Mitä vienti on?

Vienti tarkoittaa unionitavaroiden vientiä EU-maiden ulkopuolelle. Vietävät tavarat on asetettava vientimenettelyyn antamalla niistä viennin tulli-ilmoitus.

Vienti-ilmoitus on annettava myös, kun tavaraa viedään EU:n veroalueen ulkopuolelle, esimerkiksi Kanariansaarille, ja kun tavaraa viedään Ahvenanmaalta muualle kuin Suomeen.

EU:n sisäisestä kaupasta on tehtävä tilastoilmoitus (Intrastat)

Jos tavaraa viedään Suomesta EU:n tulli- ja veroalueeseen kuuluvaan toiseen jäsenmaahan, kyse on sisäkaupasta eikä siitä tarvitse antaa viennin tulli-ilmoitusta. Yrityksen on kuitenkin annettava Tullille sisäkaupan Intrastat-ilmoitus, jos viennin arvo ylittää vuodessa tietyn kynnysarvon.

Miksi vienti-ilmoitus on annettava?

Vienti-ilmoituksen perusteella vientimaan tulliviranomainen muun muassa valvoo vietäviin tavaroihin kohdistuvia mahdollisia vientirajoituksia ja -kieltoja, kerää ulkomaankaupan tilastoaineistoa, torjuu terrorismia ja kansainvälistä rikollisuutta, kantaa mahdolliset vientitullit (näitä ei kanneta EU:ssa tällä hetkellä) ja valvoo vientitavaran poistumista EU:sta.

Vientikaupan arvonlisäverotus

Tavaroiden myynti EU:n ulkopuolelle on arvonlisäverotonta. Tulli vahvistaa luovutuspäätöksen, ja poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen avulla myyjä voi osoittaa sijoittautumisjäsenvaltionsa veroviranomaiselle myynnin arvonlisäverottomuuden perusteen.

Vientikaupan arvonlisäverotusta ja verotonta myyntiä ohjeistaa Verohallinto. Tutustu ohjeeseen: Vientikaupan arvonlisäverotus.