Brexit banneri, varaudu brexitiin.

Britannia erosi EU:sta tammikuun 2020 lopussa. Helmikuun alussa alkoi siirtymäkausi, joka jatkuu vuoden 2020 loppuun.

Siirtymäkauden aikana jatketaan nykysäännöillä ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. EU ja Britannia neuvottelevat vuoden 2020 aikana tulevasta suhteesta. Tiukan neuvotteluaikataulun vuoksi joillakin aloilla saatetaan pudota vuoden 2021 alussa sopimuksettomaan suhteeseen. Erityisesti yritysten on syytä varautua tähän. Britannian ja EU:n välisen tulevan suhteen neuvottelut ovat vielä kesken. Tulli tiedottaa asiasta seuraavan kerran, kun neuvottelut ovat edistyneet.

Riippumatta siitä, minkälaisen sopimuksen EU ja Britannia neuvottelevat, siirtymäkauden jälkeen kaikki tuodut tai viedyt tavarat osapuolten välillä on tulliselvitettävä. Vaikka tavaroista ei kannettaisi tullimaksuja, pitää kaikki tavarat siinäkin tapauksessa tulliselvittää. Tämä aiheuttaa Britannian kanssa kauppaa käyville yrityksille huomattavia lisäkustannuksia sekä byrokratian lisääntymistä.

Brexit-erosopimuksen siirtymäajan jälkeen

EU:n ja Britannian erosopimus tuli voimaan 1. helmikuuta 2020. Erosopimuksella puretaan hallitusti kaikki Britannian EU-jäsenyyteen perustuva yhteistyö ja määrätään vuoden 2020 loppuun asti kestävästä siirtymäkaudesta, jonka aikana EU:n ja Britannian suhde jatkuu EU:n nykysäännöillä. Britanniasta tulee kolmas maa, mutta tavaroiden vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välillä jatkuu siirtymäkauden ajan 31.12.2020 asti. EU:n ja kolmansien maiden välisessä kaupassa sovellettavia sääntöjä, rajoituksia ja muita muodollisuuksia ei sovelleta EU:n ja Britannian välisessä kaupassa vielä siirtymäkauden aikana. Erosopimuksen siirtymäajan loputtua kaikkien yritysten, myös pienten ja keskisuurten yritysten, on syytä valmistautua brexitiin. Yritysten kannattaa viipymättä arvioida, mitä seurauksia tästä aiheutuu sen liiketoiminnalle.

Komissio on 9.7.2020 julkaissut tiedonannon, jossa käydään läpi tärkeimmät muutokset, jotka tapahtuvat siirtymäkauden päättyessä joka tapauksessa riippumatta siitä, onko Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä tehty tulevaa kumppanuutta koskeva sopimus vai ei. Komissio on julkaissut tiedonannon myös 14.7.2020 (englanniksi), jossa käsitellään Brexitin siirtymäajan päättymisen vaikutuksia mm. tuotteiden alkuperäselvityksiin, lupa- ja rekisteröintiasioihin sekä tulliselvitykseen ja eri tullimenettelyjen soveltamisperiaatteisiin erosopimuksen siirtymäajan päättymishetkellä ja sen jälkeen.

Brexit on erityisen suuri haaste niille yrityksille, jotka tähän asti ovat toimineet ainoastaan EU:n sisämarkkinoilla. Jos yritys käy jatkossa kauppaa Britannian kanssa, sen on noudatettava tulliselvitysmenettelyjä, jotka ovat kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa pakollisia. Yritysten pitää perehtyä asioihin ja hankkia tietoa siitä, mitä kaupankäynti EU:n ulkopuolisten maiden kanssa edellyttää ja mitä vaatimuksia kolmansien maiden tuotteiden on täytettävä, ennen kuin ne voidaan tuoda EU:n sisämarkkinoille.

Brexit ja sen vaikutukset tulliselvitykseen

EU:n ja Britannian erosopimus sisältää määräykset siirtymäajan järjestelyistä, jotka koskevat esimerkiksi tavaroiden vapaata liikkumista EU:n ja UK:n välillä. Erosopimuksen pöytäkirjaan Irlannista ja Pohjois-Irlannista on kirjattu, että Pohjois-Irlanti on osa Yhdistyneen kuningaskunnan tullialuetta sekä Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajalle ei tule tullimuodollisuuksia.

Katso Tullin brexit-tietoisku (YouTube-video)
Pikaopas UK:n ja EU:n väliseen kauppaan brexitin jälkeen

Huomioitavia asioita ovat muun muassa

Tulli-ilmoittamisessa tarvittava EORI-numero – mikä se on, miten se hankitaan?

Tullimuodollisuuksien määrä kasvaa, mikä tarkoittaa sitä, että yritysten on esitettävä enemmän asiakirjoja ja annettava lisää tietoja Tullille.

EU:n ja Britannian tuleva suhde

EU ja Britannia neuvottelevat vuoden 2020 aikana tulevasta suhteesta. EU:n ja Britannian on tarkoitus sopia muun muassa yhteistyöjärjestelyistä. Tavoitteena on, että tuleva suhde olisi voimassa siirtymäkauden päätyttyä vuoden 2021 alussa. Tarkempaa tietoa tulevasta suhteesta annetaan myöhemmin neuvottelujen edetessä.

Lisätietoa erosopimuksesta, siirtymäajasta ja tulevasta suhteesta löytyy VNK:n sivuilta: https://vnk.fi/tietoa-brexitista

Usein kysyttyä

Jos yritys on arvonlisäverovelvollinen Suomessa, tavaroista ilmoitetaan arvolisävero Verolle kuukausi-ilmoituksella, kuten sisäkaupassakin. Jos yritys ei ole liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen Verohallinnon rekisterissä niin Tulli kantaa arvonlisäveron. Tulli kantaa aina EU:n ulkopuolelta tilattujen tavaroiden arvonlisäveron yksityishenkilöiltä.


Kyllä pitää olla EORI-numero. Tuojat ja viejät tarvitsevat Tullista EORI-numeron kaupankäynnissä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, jollainen Britannia on 1.1.2021 jälkeen.


Vietävistä tavaroista pitää antaa sähköinen vienti-ilmoitus Tullin ELEX-järjestelmään. Vientikauppalasku arkistoidaan yrityksessä.


Tämä riippuu siitä, millainen kauppasopimus EU:n ja Britannian välillä syntyy.


Sitä kohdellaan kuin mitä muuta unionimaata tahansa.


Jos puimuri laivataan säännöllisen alusliikenteen luvan omaavaan merialukseen ei tullimaksua tarvitse maksaa, koska tällaisella aluksella kulkevat tavarat säilyttävät unionitavaroiden asemansa. Jos puimuri laivataan epäsäännöllisen liikenteen alukseen, tulli tulee Suomessa kannettavaksi.


Jos kengät saapuvat Britanniasta EU:n alueelle ennen 1.1. klo 00.00 CET (1.1. klo 01.00 Suomen aikaa), ne säilyttävät unioniasemansa. Jos ne saapuvat EU:n tullialueelle ko. ajankohdan jälkeen, niitä kohdellaan kolmannen maan tavaroina. Yleisen säännön mukaan Britannian EU:n sisäkaupan unionitavaroiden kohtelu eron hetkellä riippuu siitä, milloin tavarat saapuvat EU:n tullialueelle.


Britannian maahantulosäännöistä löydät tietoa täältä: Gov.Britannia: Entering the Britannia. Tällä hetkellä Britanniaan matkustaessa Suomen passin tai henkilökortin on oltava voimassa vain koko matkan ajan, eikä Suomen kansalainen tarvitse viisumia. Muistathan aina ulkomaille matkustaessasi tutustua kohdemaan matkustustiedotteeseen, tarkistaa matkustusasiakirjan voimassaolon ja viisumimääräykset kohdemaan edustustosta, tehdä matkustusilmoituksen Britanniaan ja huolehtia kattavasta matkavakuutuksesta Britanniaan. Lue lisää: Lue lisää: Ulkoministeriö: Matkustaminen


Huomioi nämä

  • Yhdistynyt kuningaskunta (UK, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) on toistaiseksi Euroopan unionin (EU) jäsenmaa. UK ei ole virallinen maakoodi tulli-ilmoittamisessa. UK:sta on suositeltu käytettäväksi viestinnässä termiä: Britannia.
  • Englanti, Skotlanti ja Wales muodostavat Ison-Britannian (GB, Great Britain). GB on osa UK:ta. GB on virallinen maakoodi tulli-ilmoittamisessa.
  • Pohjois-Irlanti on osa UK:ta, mutta ei ole osa Iso-Britanniaa. Pohjois-Irlannilla ei ole omaa maakoodia, joten GB on virallinen maakoodi tulli-ilmoittamisessa.

Lisää aiheesta

Tietoa komission verkkosivuilla:

Tietoa muiden viranomaisten verkkosivuilla:

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta

 


Asiasanat Brexit

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus