Hyppää sisältöön

Tullin määräyskokoelma
Tullin määräys alustoimituksissa noudatettavista menettelyistä

Julkaisuajankohta 2.5.2016 8.56
Tiedote

17/2016

Nro
17/2016
Antopäivä
2.5.2016

Säädösperusta

Tullilaki (304/2016) 47 §
Valmisteverotuslaki (182/2010) 19 § 1 ja 2 momentti
Arvonlisäverolaki 101 § (1486/1994) 2 momentti

Voimassaoloaika
4.5.2016 lukien toistaiseksi.

Kohderyhmät
Alusliikenteen tavarantoimittajat
Tullitoimipaikat

1. Yleistä

 Alustoimituksilla tarkoitetaan seuraavien tavaroiden Suomessa tapahtuvia toimituksia ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä oleviin vesi- ja ilma-aluksiin, jos tavarat toimitetaan aluksiin verottomina tai tullittomina:
a) aluksen varaosat ja varusteet;
b) aluksen poltto- ja voiteluaineet;
c) aluksella matkustajille myytäviksi tarkoitetut tavarat;
d) aluksella matkustajien tai henkilökunnan kulutettaviksi tarkoitetut tavarat.

2. Unionitavarat

Unionitavaroiden alustoimituksissa on noudatettava vienti-ilmoitusta koskevia muodollisuuksia siitä riippumatta, onko aluksen määräpaikka Euroopan unionissa vai sen ulkopuolella. Vienti-ilmoitusta koskevia muodollisuuksia on noudatettava myös siinä tapauksessa, että tavarat ovat saaneet unionitavaroiden aseman, kun ne on luovutettu vapaaseen liikkeeseen tullieduin niiden tietyn käyttötarkoituksen perusteella.

2.2 Tavanomainen menettely

Tavarantoimittajan on annettava Tullille sähköisesti vienti-ilmoitus ennen aluksen lähtöä.

2.3 Kotitullausmenettely ja ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä

2.3.1 Kotitullausmenettely

Alustoimituksia koskevat kotitullausluvat ovat voimassa siihen saakka, kun Tulli on uudelleenarvioinut ne ja kumonnut ne ja tarvittaessa myöntänyt uudet luvat, jotka koskevat tulli-ilmoituksen antamista ilmoittajan kirjanpitoon tehtävänä merkintänä. Tulli tekee uudelleenarviointiin perustuvat päätökset ennen 1.5.2019.

2.3.2 Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä

Tavarantoimittajan, jolla ei ole 1.5.2016 voimassa olevaa alustoimituksia koskevaa kotitullauslupaa, ja joka haluaa antaa alustoimituksissa tulli-ilmoituksen ilmoittajan kirjanpitoon tehtävänä merkintänä, tulee hakea tähän lupa Tullilta. Lupa voi koskea ainoastaan Suomessa tapahtuvia tavarantoimituksia.

3. Muut kuin unionitavarat

3.1    Alustoimitukset väliaikaisesta varastosta tai vapaa-alueelta

3.1.1 Väliaikainen varasto tai vapaa-alue sijaitsee samassa satamassa tai samalla lentokentällä kuin alus, johon tavarat toimitetaan

Riippumatta siitä, onko aluksen määräpaikka EU:ssa vai sen ulkopuolella, tavarat on esitettävä Tullille ennen niiden lastaamista alukseen. Lastausta ei saa aloittaa ilman Tullin lupaa.

3.1.2 Väliaikainen varasto tai vapaa-alue sijaitsee muualla kuin samassa satamassa tai samalla lentokentällä kuin alus, johon tavarat toimitetaan

Tavarat on asetettava ulkoisen passituksen tullimenettelyyn.

Passituksesta vastaavan on esitettävä tavarat määrätullitoimipaikassa purkausluvan saamiseksi. Tavarat on purettava purkausluvassa määrättyyn paikkaan, ja purkauslupaan on hankittava niin kutsuttu kapteenin kuittaus. Tämän jälkeen passituksesta vastaavan on esitettävä purkaustulos määrätullitoimipaikassa passituksen päättämiseksi.

3.2    Alustoimitukset muualta kuin väliaikaisesta varastosta tai vapaa-alueelta

Alustoimituksissa muualta kuin väliaikaisesta varastosta tai vapaa-alueelta on noudatettava jälleenvienti-ilmoitusta koskevia muodollisuuksia siitä riippumatta, onko aluksen määräpaikka EU:ssa vai sen ulkopuolella.

3.2.1 Tavanomainen menettely

Tavarantoimittajan on annettava Tullille sähköisesti jälleenvienti-ilmoitus ennen aluksen lähtöä.

3.2.2 Kotitullausmenettely ja ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä

3.2.2.1 Kotitullausmenettely

Alustoimituksia koskevat kotitullausluvat ovat voimassa siihen saakka, kun Tulli on uudelleenarvioinut ne ja kumonnut ne ja tarvittaessa myöntänyt uudet luvat, jotka koskevat tulli-ilmoituksen antamista ilmoittajan kirjanpitoon tehtävänä merkintänä. Tulli tekee uudelleenarviointiin perustuvat päätökset ennen 1.5.2019.

3.2.2.2 Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä

Tavarantoimittajan, jolla ei ole 1.5.2016 voimassa olevaa alustoimituksia koskevaa kotitullauslupaa, ja joka haluaa antaa alustoimituksissa tulli-ilmoituksen ilmoittajan kirjanpitoon tehtävänä merkintänä, tulee hakea tähän lupa Tullilta. Lupa voi koskea ainoastaan Suomessa tapahtuvia tavarantoimituksia.

Pääjohtaja                                                            
Antti Hartikainen

Päälakimies                                                          
Arto Lillman

Määräykset