Hyppää sisältöön

Importerar du kinesiskt högstyrkegarn av polyestrar? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i ett antidumpningsärende

Utgivningsdatum 4.7.2022 13.53
Pressmeddelande

Kommissionen har inlett en partiell interimsöversyn gällande kinesiskt högstyrkegarn av polyestrar. Syftet med översynen är att fastställa dumpningsnivån för de exporterande tillverkarna. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 5402 20 00 (Taric-nummer 5402 2000 10).

Översynen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 248, 30.6.2022. Översynen kommer att slutföras inom 15 månader efter publiceringen av tillkännagivandet.

Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas. 

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar