Hyppää sisältöön

Kun suunnittelet tuontia 

Tuonnilla tarkoitetaan tavaroiden tuontia EU:n ulkopuolisesta maasta. Tavarat on tulli-ilmoitettava eli tullattava ennen kuin ne saa ottaa käyttöön tai myydä eteenpäin. 

Aineettomia hyödykkeitä ja palveluita ei tarvitse tullata. Tällaisia ovat esimerkiksi ohjelmat ja e-kirjat.

Tiesitkö, että maahantuoja vastaa tuotteiden turvallisuudesta ja pakkausmerkinnöistä

Ota tarvittaessa yhteyttä tavaran tuoteryhmän markkinavalvontaviranomaiseen ennen tuonnin aloittamista.

Tavaroiden tuonti on jatkumo yrityksen hankinta- ja ostotoiminnalle. Tavaroiden hankinta ulkomailta on osa ostosopimusta, ja tuonnista syntyvät kustannukset taas ovat osa ostohinnoittelua.

Jo ennen tavaran hankintaa:

 1. Selvitä kustannukset

 2. Hae tunnisteet ja luvat

 3. Päätä tulliasioinnin tapa

 4. Selvitä tavarasta

  • Mistä tavara lähetetään
   • Tulliselvityksen ja maahantuontiverotuksen kannalta on oleellista, mistä tavara todellisuudessa toimitetaan. Myyjän kotipaikalla ei ole merkitystä.
   • Myös EU:n alueelta voidaan toimittaa Suomeen tavaraa, jota ei ole tullattu.
  • Tullinimike
   • Tullinimike määrittää muun muassa kannettavan tullin määrän ja rajoitukset. Siksi on tärkeää, että käytät oikeaa tullinimikettä.
  • Onko tavaran tuonnille rajoituksia

Tulli-ilmoita

 1. Kuljetusliike tuo tavaran

  • Kuljetusliike tuo tavaran maahan ja antaa tullille pakolliset sähköiset saapumisen ilmoitukset
  • Kuljetusliike vastaa tavaran esittämisestä tullille eli tekee tavarasta esittämisilmoituksen. Siinä ilmoitetaan, varastoidaanko tavara saapumispaikalla väliaikaisesti vai ilmoitetaanko se heti johonkin tullimenettelyyn
 2. Tuoja tulli-ilmoittaa (tullaa)

  • Voit aloittaa tulli-ilmoittamisen, kun olet saanut tiedon kuljetusyritykseltä tai varastonpitäjältä tavaran saapumisesta maahan. Ilmoitus sisältää tulli-ilmoituksessa tarvittavan saapumistunnuksen tai MRN-viitenumeron. Lisätietoa. miten annat tuonnin tulli-ilmoituksen
  • Tuoja (tavaranhaltija) on vastuussa siitä, että tavara tullataan. Käytännössä tullauksen voi tehdä tuoja itse tai hänen edustajansa. 
 3. Saat luovutus- ja tullauspäätöksen

  • Kun tuonti-ilmoitus on hyväksytty, tulli lähettää yritykselle luovutuspäätöksen, laskun ja tullauspäätöksen. Laskun maksaminen vapauttaa yleisvakuudesta varatun vakuuden.
   Tulli lähettää  maksunlykkäysluvan haltijalle jaksoerittelyn, johon on koottu kaikki tietyn jakson aikana tehtyjen tullauksien laskut.

  • Varastonpitäjä tai maantierajan tulli luovuttaa tavarat luovutuspäätöstä vastaan.

 4. Voit hakea tullauspäätökseen oikaisua 

 5. Arkistoi


Asiasanat Maahantuonti Tuonti