Hyppää sisältöön

EU asetti Venäjälle tuontipakotteita – myös luksustuotteiden vienti tullivalvonnan piiriin

Julkaisuajankohta 16.3.2022 12.35
Tiedote

EU on säätänyt Venäjälle tuontipakotteita rauta- ja terästuotteiden osalta. Myös ns. luksustuotteille on säädetty vientipakotteita. Uudet säännökset on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 15.3.2022. Tullin alustavan arvion mukaan tuontipakotteet koskevat noin 30 yritystä ja luksustuotteiden vientipakotteet yli 300 yritystä.

EU on määrännyt Venäjälle laajoja pakotteita Ukrainaan hyökkäyksen vuoksi. Nyt pakotteisiin lisättiin tuontipakotteita rauta- ja terästuotteiden osalta. Näiden tuontipakotteiden alaisiksi arvioitujen rauta- ja terästuotteiden tuonti Venäjältä oli viime vuonna 72 miljoonaa euroa. Tullin suuntaa-antavan arvion mukaan tuontipakotteet koskettavat noin 30 yritystä.

EU asetti myös vientipakotteita yli 300 euron ns. luksustuotteille. Luksustuotteiksi määriteltyjen tavaroiden vienti Venäjälle vuonna 2021 oli 83 miljoonaa euroa ja Tullin alustavan arvion mukaan vientipakotteet koskettavat yli 300 yritystä.

Tullin tehtävänä on toimeenpanevana viranomaisena valvoa sekä vienti- että tuontipakotteiden toteutumista.

– Tilanne on muuttunut nopeasti. Venäjän vienti on laskenut yli 70 prosenttia ja myös tuonnin nopea pudotus alkoi. Tulevien vienti- ja tuontipakotteiden valvonta hoituu osana normaalia valvontaamme ja olemme myös pystyneet antamaan virka-apua muille viranomaisille pakotelistoilla olevien henkilöiden omaisuuden paikallistamiseksi, kertoo valvontaosaston johtaja Sami Rakshit.

Uudet pakotteet on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä:

Tulli on koonnut vienti- ja tuontipakotteisiin liittyvää tietoa verkkosivuilleen. Lisätietoa kaikista pakotteista löytyy ulkoministeriön verkkosivuilta https://um.fi/pakotteet  

Ulkoministeriön tiedote (16.3.2022): EU on asettanut uusia pakotteita Venäjälle

Mediatiedote ukraina