Hyppää sisältöön

Vienti

Viennillä tarkoitetaan unionitavaroiden vientiä EU-alueen ulkopuolelle. Tavarat on vientitullattava ennen niiden vientiä Suomesta eli viejän on annettava Tullille viennin tulli-ilmoitus. Aineettomia hyödykkeitä ja palveluita ei tarvitse tullata.

Viejä tarvitsee poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen

Tavaroiden myynti EU:n ulkopuolelle on arvonlisäverotonta. Myyjä tarvitsee veroviranomaisia varten kirjanpitoonsa selvityksen siitä, että tavara on viety EU:n ulkopuolelle.

Tullilta saatu poistumisvahvistettu luovutuspäätös on viejälle yleisin hyväksytty näyttö arvonlisäverottomasta myynnistä. Lue lisää Verohallinnon ohjeesta Vientikaupan arvonlisäverotus.

Vientitavara voi saada kohdemaassa tullietuuden

EU:lla on vastavuoroisia vapaakauppa- tai tullietuussopimuksia eri maiden kanssa. Nämä maat myöntävät EU:n alkuperätuotteille tullittomuuden tai alennetun tullikohtelun. Tällöin vientitavaran maahantuontiverot viennin kohdemaassa pienenevät.

Venäjän pakotteet

Kokoamme tälle sivulle tietoa Venäjä-pakotteiden vaikutuksista yrityksille viennin ja tuonnin näkökulmasta.