Miten annan tuonnin tulli-ilmoituksen

Voit antaa tuonnin tulli-ilmoituksen sen jälkeen, kun olet saanut tiedon tavaran saapumisesta maahan kuljetusyritykseltä (esimerkiksi Postilta) tai varastonpitäjältä. Ilmoitus sisältää saapumistunnuksen tai MRN-viitenumeron, jonka tarvitset tulli-ilmoitusta varten.

 1. Tee tulli-ilmoitus määräajassa. Jos sinulla on tarvittavat tiedot tavarasta ja kaikki tuonnin ehdot täyttyvät, tullaus voi onnistua muutamassa minuutissa.
 2. Saat tavarat heti tullauksen ja tullilaskun maksamisen jälkeen. Jos sinulla on Tullin myöntämä maksunlykkäyslupa, saat tavarat tullauksen jälkeen, mutta voit maksaa tullilaskunmyöhemmin.   

Huomioi, että joissakin tapauksissa voit antaa tulli-ilmoituksen jo ennen kuin tavara saapuu maahan. Lue lisää tuonti-ilmoituksen antamisesta etukäteen.  

Kuka antaa tulli-ilmoituksen?

Yritys (tuoja) vastaa siitä, että tavara tullataan. Käytännössä tulli-ilmoituksen voi antaa

 • tuoja itse 
 • edustaja, jonka tuoja on valtuuttanut hoitamaan tulli-ilmoittamisen. Edustajan on esitettävä valtakirja, jos Tulli sitä pyytää. Lue lisää edustajana toimimisesta.

Tullaustavat

 • Tee tuonti-ilmoitus verkossa Tulliselvityspalvelussa.
 • Voit hakea myös sanomailmoittajaksi, jos yrityksesi tekee paljon tulli-ilmoituksia. Sanoma-asiointi vaatii yritykseltä investointeja. 
 • Yksinkertaistettujen menettelyjen tai erityismenettelyjen ilmoitukset voi tehdä myös SAD-lomakkeella.

Valitse tulli-ilmoituksessa oikea tullimenettely ja siihen soveltuva kauppatapahtuman luonne (liiketoiminnan luonne) tavaran käyttötarkoituksen mukaan. 

Yleisin tullimenettely on vapaaseen liikkeeseen luovutus.  

Muista hankkia tunnisteet ja luvat

Huomioi nämä

Yhdessä tuonnin tulli-ilmoituksessa voi ilmoittaa vain yhden kuljetusvälineen. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdessä tuonti-ilmoituksessa voi olla vain yhden junanvaunun tiedot. 

Jos tullaat tavaraa suoraan junanvaunusta, ilmoita tuonnin vakiomuotoisessa tulli-ilmoituksessa kuljetusvälineen tunnistenumeroksi junanvaunun numero. Tieto ilmoitetaan ”Kuljetusväline saavuttaessa” -kohdassa. Yksinkertaistetussa ilmoituksessa tietoa ei ilmoiteta.

Jos väliaikaisesti varastoituna tai tullivarastossa oleva tavara on tuotu rautateitse ja annat siitä tuonnin tulli-ilmoituksen (edeltävä menettely 00 tai 71), ilmoita kuljetusvälineen tunnistenumeroksi ”Juna”.


Osalähetyksillä tarkoitetaan yhden kauppasopimuksen tavaroita, jotka saapuvat erillisinä lähetyksinä tai yhden kuljetusasiakirjan tavaroita, jotka saapuvat kuljetusteknisistä syistä eri aikaan. Osalähetysten tavarat tulevat samalta lähettäjältä samalle vastaanottajalle samoilla sopimusehdoilla.

Jos osalähetysten tuonnin tulli-ilmoitukset tehdään heti tavaroiden saapumisen jälkeen ilman varastointia väliaikaiseen varastoon tai tullivarastoon, on jokaisesta erästä tehtävä oma ilmoitus. Vain maahan saapunut tavara voidaan tulliselvittää.

Jos et tiedä, mitä tavaroita saapunut erä sisältää, voit pyytää maksullisen tavarantarkastuksen.

Osalähetykset voidaan yhdistää samalle tulli-ilmoitukselle, jos kaikki osalähetyksen tavarat on varastoitu väliaikaiseen varastoon tai tullivarastoon, ja ilmoituksessa voidaan antaa kaikki tarvittavat tiedot. Lisäksi tavaroilla on oltava sama kuljetusmuoto. Ilmoitusta ei voi antaa ennakolta annettavana tulli-ilmoituksena (D), vaan se on aina annettava vakiomuotoisena täydellisenä tulli-ilmoituksena, jonka lisäilmoitustyyppi on (A).

Huomioi osalähetysten tulli-ilmoituksessa:

 • Ilmoita kaikki tulliselvitettävään tavaraan liittyvät edeltävät asiakirjat omilla asiakirjakoodeilla. Lue lisää: edeltävä asiakirja on ilmoitettava tuonti-ilmoituksella.
 • Ilmoita kuljetusvälineen tunnisteena kaikkien osalähetysten kuljetusvälineiden tunnisteet. Erota tunnisteet esimerkiksi kauttaviivalla (/). Yhdellä tuonnin tulli-ilmoituksella voi ilmoittaa niin monta osalähetystä kuin kuljetusvälineiden tunnisteita mahtuu ilmoittamaan. Tietokentän maksimimerkkimäärä on 35. 

Tulli-ilmoituksessa tulliselvitettävän erän muiden tietojen on oltava samat kaikilla saapuneilla erillä:

 • liiketoiminnan luonne
 • toimitusehto
 • kuljetusmuoto rajalla
 • kuljetusvälineen kansallisuus
 • sisämaan kuljetusmuoto
 • kuljetusvälineen tunnuksen tyyppi
 • lähetysmaa
 • määrämaa
 • sijaintitiedot
 • ehdotettu tarkastuspaikka.

Yritys täyttää itse SAD-lomakkeen. Lomakkeen voi täyttää etukäteen netissä, jonka jälkeen se on tulostettava itsejäljentävälle paperille.

Tullin painettuja lomakkeita myy PunaMustan verkkokauppa. Paperinen SAD-lomake on toimitettava tavaraa lähinnä sijaitsevaan tulliselvityspalveluja tarjoavaan tullitoimipaikkaan sen aukioloaikana. Postipaketit voi tulliselvittää vain joillakin toimipaikoilla.

Yhteystiedot ja toimipisteet
Tulli-ilmoitus (SAD-lomake)