Miten annan tuonnin tulli-ilmoituksen

Voit antaa tuonnin tulli-ilmoituksen sen jälkeen, kun olet saanut tiedon tavaran saapumisesta maahan kuljetusyritykseltä (esimerkiksi Postilta) tai varastonpitäjältä. Ilmoitus sisältää saapumistunnuksen tai MRN-viitenumeron, jonka tarvitset tulli-ilmoitusta varten.

  1. Tee tulli-ilmoitus määräajassa. Jos sinulla on tarvittavat tiedot tavarasta ja kaikki tuonnin ehdot täyttyvät, tullaus voi onnistua muutamassa minuutissa.
  2. Saat tavarat heti tullauksen ja tullilaskun maksamisen jälkeen. Jos sinulla on Tullin myöntämä maksunlykkäyslupa, saat tavarat tullauksen jälkeen, mutta voit maksaa tullilaskunmyöhemmin.   

Huomioi, että joissakin tapauksissa voit antaa tulli-ilmoituksen jo ennen kuin tavara saapuu maahan. Lue lisää tuonti-ilmoituksen antamisesta etukäteen.  

Kuka antaa tulli-ilmoituksen?

Yritys (tuoja) vastaa siitä, että tavara tullataan. Käytännössä tulli-ilmoituksen voi antaa

  • tuoja itse 
  • edustaja, jonka tuoja on valtuuttanut hoitamaan tulli-ilmoittamisen. Edustajan on esitettävä valtakirja, jos Tulli sitä pyytää. Lue lisää edustajana toimimisesta.

Tullaustavat

  • Tee tuonti-ilmoitus verkossa Tulliselvityspalvelussa.
  • Voit hakea myös sanomailmoittajaksi, jos yrityksesi tekee paljon tulli-ilmoituksia. Sanoma-asiointi vaatii yritykseltä investointeja. 
  • Yksinkertaistettujen menettelyjen tai erityismenettelyjen ilmoitukset voi tehdä myös SAD-lomakkeella.

Valitse tulli-ilmoituksessa oikea tullimenettely ja siihen soveltuva kauppatapahtuman luonne (liiketoiminnan luonne) tavaran käyttötarkoituksen mukaan. 

Yleisin tullimenettely on vapaaseen liikkeeseen luovutus.  

Muista hankkia tunnisteet ja luvat

Huomioi nämä

Yhdessä tuonnin tulli-ilmoituksessa voi ilmoittaa vain yhden kuljetusvälineen. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdessä tuonti-ilmoituksessa voi olla vain yhden junanvaunun tiedot. 

Jos tullaat tavaraa suoraan junanvaunusta, ilmoita tuonnin vakiomuotoisessa tulli-ilmoituksessa kuljetusvälineen tunnistenumeroksi junanvaunun numero. Tieto ilmoitetaan ”Kuljetusväline saavuttaessa” -kohdassa. Yksinkertaistetussa ilmoituksessa tietoa ei ilmoiteta.

Jos väliaikaisesti varastoituna tai tullivarastossa oleva tavara on tuotu rautateitse ja annat siitä tuonnin tulli-ilmoituksen (edeltävä menettely 00 tai 71), ilmoita kuljetusvälineen tunnistenumeroksi ”Juna”.


Vain maahan saapunut tavara voidaan tulliselvittää.

Jos lähetys on saapunut useammassa erässä, on jokaisesta erästä tehtävä oma tuonnin tulli-ilmoitus. Tuonnin tulli-ilmoituksella voidaan ilmoittaa tulopäivä vain kerran ja vain yhden kuljetusvälineen tiedot.

Jos et tiedä, mitä tavaroita saapunut erä sisältää, voit pyytää maksullisen tavarantarkastuksen.


Yritys täyttää itse SAD-lomakkeen. Lomakkeen voi täyttää etukäteen netissä, jonka jälkeen se on tulostettava itsejäljentävälle paperille.

Tullin painettuja lomakkeita myy PunaMustan verkkokauppa. Paperinen SAD-lomake on toimitettava tavaraa lähinnä sijaitsevaan tulliselvityspalveluja tarjoavaan tullitoimipaikkaan sen aukioloaikana. Postipaketit voi tulliselvittää vain joillakin toimipaikoilla.

Yhteystiedot ja toimipisteet
Tulli-ilmoitus (SAD-lomake)