Hyppää sisältöön

EU:n ulkopuolelta tuotavista lehdistä pitää maksaa arvonlisävero ja tehdä tulli-ilmoitus 1.7. alkaen – koskee myös verorajan yli Ahvenanmaalle tuotavia lehtiä

23.4.2021 14.30
Tiedote

Hallituksen esitys arvonlisäverolainsäädännön muutoksista ja Euroopan unionin tullilainsäädännön muutokset koskevat myös lehtiä. Kaikista EU:n ulkopuolelta toimitettavista lähetyksistä on maksettava arvonlisävero ja tehtävä tulli-ilmoitus, lähetyksen arvosta riippumatta. Muutos on merkittävä lehtitaloille ja lehtien tilaajille.

1.7.2021 alkaen EU:n ulkopuolelta tuotavien lehtien lisäksi myös verorajan yli, esimerkiksi toisesta EU-maasta Ahvenanmaalle toimitettavista lehdistä on maksettava arvonlisävero, ja ne on tullattava. Nykyisen käytännön mukaan näin tehdään vain silloin, kun yhden lähetyksen lehtien arvo ylittää 22 euroa. 

Yksi tulli-ilmoitus rahtilähetyksestä riittää, yksittäin lähetetyt lehdet tulli-ilmoitettava erikseen

Lehtitalot voivat muutoksen tultua voimaan tullata rahtina tulevat lehdet yhdellä tulli-ilmoituksella, vaikka lähetyksessä olisi lehtiä usealle tilaajalle. Tällä varmistetaan, että lehdet kulkevat jatkossakin sujuvasti asiakkaalle. EU:hun sijoittautunut lehtitalo tai lehtitalon valtuuttama yritys voidaan tällöin ilmoittaa tuojaksi useiden yksittäisten tilaajien sijaan. Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt tuoja on tällöin vastuussa maahantuonnin arvonlisäveron maksamisesta Verohallinnolle.

Yksittäisinä lähetyksinä Suomeen saapuvat lehdet myös tullataan yksittäin. Lehden tilaaja on tällöin tuoja, jonka pitää maksaa arvonlisävero tulli-ilmoituksen yhteydessä. Kausitilauksien yhteydessä yksittäisen lehden arvoksi ilmoitetaan kausitilauksen arvo jaettuna tilaukseen kuuluvien lehtien määrällä. Tilaaja saa lehden, kun on maksanut arvonlisäveron ja saanut Tullin luovutuspäätöksen. 

EU:n ulkopuolelta tuotavien lehtien arvonlisäveron maksaminen Verohallinnon toimivaltaan kuuluva tuontijärjestelmän eli IOSS-erityisjärjestelmän kautta

Kun lehtiä lähetetään Suomessa oleville tilaajille yksittäin EU:n ulkopuolelta, lehtien lähettäjät voivat rekisteröityä IOSS-erityisjärjestelmään. Jokaisesta lehdestä on tehtävä lehtikohtainen tulli-ilmoitus niiden saapuessa. Järjestelmään rekisteröitynyt toimija vastaa tuojan sijasta, että arvonlisävero maksetaan Verohallinnon ohjeiden mukaisesti.  

Ahvenanmaalle verorajan yli tulevat lehdet

Lehdet voidaan tullata yhtenä lähetyksenä, jos ne saapuvat verorajan yli yhtenä rahtilähetyksenä. Esimerkiksi lehtitalo voi tullata lehdet omissa nimissään, tai edustajaa käyttäen. Yksittäisinä postilähetyksinä verorajan yli saapuvat lehdet on tullattava yksittäin.

Jos lehti lähetetään Ahvenanmaalle muualta Suomesta, ja lähettävällä yrityksellä on verorajanumero, vastaanottajan ei tarvitse tehdä tulli-ilmoitusta lehtikohtaisesti vastaanottajalle toimitettavista lehdistä. Yritys, jolla on verorajanumero, tekee lehdistä kuukausittain erillisen yhteenvetoilmoituksen Tullille ja tilittää ilmoituksen perusteella arvonlisäverot vastaanottajan puolesta. Arvion mukaan tätä toimintamallia voidaan käyttää kevääseen 2022 asti.

Tilaajaluettelon käyttö yksinkertaistettuna ilmoituksena  päättyy

Tulli on myöntänyt aiemmin yksinkertaistetun ilmoituksen lupia lehtitullauksiin, joissa tilaajaluetteloa on hyödynnetty ilmoituksena. Arvonlisäverotusuudistuksen myötä myös näiden lupien voimassaolo päättyy 30.6.2021.

Muutoksen tausta

Muutos perustuu Euroopan unionissa sovellettavan arvonlisäverolainsäädännön muutokseen ja hallituksen esitykseen sen toteuttamiseksi Suomessa. Hallituksen esitys on hyväksytty eduskunnassa. Samassa aikataulussa on tehty tarpeelliset muutokset EU:n tullilainsäädäntöön.

Lisätietoja: UCC(at)tulli.fi 

Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet