Brexit banneri, varaudu brexitiin.

Brexit-tilanne edelleen epäselvä

EU:n ja UK:n välisen brexit-erosopimuksen toteutuminen on edelleen epävarmaa. Jos erosopimusta ei saada aikaan, kaikkien yritysten, myös pienten ja keskisuurten yritysten, on syytä valmistautua brexitiin. Yritysten kannattaa viipymättä arvioida, mitä seurauksia tästä voi aiheutua sen liiketoiminnalle. Jos sopimusta ei synny, EU:n jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on sovellettava kaikkia EU:n ja kolmansien maiden välistä kauppaa koskevia sääntöjä ja muodollisuuksia tavaroihin, joita joko tuodaan UK:sta tai viedään sinne.

Brexit on erityisen suuri haaste niille yrityksille, jotka tähän asti ovat toimineet ainoastaan EU:n sisämarkkinoilla. Jos yritys käy jatkossa kauppaa UK:n kanssa, sen on noudatettava tulliselvitysmenettelyjä, jotka ovat kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa pakollisia. Yritysten pitää perehtyä asioihin ja hankkia tietoa siitä, mitä kaupankäynti EU:n ulkopuolisten maiden kanssa edellyttää ja mitä vaatimuksia kolmansien maiden tuotteiden on täytettävä, ennen kuin ne voidaan tuoda EU:n sisämarkkinoille.

Katso Tullin brexit-tietoisku (YouTube-video)
Katso Verohallinnon ja Tullin tietoisku: Brexitin vaikutukset verotukseen ja tulliselvitykseen (YouTube-video)
Pikaopas UK:n ja EU:n väliseen kauppaan brexitin jälkeen

Huomioitavia asioita ovat muun muassa

Tullimuodollisuuksien määrä kasvaa, mikä tarkoittaa sitä, että yritysten on esitettävä enemmän asiakirjoja ja annettava lisää tietoja Tullille.

Tietoa ja toimintaohjeita Tullin verkkosivuilla:

Brexit ja sen vaikutukset tulliselvitykseen

Yhdistynyt kuningaskunta (UK) jätti 29.3.2017 ilmoituksen aikomuksestaan erota Euroopan unionista. EU on valmis allekirjoittamaan Britannian hallituksen kanssa sovitun erosopimuksen. Britannian parlamentin alahuone ei kuitenkaan ole vielä hyväksynyt erosopimusta pidetyissä äänestyksissä. Erosopimus sisältäisi määräykset siirtymäajan järjestelyistä, jotka koskevat esimerkiksi tavaroiden vapaata liikkumista EU:n ja UK:n välillä.

Britannia on saanut lisäaikaa EU-eron läpiviemiseksi. Eurooppa-neuvosto on päättänyt pidentää määräaikaa enintään 31.10.2019 asti. Jos molemmat osapuolet ratifioivat erosopimuksen ennen tätä päivämäärää, niin ero tulee voimaan ratifiointia seuraavan kuukauden ensimmäinen päivä.

EU:n ja UK:n välisissä eroneuvotteluissa on tällä hetkellä useita skenaariota

EU lähtee siitä, että erosopimus on paras mahdollinen kompromissi, ja ainoa tapa varmistaa Britannian hallittu ero unionista. EU ei enää halua avata sopimusta. Jatko riippuu Britannian sisäpoliittisesta tilanteesta ja tahtotilasta. Vaihtoehtoisia skenaarioita on useita. Britannian on selvennettävä, miten se haluaa asiassa edetä. EU ottaa sen jälkeen yhtenäisesti kantaa Britannian mahdollisiin ehdotuksiin.

Riippumatta siitä, saadaanko erosopimus aikaan vai ei, UK:n ja EU:n välinen suhde muuttuu perustavalla tavalla, kun UK:sta tulee kolmas maa. Kolmannella maalla ei voi olla samoja oikeuksia ja etuja kuin jäsenvaltiolla.

Tärkeimmät seuraukset, jos UK eroaa EU:sta ilman sopimusta ja siirtymäaikaa:

  • UK:sta tulee kolmas maa ja kaikki UK:n ja EU:n välillä liikkuvat tavarat on tulliselvitettävä. Tämä tarkoittaa sitä, että tavaranhaltijat, eli tuojat ja viejät, ovat vastuussa tavaran tulliselvityksestä. Tavaranhaltija voi tulliselvittää tavaran itse tai käyttää siinä huolintaliikettä. Sujuva tulliselvitys ja sähköinen ilmoittaminen edellyttävät usein Tullin myöntämiä lupia.
  • EU:n ja UK:n välisellä rajalla aletaan noudattaa kolmansiin maihin sovellettavia tullisäännöksiä ja -tariffeja, mikä tarkoittaa esimerkiksi EU:n tullimääräyksiin sekä terveys- ja kasvinsuojelusäännöksiin liittyviä tarkastuksia ja valvontaa. Rajalla tehtävät tarkastukset aiheuttaisivat huomattavia viivästyksiä esimerkiksi tieliikenteessä ja vaikeuksia satamissa.
  • Intrastat-tilastoilmoitusta erokuukautta seuraavasta tilastokuukaudesta alkaen ei ilmoiteta GB-kaupan osalta.

Huomioi nämä

  • Yhdistynyt kuningaskunta (UK, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) on toistaiseksi Euroopan unionin (EU) jäsenmaa. UK ei ole virallinen maakoodi tulli-ilmoittamisessa.
  • Englanti, Skotlanti ja Wales muodostavat Ison-Britannian (GB, Great Britain). GB on osa UK:ta. GB on virallinen maakoodi tulli-ilmoittamisessa.
  • Pohjois-Irlanti on osa UK:ta, mutta ei ole osa Iso-Britanniaa. Pohjois-Irlannilla ei ole omaa maakoodia, joten GB on virallinen maakoodi tulli-ilmoittamisessa.

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvonta yrityksille palvelee ma-pe 8-16. Soita, lähetä kysymys tai tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tullineuvonta

 


Asiasanat Brexit

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus