Hyppää sisältöön

Tuotko Kiinan kansantasavallasta tai Egyptistä peräisin olevia lasikuitukankaita? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa.

22.2.2019 9.44
Tiedote

Komissio tutkii, pitäisikö Kiinan kansantasavallasta tai Egyptistä peräisin olevista seulakankaista kantaa polkumyyntitullia. Tutkimuksesta kerrotaan enemmän EU:n virallisen lehden numerossa C 68, 21.2.2019. Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ja ex 7019 90 00 (Taric-koodit 7019 39 00 80, 7019 40 00 80, 7019 59 00 80 ja 7019 90 00 80).

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska se on ainoa tapa vaikuttaa asian käsittelyyn

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

.

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet