Brexit banneri, varaudu brexitiin.

Brexit-tilanne edelleen epäselvä

EU:n ja UK:n välisen brexit-erosopimuksen toteutuminen on edelleen epävarmaa. Jos erosopimusta ei saada aikaan, kaikkien yritysten, myös pienten ja keskisuurten yritysten, on syytä valmistautua brexitiin. Yritysten kannattaa viipymättä arvioida, mitä seurauksia tästä voi aiheutua sen liiketoiminnalle. Jos sopimusta ei synny, EU:n jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on sovellettava kaikkia EU:n ja kolmansien maiden välistä kauppaa koskevia sääntöjä ja muodollisuuksia tavaroihin, joita joko tuodaan UK:sta tai viedään sinne.

Brexit on erityisen suuri haaste niille yrityksille, jotka tähän asti ovat toimineet ainoastaan EU:n sisämarkkinoilla. Jos yritys käy jatkossa kauppaa UK:n kanssa, sen on noudatettava tulliselvitysmenettelyjä, jotka ovat kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa pakollisia. Yritysten pitää perehtyä asioihin ja hankkia tietoa siitä, mitä kaupankäynti EU:n ulkopuolisten maiden kanssa edellyttää ja mitä vaatimuksia kolmansien maiden tuotteiden on täytettävä, ennen kuin ne voidaan tuoda EU:n sisämarkkinoille.

Katso Tullin brexit-tietoisku (YouTube-video)
Katso Verohallinnon ja Tullin tietoisku: Brexitin vaikutukset verotukseen ja tulliselvitykseen (YouTube-video)

Huomioitavia asioita ovat muun muassa

Tullimuodollisuuksien määrä kasvaa, mikä tarkoittaa sitä, että yritysten on esitettävä enemmän asiakirjoja ja annettava lisää tietoja Tullille.

Tietoa ja toimintaohjeita Tullin verkkosivuilla:

Brexit ja sen vaikutukset tulliselvitykseen

Yhdistynyt kuningaskunta (UK) jätti 29.3.2017 ilmoituksen aikomuksestaan erota Euroopan unionista. Tästä alkanut kahden vuoden neuvotteluaika päättyy 29.3.2019, ja erosopimuksen on määrä tulla voimaan seuraavana päivänä 30.3.2019. Erosopimus sisältäisi määräykset siirtymäajan järjestelyistä, jotka koskevat esimerkiksi tavaroiden vapaata liikkumista EU:n ja UK:n välillä. Siirtymäaika kestäisi 31.12.2020 asti. UK:n parlamentti hylkäsi 15.1.2019 äänestyksessään erosopimuksen, joten ei ole varmaa, syntyykö sopimusta lainkaan.

Eurooppa-neuvoston kokouksessa 21.3.2019 päätettiin antaa Britannian EU-erolle lisää aikaa 22.5. saakka. Ehtona on, että brittiparlamentti hyväksyy EU-erosopimuksen ensi viikolla. Jos britit eivät hyväksy sopimusta, saa Britannia lisäaikaa 12.4. saakka. Siihen mennessä Britannian on myös kerrottava, miten se aikoo EU-eron suhteen menetellä.

EU:n ja UK:n välisissä eroneuvotteluissa on tällä hetkellä neljä eri skenaariota

  1. erosopimus saadaan voimaan 29.3.2019 mennessä
  2. erosopimusta ei saada voimaan
  3. neuvotteluille varattua kahden vuoden määräaikaa, joka umpeutuu 29.3.2019, pidennetään EU27-jäsenmaiden yksimielisellä päätöksellä ja yhteisymmärryksessä UK:n kanssa, tai
  4. UK peruu eronsa ja vetää EU:lle antamansa eroilmoituksen pois esimerkiksi kansanäänestyksen seurauksena.

Tällä hetkellä on erityisesti varauduttava kahteen ensimmäiseen lopputulokseen:

1. Erosopimus hyväksytään, jolloin UK eroaa EU:sta 29.3.2019 erosopimuksen mukaisesti, ja siirtymäkausi kestää 31.12.2020 asti. Siirtymäkauden aikana UK:ta käsitellään tulliselvityksessä EU-maana, ja tavaroiden vapaa liikkuvuus EU:n ja UK:n välillä jatkuu siirtymäkauden loppuun saakka.

2. Jos yhteiseen sopimukseen siirtymäajasta ja sen sisällöstä ei päästä, UK eroaa unionista ilman siirtymäaikaa. Eron myötä UK:sta tulee EU:n ulkopuolinen valtio eli kolmas maa 30.3.2019 alkaen, ja tavaroiden vapaa liikkuvuus UK:n ja EU:n välillä loppuu.

Riippumatta siitä, saadaanko erosopimus aikaan vai ei, UK:n ja EU:n välinen suhde muuttuu perustavalla tavalla, kun UK:sta tulee kolmas maa. Kolmannella maalla ei voi olla samoja oikeuksia ja etuja kuin jäsenvaltiolla.

Ilman sopimusta ja siirtymäaikaa UK:n ero EU:sta 30.3.2019 (vaihtoehto 2) tärkeimmät seuraukset:

  • UK:sta tulee kolmas maa ja kaikki UK:n ja EU:n välillä liikkuvat tavarat on tulliselvitettävä. Tämä tarkoittaa sitä, että tavaranhaltijat, eli tuojat ja viejät, ovat vastuussa tavaran tulliselvityksestä. Tavaranhaltija voi tulliselvittää tavaran itse tai käyttää siinä huolintaliikettä. Sujuva tulliselvitys ja sähköinen ilmoittaminen edellyttävät usein Tullin myöntämiä lupia.
  • EU:n ja UK:n välisellä rajalla aletaan noudattaa kolmansiin maihin sovellettavia tullisäännöksiä ja -tariffeja, mikä tarkoittaa esimerkiksi EU:n tullimääräyksiin sekä terveys- ja kasvinsuojelusäännöksiin liittyviä tarkastuksia ja valvontaa. Rajalla tehtävät tarkastukset aiheuttaisivat huomattavia viivästyksiä esimerkiksi tieliikenteessä ja vaikeuksia satamissa.
  • Intrastat-tilastoilmoitusta tilastokuukaudesta 4/2019 alkaen ei ilmoiteta GB-kaupan osalta.

Huomioi nämä

  • Yhdistynyt kuningaskunta (UK, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) on toistaiseksi Euroopan unionin (EU) jäsenmaa. UK ei ole virallinen maakoodi tulli-ilmoittamisessa.
  • Englanti, Skotlanti ja Wales muodostavat Ison-Britannian (GB, Great Britain). GB on osa UK:ta. GB on virallinen maakoodi tulli-ilmoittamisessa.
  • Pohjois-Irlanti on osa UK:ta, mutta ei ole osa Iso-Britanniaa. Pohjois-Irlannilla ei ole omaa maakoodia, joten GB on virallinen maakoodi tulli-ilmoittamisessa.


Asiasanat Brexit

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus