Hyppää sisältöön

Neuvontaa yritysasiakkaille

Neuvonnasta saat perusneuvontaa tulliasioissa tai erityisneuvontaa tullimenettelyistä. Voit myös kysyä maksuista tai lupien hakemisesta. Valitse neuvontanumero sen mukaan, mistä aiheesta haluat kysyä.

Katso myös muut neuvontanumerot yritysasiakkaille, kuten asiointipalvelujen käyttötuki, Ahvenanmaan tullineuvonta sekä Intrastat-neuvonta ja tilastopalvelu.

Jos asiasi koskee varastojen valvontaa, siirry katsomaan varastojen toimintaa valvovien tullien yhteystiedot.

Tullineuvonta on yleistä neuvontaa, eikä se voi antaa sitovaa tietoa esimerkiksi tavaran tullinimikkeestä. Lue lisää sitovan tariffitiedon hakemisesta.

Turvasähköposti

Kun lähetät Tullille henkilötietoja tai salassa pidettäviä tietoja, suosittelemme käyttämään turvasähköpostia.

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille
ma–pe 8–16.15

Voit kysyä esimerkiksi

 • tullinimikkeistä ja veroista
 • tuonti- ja vientirajoituksista
 • apua, kun yrityksesi on vasta aloittamassa tuontia ja vientiä.
Ahvenanmaan verorajaneuvonta
ma–pe 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fanetrggnxf

Voit kysyä

 • Ahvenanmaan ja muun Suomen välisestä kaupasta (esim. mitä ilmoituksia pitää antaa ja milloin, kenen vastuulla ilmoituksen antaminen on)
 • Veroraja-asiakkaan yhteenvetoilmoituspalvelun (ALA) käytöstä.

Erityisneuvonta (luvat, vakuudet ja sanomailmoittamisen aloittaminen)
ma–pe 8–16.15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6ngabihraflgvel

Voit kysyä esimerkiksi

 • milloin kannattaa hakea Tullin myöntämää lupaa ja mitkä ovat luvan edellytykset
 • milloin tarvitsen vakuuden
 • milloin kannattaa ryhtyä sanomailmoittajaksi ja mitä se edellyttää.

Pyrimme vastaamaan viimeistään kolmen työpäivän kuluessa. Jos asiasi on kiireellinen, voit soittaa Yleisneuvontaa yritysasiakkaille -palvelunumeroon.

Intrastat
ma–pe 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav

Voit kysyä

 • EU-maiden välisen sisäkaupan ilmoittamisesta
 • Intrastat-ilmoituspalvelun käytöstä.
Tilastopalvelu
ma–pe 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gbgfnyvg

Voit kysyä

 • ulkomaan tavarakaupan tilastojen löytämisestä ja tulkinnasta
 • ulkomaankauppatilastojen hakupalvelun eli Uljas-tietokannan käytöstä.

Maksuliikenne
ma–pe 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6negabxfreberi

Voit kysyä

 • jaksoerittelyistä
 • maksuista.
Perintä
ma–pe 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6ngaverc

Voit kysyä

 • maksukehotuksista
 • maksujärjestelyistä
 • muista perintään liittyvistä asioista.

Muut neuvontapalvelut

 

Sanoma-asioinnin tekninen tuki
ma–pe 7–18
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vxhgnzbanf

Voit kysyä

 • sanoma-asioinnista
 • teknisestä sanomaseurannasta ja tekninen asiakastestauksesta
 • ilmoitussanomiin liittyvistä teknisistä ongelmista.
Kuluttajansuojelu
ma–pe 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6hyrwbhfnwngghyhx

Voit kysyä

 • kuluttajansuojelusta
 • maahantuotavien tavaroiden näytteenottojen toimeksiannoista
 • kasvisten ja hedelmien terveys- ja laatutarkastuksista.
Valtakunnallinen Meriliikennekeskus
ma–pe 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6rxrz
  +358 295 5220 (meriliikenne, väylämaksut,  alusliikenteen ilmoituspalvelu Portnet)
Passitusseuranta
ma–pe 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6nganehrffhgvffnc

Voit kysyä

 • passitusseurannasta
 • passitusmenettelyn päättämisen valvonnasta
 • purkausvalvonnasta.
Tullin lupakeskus
PL 261, 65101 Vaasa
ma–pe 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fhxfrxnchy

Voit kysyä tekemistäsi lupahakemuksista, jotka ovat jo Tullin käsittelyssä.

Vastaukset tuonnin ja viennin tulli-ilmoitusten tilastokyselyihin

tilastokysely.tuonti@tulli.fi
tilastokysely.vienti@tulli.fi

Lähetä vastauksesi näihin osoitteisiin, jos Tulli on lähettänyt sinulle ilmoittamastasi tiedosta tarkastuspyynnön. Osoitteista ei saa neuvontaa.

Vakuudet
ma–pe 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6ngavyynuabgbhy

Voit kysyä

 • vakuusmuodoista ja vakuusluokista
 • viitemääristä ja vakuustarpeista (Huom. Tulli ei laske viite- ja vakuusmääriä ennen kuin olet jättänyt vakuuslupahakemuksen).
Tullin koulutus
PL 512, 00101 Helsinki
ma–pe 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fhghyhbxfnxnvfn

Voit kysyä sidosryhmille, kuten yrityksille ja oppilaitoksille, suunnatuista Tullin koulutuksista.

Asiakaskoulutus

Katso toimipaikoista, mistä voit esimerkiksi tilata tullikirjan.