Hyppää sisältöön

Tuonnin tulli-ilmoitukset uudistuvat vaiheittain 2021 ja 2022

Tuonti

Tuonnilla tarkoitetaan tavaroiden tuontia EU:n ulkopuolisesta maasta. Tavarat on tuontitullattava ennen kuin ne saa ottaa käyttöön tai myydä eteenpäin. Tulli kantaa tavaroista tullit, verot ja maksut, jotka määräytyvät tavaran tullinimikkeen, alkuperän ja tullausarvon perusteella.

Aineettomia hyödykkeitä ja palveluita ei tarvitse tullata. Tällaisia ovat esimerkiksi ohjelmat ja e-kirjat.

Tulliselvityksen ja maahantuontiverotuksen kannalta on ratkaisevaa

  • mistä tavarat toimitetaan ja
  • onko EU:n alueelta toimitettavat tavarat valmistettu EU:ssa tai tullattu EU:n alueelle.

EU:n veroalueen ulkopuolelta tuotavista tavaroista kannetaan arvonlisävero.


Tuonnin vaiheita, joissa Tulli on mukana

1. Tavaran tilaaminen

TULLI.FI

2. Turvatietoilmoitukset

3. Tavaran saapuminen ja esittäminen tullille

TULLI.FI
TULLI.FI

4. Varastointi

TULLI.FI

5. Tuontitullaus

6. Luovutus- ja tullauspäätös

TULLI.FI

7. Arkistointi

TULLI.FI