulaitteiden päivitys sekä kokonaan uusi junien läpivalaisulaite Imatralle.

Juna uudella raiteella Imatralla

Junat uudelle raiteelle Imatralla

Asennustyöt ovat pisimmällä Imatralla, jossa uuden läpivalaisulaitteiston lisäksi on rakennettu myös uusi raide kulkemaan läpivalaisulaitteen kautta.

– Laitteiston läpi kulkeva raide saatiin käyttöön ja junaliikenne alkoi kulkea laitteiston kautta kesäkuun puolivälissä. Asennukset ovat sujuneet hyvin ja haluamme myös kiittää Väylävirastoa uuden raiteen ja laitteen suojaseinien rakennuttamisesta, kiittelee valvontajohtaja Kari Marjamäki Tullista.

Vaikka junaliikenne jo kulkeekin uuden laitteiston läpi, on töitä vielä edessä ennen varsinaista läpivalaisutoiminnan käyttöönottoa. Asennusten viimeistelyt ovat parhaillaan käynnissä ja seuraavaksi aloitetaan testaukset sekä Tullin koekäyttöjaksot.

Laitteistopäivitykset etenevät myös Vainikkalassa ja Vaalimaalla. Vainikkalassa junien läpivalaisulaitteiston tunnistinlinjasto nostettiin onnistuneesti paikoilleen jo juhannusviikolla ja elokuun alussa loput laitekontit. Vaalimaan maantieliikenteen läpivalaisulaitoksen remontti ja laitepäivitys on myös päässyt vauhtiin vanhan laitteiston purkamisella sekä kiinteistön remontin käynnistymisellä.

Seuraavaksi käynnistyy hankkeen kriittisin vaihe

Kaikkien kolmen läpivalaisulaitteiston hankintaan on sovellettu aiempaa tarkempaa laadunvalvontaa sekä tietoturvan- ja vaatimustenmukaisuuden seurantaa. Laitteistoille tehdään suorituskykymittauksia sekä lukuisia tarkastuksia, jotta varmistutaan, että laitteistot vastaavat Tullin niille asettamia vaatimuksia.

Tulli on hankkinut suurten läpivalaisulaitteiden suorituskyvyn mittaamista varten uuden ANSI-standardiin perustuvan testilaitteiston, joka pääsee pian tositoimiin. Laitevalmistajista riippumattomalla testilaitteistolla päästään arvioimaan läpivalaisulaitteiden todellista suorituskykyä käyttöönotossa ja tulevina vuosina säännöllisissä seurantatestauksissa.

– Uudet laitteistot tehostavat Tullin tarkastustoimintaa oleellisesti ja lisääntyvien läpivalaisumäärien avulla tavaraliikennettä saadaan entistä kattavammin tarkastettua, Marjamäki kertoo.

Vaalimaan, Vainikkalan ja Imatran läpivalaisulaitehankintojen arvo on yhteensä noin 5,8 miljoonaa euroa, josta kansallista rahoitusta on noin 1,7 miljoonaa euroa ja loput rahoitetaan ENI-SEFR-CBC rahoitusohjelmasta. Laitteet toimittaa Nuctech Warsaw Company Limited Sp Z.O.O. Tulli kertoi laitehankintojen kilpailutuksesta aiemmin tiedotteessaan 6.8.2020.

Kuvat:

Kuva 1: Imatra, ensimmäinen juna uudella raiteella
Kuva 2: Imatra, läpivalaisulaitteisto
Kuva 3: Vainikkalan tunnistinlinjaston nosto
Kuva 4: Testilaitteisto, jolla läpivalaisulaitteita testataan

Mediatiedote