Hyppää sisältöön

Tullin määräyskokoelma
Tullin päätös (1/2017) Tullin liiketaloudellisten suoritteiden hinnoittelusta

Julkaisuajankohta 4.1.2017 9.14
Tiedote

1/2017

Annettu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2017


Tulli on valtion maksuperustelain (150/1992) 9 §:n nojalla, huomioon ottaen valtiovarainministeriön Tullin suoritteiden maksullisuudesta antaman asetuksen (1364/2016) 4 §:n sekä arvonlisäverolain (1501/1993) säännökset, päättänyt:

1 §

Tullin liiketaloudelliset suoritteet hinnoitellaan tämän päätöksen liitteenä olevan hinnaston mukaisesti. Hintoihin sisältyy arvonlisävero. Verokanta on 24 prosenttia, lukuun ottamatta hinnastosta ilmeneviä poikkeuksia.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 9 päivänä tammikuuta 2017, ja sillä kumotaan Tullin 12 päivänä tammikuuta 2015 antama päätös (2/2015) Tullin liiketaloudellisten suoritteiden hinnoittelusta.


Pääjohtaja                                                                                     
Antti Hartikainen                                    

Päälakimies                                                            
Arto Lillman

Määräykset