Hyppää sisältöön

Turkista lähetettyjen teräslevyjen ja -kelojen tuontia koskeva polkumyyntitullien kiertämistutkimus alkaa – nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi

Julkaisuajankohta 28.7.2022 14.44
Tiedote

Komissio aloittaa polkumyyntitullien kiertämistä koskevan tutkimuksen, jossa tarkastellaan indonesialaisten kuumavalssattujen teräslevyjen ja -kelojen tuontia Turkista. Euroopan unionin valmistajien etuja valvova järjestö on toimittanut komissiolle näyttöä siitä, että kaupan rakenteessa on tapahtunut huomattava muutos indonesialaisen teräksen polkumyyntitullin käyttöönoton jälkeen. Teräslevyjen ja -kelojen tärkeimmän raaka-aineen, levyaihioiden, vienti Indonesiasta Turkkiin on lisääntynyt merkittävästi, samoin valmiiden teräslevyjen ja -kelojen vienti Turkista Euroopan unioniin. Näytön mukaan indonesialaisen teräksen kokoonpano- tai viimeistelytoimet alkoivat Turkissa polkumyyntitutkimuksen vireillepanon jälkeen eikä kaupan rakenteen muutokseen ole muuta riittävän perusteltua syytä tai taloudellista perustetta kuin polkumyyntitullin käyttöönotto.

Teräslevyjen ja -kelojen kiertämistutkimus koskee tuotteita, jotka luokitellaan HS-koodeihin 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 ja 7220 12 (Turkista lähetettyjen tuotteiden Taric-koodit 7219 11 00 10, 7219 12 10 10, 7219 12 90 10, 7219 13 10 10, 7219 13 90 10, 7219 14 10 10, 7219 14 90 10, 7219 22 10 10, 7219 22 90 10, 7219 23 00 10, 7219 24 00 10, 7220 11 00 10 ja 7220 12 00 10).

Tutkimus koskee Turkista lähetettyjä tuotteita riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Turkki.

Näiden tuotteiden tuonti kirjataan yhdeksän kuukauden ajan. Yritysten tulee varautua siihen, että kirjatusta tuonnista voidaan kantaa tullit takautuvasti, jos polkumyyntitullit laajennetaan koskemaan Turkista tapahtuvaa tuontia.

Kaikki, joita asia koskee, voivat esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi asiassa. Tarkemmat tiedot tuotteista, tutkimukseen osallistumisesta sekä kuulemisaikataulusta on kerrottu EU:n virallisessa lehdessä nro L 198, 27.7.2022.

Lisätietoja:

Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit (pdf) 
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset (pdf)
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet