Hyppää sisältöön

Pieniä muutoksia tuonti-ilmoituksiin syyskuussa 2023 – Ahvenanmaan yhteenvetoilmoitus uudistuu

Julkaisuajankohta 28.3.2023 12.00 | Julkaistu suomeksi 4.4.2023 klo 13.52
Tiedote

Tuonnin tulli-ilmoituksiin tulee pieniä muutoksia syyskuussa 2023. Suurin muutos on se, että Ahvenanmaan verorajanumeroasiakkaiden käyttämä yhteenvetoilmoitus uudistuu 2.9.2023.

Ahvenanmaan verorajanumeroasiakkaan yhteenvetoilmoitus uudistuu

Verorajanumeroa käytetään vain Ahvenanmaan ja muun Suomen välisessä kaupassa, kun yritys myy tavaroita yksityishenkilöille tai muulle toimijalle, joka ei ole arvonlisäverorekisteröity. Tällöin yritys tekee henkilöasiakkaan puolesta tuonti-ilmoituksen yhteenvetoilmoituksena. Tällä hetkellä yhteenvetoilmoitus annetaan Ahvenanmaan verorajailmoituspalvelussa (ALA). Palvelu lopetetaan, kun uusi yhteenvetoilmoitus otetaan käyttöön Tulliselvityspalvelussa.

Yhteenvetoilmoituksen voi jatkossa antaa myös sanomalla. Tulli on julkaissut verkkosivuillaan tuonnin ilmoitusten 3.0 vaiheen sanomakuvaukset. Katso ilmoituksen tiedot ”Tietosisällöt”-kohdasta. Valitse välilehti ”FI415B” ja suodata tietosisällöksi ”Kansallinen verorajailmoitus – yhteenvetoilmoitus”.

Yhteenvetoilmoituksen tekijä ei jatkossa enää tulosta ja lähetä veroilmoituslomakkeita erikseen Maarianhaminan tulliin. Ilmoittaja saa ilmoituksensa perusteella Tullilta tullauspäätöksen sekä erillisen laskun arvonlisäveron maksamiseksi. Uutena asiana ilmoittajan on annettava ilmoitustiedoissa yrityksen toimipistenumero, jonka se on saanut Tullilta. Ilmoituksessa ei tarvitse eritellä tavaran vastaanottaneita tuojia. Sen sijaan ilmoituksen lisätiedoissa pitää ilmoittaa viitenumero tai muu tieto, jonka avulla yrityksen kirjanpidosta voi tarvittaessa löytää tarkempia tietoja vastaanottajista. Viitteenä voi käyttää esimerkiksi tilaajalistaa.

Muutoksia EORI-numeroiden tarkistuksissa ja ilmoittamisessa

Tulli lisää EORI-numeroon liittyviä tarkistuksia. Kaikissa tuonti-ilmoituksissa on ilmoitettava tunnistenumeroksi EORI-numero tuojasta eli ilmoittajasta sekä mahdollisesta edustajasta, jos nämä ovat yrityksiä. Jos tunnistenumerolla ei ole EORI-statusta, tuonnin tulli-ilmoitus hylätään.

Jos tuojayrityksellä on EORI-numero toisesta EU-maasta ja arvonlisäverotusta varten hankittu yritystunnus Suomesta, ulkomainen EORI-numero on jatkossa ilmoitettava tuojan eli ilmoittajan tiedoissa. Suomalainen arvonlisäverotuksessa käytettävä yritystunnus ilmoitetaan verotuksellisena lisätietona. 

Edeltävän asiakirjan tyyppikoodit muuttuvat

Edeltävän asiakirjan tyyppi ilmoitetaan jatkossa nelinumeroisella koodilla nykyisten kolminumeroisten koodin sijasta.

Lisää automaatiota tuontirajoituksiin liittyvien todistusten käsittelyssä

Tulli automatisoi tuontitodistuksia vaativien tavaroiden tuonti-ilmoitusten tarkistusta ja käsittelyä, jos tuonti-ilmoituksessa ilmoitetaan liiteasiakirjana jokin seuraavista:

  • liiteasiakirja C085 (kasvinterveystodistus CHED-PP)
  • liiteasiakirja C678 (rehutodistus CHED-D)
  • liiteasiakirja C640 (terveystodistus eläimistä CHED-A) tai liiteasiakirja N853 (terveystodistus eläinperäisistä tuotteista CHED-P)
  • liiteasiakirja C644 (luomutuotteiden todistus COI)
  • liiteasiakirja L100 (otsonikerrosta heikentävien aineiden todistus ODS)
  • liiteasiakirja C057, C079 tai C082 (FGAS kasvihuonekaasuihin liittyvä todistus).

Ainoa muutos itse tuonti-ilmoituksessa on se, että liiteasiakirjan lisätiedoissa ilmoitettava erän numero on jatkossa pakollinen tieto, jos ilmoitettu liiteasiakirja on annettu jostakin CHED-todistuksesta tai luomutuotteen COI-todistuksesta. Erän numerolla tarkoitetaan todistuksessa luetelluille tavaroille annettua järjestysnumeroa.

Keskitetyn tulliselvityksen ilmoitukset otetaan käyttöön vasta 2025

Suomi on pyytänyt EU:lta poikkeuslupaa, jotta tuonnin keskitetyn tulliselvityksen edellyttämät jäsenvaltioiden väliset ilmoitussanomat voidaan ottaa käyttöön suunniteltua myöhemmin. Tuonnin keskitetystä tulliselvityksestä kiinnostuneiden yritysten määrä on ollut toistaiseksi vähäinen. Lisäksi uudistuksen toteuttaminen jo vuonna 2023 olisi tuonut yrityksille uuden keskitetyn tulliselvityksen käyttöön vain rajoitetusti, sillä useampi muu EU-jäsenvaltio on ilmoittanut, ettei pysty ottamaan uutta ilmoitusmallia käyttöön vielä tänä vuonna.

Keskitetty tuonnin tulliselvitys on uuden aikataulun mukaan tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2025.

Erityismenettelyiden päätöstilitykset ja päättämistiedonannot uudistuvat 2024

Suomessa on suunniteltu myös, että sisäisen jalostuksen ja tietyn käyttötarkoituksen tullimenettelyissä annettava päätöstilitys sekä väliaikaisen maahantuonnin tullimenettelyssä annettava päättämisen tiedonanto uusitaan. Nämä erityismenettelyiden päätöstilitykset ja päättämistiedonannot on suunniteltu uudistettavaksi vuonna 2024.

Lisätietoja: ucc(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet