Hyppää sisältöön

Ahvenanmaan tulli-ilmoituksissa muutoksia 5.11.2022 alkaen

Julkaisuajankohta 31.5.2022 7.28
Tiedote

Tuonnin tulli-ilmoitukset uudistuvat vuoden lopussa, ja myös Ahvenanmaan tulli-ilmoittaminen muuttuu. Muutokset tulevat voimaan 5.11.2022.

Esittämisilmoitus Ahvenanmaan ja muun Suomen välisessä tavaraliikenteessä

Kuljetusliikkeet antavat 5.11.2022 alkaen esittämisilmoituksen sähköisesti Tulliselvityspalveluun tai sanomalla. Tämän jälkeen tavaroiden esittämiseksi ei voi enää käyttää sähköpostia tai Tullin erityistä sähköistä ilmoitusmenettelyä.

Sanomailmoittajat käyttävät saapumisen sanomakuvauksissa kuvattua saapumisen esittämisilmoitusta (FI332). Sanoma-asiakkaiden on haettava muutosta sanoma-asioinnin lupaansa ja testattava esittämisilmoitussanoma.

Uudessa esittämisilmoituksessa on ilmoitettava nykyisen esittämisilmoituksen tietojen lisäksi muun muassa seuraavat tiedot:

 • kuljetusmuoto
 • kuljetusvälineen tunnus
 • kuljetusvälineen tyyppi
 • edeltävä asiakirja
  • valitse tyypiksi ZZZ ja ilmoita sen jälkeiseen kenttään kuljetusasiakirjan numero
 • tavaran sijaintipaikka
  • valitse tyypiksi A ja ilmoita tarkentimeksi esittämispaikan osoitetiedot
 • esittämistullitoimipaikka
  • ilmoita Maarianhaminan tullin toimipaikkakoodi
 • lisätietokoodi FIEVR.

Jatkossa esittämisilmoituksessa pitää antaa siitä vastuussa olevan kuljetusyrityksen EORI-numero. Ilmoita EORI-numero ilmoittajan tiedoissa kohdassa ”Tunnistenumero”. Jos kuljetusliike käyttää edustajaa ilmoituksen antamiseen, myös edustajalla pitää olla EORI-numero. Hae EORI-numeroa Tullin asiointipalvelussa.

Esittämisilmoituksen voi antaa aikaisintaan samana päivänä, jolloin tavarat saapuvat esittämispaikalle. Kuljetusliikkeen on annettava esittämisilmoitus, jos verorajailmoitusta ei ole annettu verorajaa ylitettäessä. Kansallisen verorajailmoituksen voi antaa jo etukäteen, aikaisintaan 30 päivää ennen arvioitua saapumisaikaa.

Kansallinen verorajailmoitus Ahvenanmaan ja muun Suomen välisessä tavaraliikenteessä

Jatkossa yritysten kansallisissa verorajailmoituksissa sekä tuojalla että sen edustajalla on oltava EORI-numero. Hae EORI-numeroa Tullin asiointipalvelussa.

Lisäksi arvotieto on jatkossa pakollinen tieto myös kaksivaiheisissa verorajailmoituksissa. Jos tarkkaa arvotietoa ei ole käytettävissä ilmoitusta annettaessa, sen voi antaa arviona. Kun tarkka arvotieto selviää, tuojan on pyydettävä oikaisua Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla.

Kun arvonlisäverorekisteröity tuoja käyttää kausi-ilmoitusta, jatkossa kausi-ilmoituksella ei ole pakko ilmoittaa edeltävää asiakirjaa. Kausi-ilmoituksen ja esittämisen voi tarvittaessa yhdistää toimijan kirjanpidosta löytyvien asiakirjojen perusteella, kun kausi-ilmoituksella on ilmoitettu laskujen tiedot. Laskuja ei tarvitse lähettää Tullille verorajailmoituksen liitteenä, vaan riittää, että yritys ilmoittaa laskun tai muun arvon osoittavan asiakirjan tunnistenumeron.  

EU-maasta tuotavan tavaran kaksivaiheinen tulli-ilmoittaminen

Arvonlisäverorekisteröity tuoja ei voi enää 5.11.2022 jälkeen käyttää kaksivaiheista asiakirjamuotoista ilmoitusmenettelyä, kun se tuo unionitavaraa toisesta EU-maasta. Tulli ei enää jatkossa luovuta tavaraa rahtikirjalla tai vastaavalla asiakirjalla eikä anna asiakirjalle tulonumeroa.

Kaksivaiheisessa ilmoittamisessa tavarasta on annettava ensin sähköinen tuonnin tulli-ilmoitus. Se annetaan viimeistään silloin, kun tavara saapuu Ahvenanmaalle. Sen voi antaa jo 30 päivää ennen tavaroiden saapumista.  Kaksivaiheisen ilmoittamisen toisessa vaiheessa annetaan tuonnin tulli-ilmoitus, jossa on tarkka arvotieto. Tämä ilmoitus annetaan, kun lopulliset tiedot ovat saatavilla, viimeistään 30 päivän sisällä alkuperäisen antamisesta.

Huomioi, että pakolliseksi arvon osoittavaksi liiteasiakirjaksi voi ilmoittaa joko kauppalaskun tai muun asiakirjan, josta hintatiedot ilmenevät (tilausvahvistus tai muu vastaava).

Jos annat kaksivaiheisessa ilmoittamisessa arvotiedon ensimmäisessä vaiheessa arviona, ilmoita lisätietokoodiksi ”FITPA – Tuonti Ahvenanmaalle, tiedot perustuvat arviotietoon”. Toisessa vaiheessa tarkka arvotieto on annettava pyytämällä ilmoituksen tietoja muutettavaksi joko muutospyyntösanomalla tai Tulliselvityspalvelussa.

Ennakolta annettava ilmoitus toisesta EU-maasta edellyttää sähköistä esittämisilmoitusta

Jos toisesta EU-maasta tuotavan unionitavaran tuonti-ilmoituksen antaa ennakolta, on saavuttaessa annettava saapumisen esittämisilmoitus sähköisesti joko Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla. Sanomailmoittajat käyttävät saapumisen sanomakuvauksissa kuvattua saapumisen esittämisilmoitusta (FI332).

Saapumisen esittämisilmoituksessa on ilmoitettava lisätietokoodiksi ”FITSH – Tulliselvitetään heti”. Ilmoita edeltäväksi asiakirjaksi ennakolta annetun tuonti-ilmoituksen MRN-viitenumero ja asiakirjan tyypiksi ”IM – Tuonti-ilmoitus”.

Esittämisilmoituksella ilmoitettavia tietoja ovat muun muassa kuljetusmuoto, kuljetusvälineen tunnus ja sen tyyppi (esim. ”aluksen nimi” ), tavaran sijaintipaikka (valitse tyyppi A ja ilmoita kuvaukseksi osoitetiedot), esittämistullitoimipaikka (ilmoita Maarianhaminan tullin toimipaikkakoodi). Varastotietoa ei tarvitse ilmoittaa.

Väliaikainen maahantuonti, sisäinen jalostus ja sähköntuonti toisesta EU-maasta

Jos tuot unionitavaraa toisesta EU-maasta ja haluat ilmoittaa sen väliaikaisesti maahantuoduksi tai sisäisen jalostuksen menettelyyn, tee ilmoitus Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla. Sanomailmoittaja käyttää tulli-ilmoitussanomaa FI415 ja samaa tietosisältöä, jota käytetään tuotaessa tavaraa EU:n ulkopuolelta.

Jos tuot Ahvenanmaalle Ruotsista sähköverkossa tuotavaa sähköä, ilmoita kalenterikuukauden aikana tuotu sähkö viimeistään kymmenen päivän kuluessa kalenterikuukauden päättymisestä. Ilmoita lisäilmoitustyypiksi A ja jätä veronmääräytymispäivä tyhjäksi. Ilmoita lisätietokoodi ”FIXXX” ja kuvauksena tieto ilmoitusjaksosta muodossa: ”sähkötullaus kk/vvvv”. Ilmoita sähkön brutto- ja nettopainoksi 1 kg. Ilmoita pakkauslajiksi ”NE – pakkaamaton” ja pakkausten määräksi 1. Ilmoita edeltäväksi asiakirjaksi kauppasopimuksen numero ja tyypiksi ”1ZZZ – Muu asiakirja”.

Muuta huomioitavaa

Tulli tiedottaa myöhemmin erikseen, miten jalostettavaksi ja korjattavaksi lähetettävät tavarat ja väliaikaisesti maahantuotavat tavarat ilmoitetaan Ahvenanmaan ja muun Suomen välisessä liikenteessä 5.11.2022 alkaen.

Tulli uudistaa myöhemmin myös kansallisen ilmoitusprosessin, jossa verorajanumeron saanut yritys voi ilmoittaa kuukausittain yhteenvetoilmoituksella tavarat, jotka se lähettää henkilöasiakkaille verorajan yli Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä.

Tulli uusii määräyksen yksinkertaistetun tulli-ilmoituksen säännöllisestä käytöstä unionitavaran tuonnissa Ahvenanmaalle (3/2021) sekä määräyksen unionitavaroiden tulliselvitysmuodollisuuksista Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä tavarakuljetuksissa (2/2022).

Lisätietoja:

skattegrans(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet