Hyppää sisältöön

Tuojalla on erityinen vastuu, kun Britannian alkuperätuotteille haetaan tullietuuskohtelua tuojan tiedon perusteella

Julkaisuajankohta 13.1.2021 11.48
Tiedote

Britannian alkuperätuotteet voivat saada EU:n ja Britannian välisen kauppasopimuksen (EUVL L 444, 31.12.2020) perusteella tullietuuskohtelun tuonnissa EU:hun. Tullietuuskohtelun saaminen edellyttää, että tuoja esittää tulliselvityksen yhteydessä tavaroille alkuperäselvityksen. Hyväksyttyjä alkuperäselvityksiä ovat viejän laatima alkuperävakuutus tai ns. tuojan tieto (importer’s knowledge), joka tarkoittaa tuojan omaa ilmoitusta tuotteen alkuperästä. Kun käytetään tuojan tietoa, viejän alkuperävakuutusta ei tarvita. 

Kun tuoja hakee alkuperätuotteelle etuuskohtelua tuojan tiedon perusteella, sillä on erityinen vastuu tiedoista. Etuuskohteluvaatimuksen täytyy aina perustua sellaisiin tietoihin, jotka tuojalla on hallussaan jo ennen kuin etuuskohtelua haetaan. Näillä tiedoilla tuojan pitää tarvittaessa pystyä osoittamaan Tullille, että tavara on sopimuksen alkuperäsääntöjen mukainen Britannian alkuperätuote. Jos Tulli tarkastaa jälkeenpäin tuotteiden alkuperän, jälkitarkastus kohdistuu ainoastaan tuojaan ja tämän hallussa olevaan todistusaineistoon. Viejällä tai vientimaan viranomaisella ei ole velvollisuutta osallistua jälkitarkastusprosessiin. 

Mitä tietoja Tulli voi pyytää tuojalta?

Jos etuuskohtelu on myönnetty tuojan tiedon perusteella, tuojalta voidaan jälkitarkastuksessa vaatia esimerkiksi tietoja tuotteiden valmistusprosessista, materiaalien hankintahinnoista ja hankintamaista. Tiedot, joita Tulli voi vaatia, on lueteltu kauppasopimuksen 24 artiklassa (Tarkastus). Nämä tiedot ovat usein sellaisia, jotka tuotteiden valmistajat luokittelevat luottamuksellisiksi ja joita viejät eivät halua välittää tuojalle. Siksi tuojan on varmistettava, että sillä on tiedot jo etuuskohtelua hakiessaan. 

Jos Tulli pyytää tietoja, tuojan on toimitettava ne kolmen kuukauden kuluessa Tullin tietopyynnön päiväyksestä. Jos Tulli pyytää tuojalta sen jälkeen vielä lisätietoja, nekin on toimitettava kolmessa kuukaudessa. Jos tuoja ei vastaa Tullin tietopyyntöön määrätyssä ajassa tai anna riittävän tarkkoja tietoja tuotteen alkuperän varmistamiseksi, etuuskohtelu voidaan evätä sopimuksen 26 artiklan mukaisesti. Tuojan tiedon perusteella haettua etuuskohtelua ei voi myöskään hakea uudestaan alkuperävakuutuksella, vaikka viejä laatisikin sellaisen tuojalle.

Lisätietoja: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Brexit