Hyppää sisältöön

Tullilaskuri – palvelun rajaukset

  • Palvelun antamat tiedot ja tulokset ovat osa Tullin yleisneuvontaa, eivätkä ole sitovia.
  • Palvelussa ei voi laskea valmisteveron alaisten tuotteiden, kuten alkoholijuomien, verojen määrää. Lue lisää valmisteverotuksesta Verohallinnon sivuilta.
  • Palvelussa on valittava alue ensisijaisesti tavaran alkuperämaan mukaan, mutta jos se ei ole tiedossa, voit tehdä valinnan lähetysmaan mukaan. Tullit määräytyvät yleensä alkuperämaan, ei lähetysmaan, mukaan.
  • Palvelu ilmoittaa maksettavan yleisen tullin määrän. Se ei huomioi mahdollisia tullietuuksia, joita tavaralle voi saada, jos tullietuuskohtelun edellytykset täyttyvät ja siitä esitetään vaadittava selvitys.
  • Palvelu ei ilmoita mahdollisia polkumyynti- ja tasoitustulleja tai lisätulleja.
  • Tilaajana sinun vastuullasi on selvittää tilattavaan tavaraan kohdistuvat tuontirajoitukset. Lisätietoa saat mm. tulli.fi-sivuilta: Tullin rajoituskäsikirja.
  • Tavarasta on maksettava tullia, jos koko lähetyksen tavaroiden arvo on yli 150 euroa. Tämä tullittomuuden arvoraja ei kuitenkaan koske alkoholituotteita, tupakkaa, tupakkatuotteita, hajuvesiä tai eau de toilette -tuotteita.
  • Jos tavara toimitetaan sinulle EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta, joudut yleensä maksamaan siitä arvonlisäveroa.
Valuutan muuntokurssit
Huomaathan, että palvelusta saamasi arvio verojen määrästä voi poiketa summasta, jonka tosiasiassa maksat, kun tullaat lähetyksen. Tavaran ostohinta muunnetaan euroiksi aina tullauspäivänä voimassa olevan muuntokurssin mukaan. Tulli vahvistaa muuntokurssit kerran kuukaudessa.

Tulli voi antaa hakemuksesta sitovan maksullisen ennakkoratkaisun arvonlisäverolain, valmisteverotuslain ja väylämaksulain soveltamisesta. Tariffia ja alkuperää koskeva sitova tieto on yleensä maksuton.

Tullin hiilijalanjälkilaskuri

Tullin hiilijalanjälkilaskurin esittämä luku kuvaa syntyneitä päästöjä, kun 0,5 kg lähetys kuljetetaan tietystä maasta joko laivalla tai lentokoneella Suomeen. Merikuljetuksista kuljetusmatka on arvioitu keskiarvona eri lähtösatamista tyypillisiä kuljetusreittejä pitkin. Matkassa on huomioitu myös maakuljetukset, jos lähtömaan suurimmista kaupungeista täytyy kulkea satamaan rekalla tai junalla.
 
Päästöluku on arvio eikä kerro tarkkoja kuljetuksen päästöjä. Lukujen elinkaari on noin 2–3 vuotta.
 
Laskurin kokeilu on aloitettu Tullissa 28.3.2023. Kokeilun aikana kerätään tietoa muun muassa käyttäjämääristä palvelun kehittämisen tueksi.

Mitä hiilijalanjälki kertoo?
 

Hiilijalanjälki kertoo, kuinka paljon hiilidioksidi- ja muiden kasvihuonekaasujen päästöjä tietyn tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy.
 
Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on keskimäärin yli 10 tonnia vuodessa. Oman hiilijalanjälkesi voit laskea Suomen ympäristökeskuksen Ilmastodieetti.fi-laskurilla.

Laskurin tekijät
 

Hiilijalanjälkiarviot ovat tehneet tutkijat Anni Niemi ja Laura Sokka Teknologian tutkimuskeskus VTT oy:stä.
 
Kuljetusmatkojen arvioinnissa on käytetty suurimpien rahtikuljetusyritystenkäyttämiä reittejä sekä erilaisia kuljetusmatkalaskureita ja reitityspalveluita (mm. Routescanner ja Fluent Cargo). Kasvihuonekaasupäästökertoimet on laskettu käyttäen Ison-Britannian valtion julkaisemia kertoimia (Greenhouse gas reporting: conversion factors 2022).