Miten annan tuonnin tulli-ilmoituksen

Voit antaa tuonnin tulli-ilmoituksen sen jälkeen, kun olet saanut tiedon tavaran saapumisesta maahan kuljetusyritykseltä (esimerkiksi Postilta) tai varastonpitäjältä. Ilmoitus sisältää saapumistunnuksen tai MRN-viitenumeron, jonka tarvitset tulli-ilmoitusta varten.

 1. Tee tulli-ilmoitus määräajassa. Jos sinulla on tarvittavat tiedot tavarasta ja kaikki tuonnin ehdot täyttyvät, tullaus voi onnistua muutamassa minuutissa.
 2. Saat tavarat heti tullauksen ja tullilaskun maksamisen jälkeen. Jos sinulla on Tullin myöntämä maksunlykkäyslupa, saat tavarat tullauksen jälkeen, mutta voit maksaa tullilaskun myöhemmin.   

Huomioi, että joissakin tapauksissa voit antaa tulli-ilmoituksen jo ennen kuin tavara saapuu maahan. Lue lisää tuonti-ilmoituksen antamisesta etukäteen.  

Kuka antaa tulli-ilmoituksen?

Yritys (tuoja) vastaa siitä, että tavara tullataan. Käytännössä tulli-ilmoituksen voi antaa

 • tuoja itse 
 • edustaja, jonka tuoja on valtuuttanut hoitamaan tulli-ilmoittamisen. Edustajan on esitettävä valtakirja, jos Tulli sitä pyytää. Lue lisää edustajana toimimisesta.

Ilmoita EORI-numero tulli-ilmoituksessa

Tuojalla, ilmoittajalla ja edustajalla on oltava EORI-numero, jos tämä on yritys, yhteisö, kunta tai valtio, jolla on yritystunnus. Jos suomalaisella yritystunnuksella ei ole EORI-numeroa, tuonnin tulli-ilmoitus hylätään. Myös ulkomaalaisen yrityksen tulli-ilmoitus hylätään, jos EORI-numeroa ei ole ilmoitettu.

Voit tarkistaa yrityksen EORI-numeron voimassaolon komission EORI-numeron validointipalvelusta. Yrityksen kannattaa hakea EORI-rekisteröintiä etukäteen ennen tuontia EORI-numeron hakupalvelusta.

Tuojalla, ilmoittajalla ja edustajalla on oltava EORI-numero, kun se käyttää seuraavia toimijan luonnekoodeja tulli-ilmoituksessa:

 • ”Y – Yritys/Suomi”, jos kyse on suomalaisesta yrityksestä
 • ”E – Yritys/EU”, jos kyse on EU-alueelle sijoittautuneesta yrityksestä
 • ”V – Valtio”, kun tuojana on valtio tai valtion laitos
 • ”K – Kunta”, kun tuojana on kunta tai kunnallinen toimija
 • ”F – Yritys/ei-EU”, jos toimija on sijoittautunut EU-alueen ulkopuolelle
 • ”T – Yhdistys/ei voittoa tavoitteleva”, kun kyse on yhdistyksestä tai toimijasta, joka ei tavoittele voittoa

Huomioi, että tuonnin tulli-ilmoituksessa et voi ilmoittaa toimijan luonnekoodiksi ”R – EORI”.

EORI-numeron ilmoittaminen ei ole pakollista esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • tulli-ilmoituksessa pyydetty tullimenettely on ”53 – Väliaikainen maahantuonti”
 • toimijan luonne on ”H – Yksityishenkilö/Suomi” eli tuojana on yksityishenkilö, jolla ei yleensä tarvitse olla EORI-numeroa. EORI-numeroa ei ilmoiteta tulli-ilmoituksessa. Huomaa, että yksityishenkilö tarvitsee kuitenkin EORI-numeron esimerkiksi hiilirajamekanismin (CBAM) alaisten tavaroiden tuonnissa
 • toimijan luonne on ”D – Diplomaattinen edustusto” eli tuojana on diplomaattinen edustusto, jolla ei tarvitse olla EORI-numeroa. Voit käyttää toimijan luonteena koodia ”D – Diplomaattinen edustusto” vain, jos tuotaville tavaroille on myönnetty ”ranskalainen paperi” (lisämenettelykoodi 622) tai jos kyseessä on diplomaattinen posti tai muu edustuston käyttöön tullittomuusasetuksen 104 artiklan perusteella tuleva lähetys (lisämenettelykoodit 3KZ tai 3RJ).

Ulkomaalaisella yrityksellä voi olla toisesta jäsenmaasta hankittu EORI-numero. Myös EU-alueen ulkopuolelle sijoittautunut toimija on voinut hakea EORI-numeron toisesta jäsenmaasta tai Suomesta. Ilmoita EORI-numero myös näissä tapauksissa toimijan tunnisteena, vaikka yrityksellä olisi Verohallinnon myöntämä suomalainen arvonlisäverotunniste eli VAT-numero.

Huomioi, että jos ulkomaalaisella yrityksellä on esimerkiksi Tullin lupakeskuksen myöntämä yleisvakuus- tai maksunlykkäyslupa, ilmoita toimijan tunnisteena EORI-numero. Lupakeskuksen myöntämien lupien luvanhaltijan tunnisteena käytetään EORI-numeroa, joten tulli-ilmoituksen vakuuden varaus tehdään EORI-numeron perusteella.

Verohallinnon tai toisen jäsenmaan yritykselle myöntämä arvonlisäverotunniste ilmoitetaan kohdassa ”verotuksellinen lisätoimija”. 

Verotukselliset lisätoimijat

Lisää verotuksellinen lisätoimija esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • Annat ilmoitusta, jossa Suomen ulkopuolelle sijoittautunut tuoja on hankkinut Suomesta arvonlisäverotunnisteen. Ilmoita verotuksellinen lisätoimija -kohdassa ulkomaalaisen yrityksen Suomesta saama arvonlisäverotunniste roolikoodilla ”FR1 – Tuoja”.
 • Käytät tullimenettelyä 42 tai 63, ja arvonlisävero maksetaan toiseen EU-jäsenvaltioon, vaikka tulli-ilmoitus annetaan Suomeen. Ilmoita arvonlisäverotunniste roolikoodilla ”FR2 – Asiakas” ja ilmoita tunnistenumeroksi arvonlisäverotunniste, jonka olet saanut siitä jäsenvaltiosta, johon kuljetus päättyy. Lisäksi kun tuoja on ulkomaalainen yritys, sillä on oltava Suomesta hankittu arvonlisäverotunniste. Ilmoita tämä roolikoodilla ”FR1 – Tuoja” ja ilmoita tunnistenumeroksi Suomesta hankittu arvonlisäverotunniste.
 • Annat ilmoitusta, jossa IOSS-rekisteröitynyt myyjä ilmoittaa arvonlisäveron itse. Ilmoita IOSS-rekisteröidyn myyjän tunnistenumero roolikoodilla ”FR5 – Myyjä (tuontia koskeva arvonlisäveron erityisjärjestelmä (IOSS))” ja ilmoita myyjältä saamasi tunnistenumero.

Yrityksellä voi olla Tullin asiakasrekisterissä useampi toimipistetunniste, jonka avulla saman yritystunnuksen alla toimivien yksiköiden tulli-ilmoitukset voidaan erotella toisistaan. Jos haluat, että Tullin päätöksillä näkyy yrityksen tietyn toimipisteen nimi- ja osoitetiedot, ilmoita tulli-ilmoituksessa EORI-numeron lisäksi Tullin antama toimipistetunniste. Voit tarkistaa ja muuttaa yrityksesi toimipistetunnisteita Omat tiedot -palvelustamme.

 • Jos yrityksesi päätoimipaikan tiedot muuttuvat YTJ-tietojärjestelmässä, ne päivittyvät myös Tullin asiakastietojärjestelmään. Tullin päätöksillä näkyvät YTJ:n mukaiset päätoimipaikan nimi- ja osoitetiedot, jos toimijan toimipistetunnistetta ei ole annettu ilmoituksessa. Huomioi, että tullausjärjestelmä tarkastaa tulli-ilmoituksessa annetut tiedot ja käyttää Tullin asiakasrekisteristä löytyviä tietoja päätöksillä. Muista siis päivittää yrityksen muuttuneet tiedot.
 • Jos sinulla on voimassa oleva EORI-numero ja olet hakenut sitä Suomesta, ilmoita Tullista saamasi toimipistetunniste ilmoituksessa. Toimipistetunniste on kolminumeroinen tunniste (esim. 000). Kun ilmoitat toimipistetunnisteen, älä ilmoita nimi- ja osoitetietoja.

Jos yrityksellä on ulkomainen EORI-tunniste, tiedot tarkastetaan komission EORI-numeron rekisteröintijärjestelmästä.

Jos yritykselläsi on maksunlykkäyslupa ja useampi toimipiste

Ilmoita verkkolaskutusosoite tulli-ilmoituksessa lisätietokoodilla ”FIVER – Verkkolaskuosoite” ja sen tunnisteena verkkolaskuosoite. Jos yrityksellä on useita toimipistetunnistetunnisteita laskutusta varten, muista ilmoittaa lisäksi toimipistetunniste.

Jos sinulla on maksunlykkäyslupa, jonka verkkolaskuosoitetta ei ole annettu tulli-ilmoituksessa lisätietokoodilla, jaksoerittelyn verkkolaskuosoite noudetaan automaattisesti Tullin asiakasrekisteristä. Jos verkkolaskuosoitetta ei ole tallennettu Tullin asiakasrekisteriin, Tulli postittaa jaksoerittelyn paperisena laskuna 

 • toimipistetunnisteen mukaiseen osoitteeseen tai
 • YTJ:n mukaiseen yrityksen päätoimipaikkaan.

Yrityksen verkkolaskuosoite ja välittäjätunnus kannatta pitää ajan tasalla Tullin asiakasrekisterissä. Jos yrityksen verkkolaskuosoite muuttuu, ilmoita muutoksesta Omat tiedot -palvelun kautta tai sähköpostilla Lupakeskukseen.  

Lue lisää verkkolaskusta ja sen muuttamisesta ”Laskutus – yritysasiakkaat” -sivulta.

Päivitetty 29.11.2023


Tullaustavat

Valitse tulli-ilmoituksessa oikea tullimenettely ja siihen soveltuva liiketoiminnan luonne tavaran käyttötarkoituksen mukaan. 

Yleisin tullimenettely on vapaaseen liikkeeseen luovutus.  

Muista hankkia tunnisteet ja luvat

Huomioi nämä

Yhdessä tuonnin tulli-ilmoituksessa voi ilmoittaa vain yhden kuljetusvälineen. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdessä tuonti-ilmoituksessa voi olla vain yhden junanvaunun tiedot. 

Jos tullaat tavaraa suoraan junanvaunusta, ilmoita tuonnin vakiomuotoisessa tulli-ilmoituksessa kuljetusvälineen tunnistenumeroksi junanvaunun numero. Tieto ilmoitetaan ”Kuljetusväline saavuttaessa” -kohdassa. Yksinkertaistetussa ilmoituksessa tietoa ei ilmoiteta.

Jos väliaikaisesti varastoituna tai tullivarastossa oleva tavara on tuotu rautateitse ja annat siitä tuonnin tulli-ilmoituksen (edeltävä menettely 00 tai 71), ilmoita kuljetusvälineen tunnistenumeroksi ”Juna”.


Osalähetyksillä tarkoitetaan yhden kauppasopimuksen tavaroita, jotka saapuvat erillisinä lähetyksinä tai yhden kuljetusasiakirjan tavaroita, jotka saapuvat kuljetusteknisistä syistä eri aikaan. Osalähetysten tavarat tulevat samalta lähettäjältä samalle vastaanottajalle samoilla sopimusehdoilla.

Jos osalähetysten tuonnin tulli-ilmoitukset tehdään heti tavaroiden saapumisen jälkeen ilman varastointia väliaikaiseen varastoon tai tullivarastoon, on jokaisesta erästä tehtävä oma ilmoitus. Vain maahan saapunut tavara voidaan tulliselvittää.

Jos et tiedä, mitä tavaroita saapunut erä sisältää, voit pyytää maksullisen tavarantarkastuksen.

Osalähetykset voidaan yhdistää samalle tulli-ilmoitukselle, jos kaikki osalähetyksen tavarat on varastoitu väliaikaiseen varastoon tai tullivarastoon, ja ilmoituksessa voidaan antaa kaikki tarvittavat tiedot. Lisäksi tavaroilla on oltava sama kuljetusmuoto. Ilmoitusta ei voi antaa ennakolta annettavana tulli-ilmoituksena (D), vaan se on aina annettava vakiomuotoisena täydellisenä tulli-ilmoituksena, jonka lisäilmoitustyyppi on (A).

Huomioi osalähetysten tulli-ilmoituksessa:

 • Ilmoita kaikki tulliselvitettävään tavaraan liittyvät edeltävät asiakirjat omilla asiakirjakoodeilla. Lue lisää: edeltävä asiakirja on ilmoitettava tuonti-ilmoituksella.
 • Ilmoita kuljetusvälineen tunnisteena kaikkien osalähetysten kuljetusvälineiden tunnisteet. Erota tunnisteet esimerkiksi kauttaviivalla (/). Yhdellä tuonnin tulli-ilmoituksella voi ilmoittaa niin monta osalähetystä kuin kuljetusvälineiden tunnisteita mahtuu ilmoittamaan. Tietokentän maksimimerkkimäärä on 35. 

Tulli-ilmoituksessa tulliselvitettävän erän muiden tietojen on oltava samat kaikilla saapuneilla erillä:

 • liiketoiminnan luonne
 • toimitusehto
 • kuljetusmuoto rajalla
 • kuljetusvälineen kansallisuus
 • sisämaan kuljetusmuoto
 • kuljetusvälineen tunnuksen tyyppi
 • lähetysmaa
 • määrämaa
 • sijaintitiedot
 • ehdotettu tarkastuspaikka.

Näin käytät SAD-lomaketta, kun tuot esimerkiksi lentomatkustajana tavaroita yritykselle
 

 1. Yritys täyttää itse SAD-lomakkeen.
 • Lomakkeen voi täyttää etukäteen verkossa. Sen jälkeen se on tulostettava itsejäljentävälle paperille. Kun käytät SAD-lomaketta tuonti-ilmoituksena, voit jättää toisen puolen lomakkeesta tulostamatta.
 • Voit myös ostaa Tullin painettuja lomakkeita PunaMustan verkkokaupasta.
   
 1. Esitä paperinen SAD-lomake Tullille.

Katso SAD-lomake ja sen täyttöohjeet.

Varamenettely

Käyttökatkon aikana voit käyttää SAD-lomaketta varamenettelyasiakirjana, jos haluat, että tuomasi tavarat luovutetaan vapaaseen liikkeeseen. Lue lisää tuonnin varamenettelyistä.