Hyppää sisältöön

Tullin päätös Tullin liiketaloudellisten suoritteiden hinnoittelusta

Julkaisuajankohta 20.12.2022 13.17
Tiedote

11/2022

Annettu Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 2022

Tulli on valtion maksuperustelain (150/1992) 9 §:n nojalla, huomioon ottaen valtiovarainministeriön Tullin suoritteiden maksullisuudesta antaman asetuksen (1008/2022) 4 §:n sekä arvonlisäverolain (1501/1993) säännökset, päättänyt:

1 §
Tullin liiketaloudelliset suoritteet hinnoitellaan tämän päätöksen liitteenä olevan hinnaston mukaisesti. Hintoihin sisältyy arvonlisävero. Verokanta on 24 prosenttia lukuun ottamatta hinnastosta ilmeneviä poikkeuksia. 

2 §
Tämä päätös tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2023, ja sillä kumotaan Tullin 18. päivänä joulukuuta 2020 antama päätös (3/2020) Tullin liiketaloudellisten suoritteiden hinnoittelusta.

Hannu Lappi
Hallinto-osaston johtaja

Liite: Tullin liiketaloudellisten suoritteiden hinnasto 2023 - 2024

Määräykset