Hyppää sisältöön

Tullin määräyskokoelma
Tullin määräys yksinkertaistetun tulli-ilmoituksen säännöllisestä käytöstä

2.5.2016 8.40
Tiedote

11/2016

Nro
11/2016
Antopäivä
2.5.2016

Säädösperusta

Tullilaki (304/2016) 52 §
Asetus (EU) N:o 952/2013 unionin tullikoodeksista 166 ja 167 artikla
Unionin tullikoodeksin delegoitu asetus (EU) 2015/2446, 145 artikla
Delegoitu asetus (EU) 2016/341 unionin tullikoodeksin täydentämisestä siirtymäsäännöksillä ja unionin tullikoodeksin delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta 16 artikla

Voimassaoloaika
4.5.2016 lukien toistaiseksi. 

Kohderyhmät
Ilmoittajat ja näiden asiamiehet
Tullitoimipaikat

Seuraavilla henkilöillä on oikeus asettaa tavarat säännöllisesti tullimenettelyyn yksinkertaistetulla tulli-ilmoituksella:

ilmoittajalla tai hänen asiamiehellään, jolle Tulli on myöntänyt luvan käyttää maksunlykkäystä; ja
ilmoittajalla tai hänen asiamiehellään, jolle Tulli on myöntänyt luvan käyttää kaupallista tai hallinnollista asiakirjaa yksinkertaistettuna tulli-ilmoituksena, jos tavarat asetetaan johonkin seuraavista tullimenettelyistä:

  • luovutus vapaaseen liikkeeseen;
  • tullivarastointi;
  • väliaikainen maahantuonti;
  • tietty käyttötarkoitus;
  • sisäinen jalostus.

Ilmoittajan tai hänen asiamiehensä, jolle Tulli on myöntänyt luvan käyttää maksunlykkäystä, tulee asettaessaan tavarat tullimenettelyyn yksinkertaistetulla ilmoituksella noudattaa Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjen tietovaatimusten lisäksi Tullin julkaisemia kansallisia tietovaatimuksia sekä käyttää Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjen koodien lisäksi Tullin julkaisemia kansallisia koodeja.

Yksinkertaistettuna tulli-ilmoituksena käytettävän kaupallisen tai hallinnollisen asiakirjan, kuten kauppalaskun tai kuljetusasiakirjan, tulee sisältää tiedot, jotka määritellään kysymyksessä olevan luvan liitteessä.

Jos täydentävä tulli-ilmoitus annetaan hallinnollisella yhtenäisasiakirjalla (SAD-lomake), se on annettava seitsemän (7) päivän kuluessa tavaran luovutuksesta. Jos täydentävä tulli-ilmoitus annetaan sähköisenä sanomana, se on annettava kymmenen (10) päivän kuluessa tavaran luovutuksesta. Jos täydentävä tulli-ilmoitus on sallittu annettavaksi koonti-ilmoituksena jaksolta, se on annettava kymmenen (10) päivän kuluessa jakson päättymisestä.

Tulli kumoaa oikeuden asettaa tavarat säännöllisesti tullimenettelyyn yksinkertaistetulla tulli-ilmoituksella, jos unionin tullikoodeksin delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 145 artiklassa tarkoitetut edellytykset eivät enää täyty.

Pääjohtaja 
Antti Hartikainen

Päälakimies
Arto Lillman

Määräykset