Hyppää sisältöön

Jaksotullausten tulli-ilmoitukset uudistuvat syksyllä 2022

Julkaisuajankohta 5.8.2021 10.10
Tiedote

Uudet tuonnin jaksotullauksen tulli-ilmoitukset otetaan käyttöön syksyllä 2022. Sen jälkeen ilmoitukset annetaan Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla. Suurin muutos on, että tavaroita ei enää luovuteta rajalla tai saapumispaikalla vapaaseen liikkeeseen rahtikirjalla, vaan jokaisesta erästä erikseen on annettava sähköinen yksinkertaistettu tuonnin tulli-ilmoitus.

Jokaisesta tuontierästä on annettava sähköinen yksinkertaistettu tuonnin tulli-ilmoitus

Nykyisin annettava jakson aloittava tulli-ilmoitus jää pois käytöstä. Jatkossa rahtikirjaa ei voi enää käyttää tulli-ilmoituksena, vaan se toimii vain kuljetusasiakirjana. Rahtikirjan tietosisällöstä Tullilla ei ole vaatimuksia kuin mahdollisessa varamenettelytilanteessa.

Uudistuksen jälkeen jokaisesta saapuvasta tuontierästä on annettava oma yksinkertaistettu tuonnin tulli-ilmoitus sähköisesti. Ilmoituksen voi antaa ennakolta enintään 30 päivää ennen tavaran saapumista. Tulli lähettää vastauksena ilmoitukselle MRN-viitenumeron. Kun tavara tulee saapumistullitoimipaikkaan, lähetyksestä annettu saapumisen yleisilmoituksen MRN-viitenumero on esitettävä Tullille. Kun Tulli on käsitellyt tulli-ilmoituksen ja tehnyt tarvittavat toimenpiteet, ilmoituksen antaja saa lähetykselle luovutuspäätöksen. 

Yksinkertaistetussa ilmoituksessa annettavia tietoja

Ilmoituksessa voi olla vain yksi kuljetusväline, viejä, tuoja tai toimitusehto. Jos tuotavalla lähetyksellä on esimerkiksi kaksi viejää, on tehtävä kaksi yksinkertaistettua ilmoitusta.

Yhdessä ilmoituksessa voi kuitenkin olla useita kauppasopimuksia. Jakson pituus ilmoitetaan lisätietokoodilla. Veronmääräytymispäiväksi on ilmoitettava jakson ensimmäinen päivä. Jos veronmääräytymispäivä on ilmoitettu väärin, se on korjattava tai oikaistava.  

Täydentävässä ilmoituksessa  annettavia tietoja

Täydentävän ilmoituksen voi antaa koonti-ilmoituksena yhdeltä jaksolta, joka voi edelleen olla kalenteriviikko tai kalenterikuukausi. Kalenteriviikkoa saa käyttää kaikissa tilanteissa, mutta kalenterikuukautta saa käyttää vain, jos maahantuotavasta tavarasta ei kanneta tuontitullia. 

Aiempaan tapaan täydentävä ilmoitus on annettava 10 päivän kuluessa jakson päättymisestä. Täydentävässä ilmoituksessä ilmoitetaan tiedot kaikista jaksoon kuuluvista yksinkertaistetuista ilmoituksista. Samalla kuljetusmuodolla, samalta viejältä, samalle tuojalle ja samalla toimitusehdolla  tulleet lähetykset ilmoitetaan samalla täydentävällä ilmoituksella. Eri rajanylityspaikoilla vapaaseen liikkeeseen luovutetut tavarat ilmoitetaan jatkossa yhdellä täydentävällä ilmoituksella. Täydentävässä ilmoituksessa voi olla myös sellaisia tullinimikkeitä, joita yksinkertaistetuilla ilmoituksilla ei ole ilmoitettu, jos oikea tullinimike on todettu vasta vastaanoton yhteydessä.

Uudistuksen jälkeen täydentävällä ilmoituksella on ilmoitettava edeltävinä asiakirjoina yksinkertaistettujen ilmoitusten MRN-viitenumerot. Täydentävän koonti-ilmoituksen antajan on oltava sama kuin yksinkertaistetun ilmoituksen antaja.

Täydentävän ilmoituksen tavaraerällä voi ilmoittaa enintään 99 edeltävää asiakirjaa eli yksinkertaistettua ilmoitusta. Jos yhdellä tavaraerällä on jakson aikana enemmän kuin 99 edeltävää asiakirjaa, sama tullinimike on ilmoitettava useammalla tavaraerällä. Täydentävällä tulli-ilmoituksella veromääräytymispäiväksi pitää ilmoittaa jakson ensimmäinen päivä.

Yksinkertaistetun ilmoituksen korjaaminen ja muuta huomioitavaa

Osa yksinkertaistetun tulli-ilmoituksen tiedoista, kuten arvo- ja määrätiedot, voidaan antaa arvioina. Joitain yksinkertaistetulla ilmoituksella annettuja tietoja voi muuttaa täydentävässä ilmoituksessa. Suunnitelmien mukaan tällaisia tietoja olisivat muun muassa lisäviite, määrätiedot, arvotiedot, toimitusehto, ilmoittajan toimipistetunniste sekä FIVER-koodilla ilmoitettu verkkolaskuosoite. Tiedot määritellään myöhemmin sanomakuvauksissa ja ohjeissa.

Ilmoituksen antaja voi korjata yksinkertaistettua ilmoitusta vain ennen luovutusta. Luovutuksen jälkeen korjauksia voi tehdä joko täydentävällä ilmoituksella tai pyytämällä oikaisua. Esimerkiksi viejän tai veronmääräytymispäivän muutoksia on haettava oikaisupyynnöllä. Vaikka ilmoituksen olisi tehnyt yrityksen puolesta joku toinen toimija, voi yritys itse pyytää oikaisua tullauspäätöksen jälkeen.

Tulli uusii jaksotullausluvat, jotka on myönnetty ennen huhtikuuta 2016, kun unionin tullikoodeksia alettiin soveltaa. Tulli ottaa yhteyttä luvanhaltijoihin. Myös lupaohje yksinkertaistetun menettelyn luvanhaltijalle uusitaan ja julkaistaan Tullin verkkosivuilla myöhemmin.

Sanomailmoittajien on muistettava päivittää tullausohjelmistonsa ennen kuin ne voivat alkaa käyttää uusia ilmoituksia. Tulli julkaisee uusien ilmoitusten sanomakuvaukset verkkosivuillaan.

Lisätietoja: UTK-UTU-asiakasprojekti UCC(at)tulli.fi

Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet