Hyppää sisältöön

Uppbörd av slutgiltig utjämningstull på indiska stänger av rostfritt stål upphör

Utgivningsdatum 30.6.2022 15.44
Pressmeddelande

Den slutgiltiga utjämningstull som den 29 juni 2017 infördes vid import av vissa stänger av rostfritt stål med ursprung i Indien upphör att gälla. Den sista giltighetsdagen är 29.6.2022. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7222 20 21 00, 7222 20 29 00, 7222 20 31 00, 7222 20 39 00, 7222 20 81 00 och 7222 20 89 00. Kommissionens tillkännagivande om detta finns publicerat i EU:s officiella tidning nr C 245, 28.6.2022.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar