Hyppää sisältöön

Tullens föreskriftssamling
Tullens beslut (1/2017) om prissättning av Tullens företagsekonomiska prestationer

4.1.2017 9.14 | Publicerad på svenska 1.2.2017 kl. 12.39
Pressmeddelande

1/2017

Utfärdat i Helsingfors den 4 januari 2017

Tullen har med stöd av 9 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt med beaktande av bestämmelserna i 4 § i finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1041/2012) och bestämmelserna i mervärdesskattelagen (1501/1993) beslutat:


1 §

Tullens företagsekonomiska prestationer prissätts enligt prislistan i bilagan till detta beslut. Priserna inkluderar mervärdesskatt. Skattesatsen är 24 procent, utom då annat nämns i prislistan.


2 §

Detta beslut träder i kraft den 9 januari 2017 och genom det upphävs Tullens beslut (2/2015) av den 12 januari 2015 om prissättning av Tullens företagsekonomiska prestationer.

Generaldirektör Antti Hartikainen                                    
Chefsjurist Arto Lillman

Föreskrift