Hyppää sisältöön

Brexit yrityksille 


Britannian ja Suomen välillä tuotavat tai vietävät tavarat on tulliselvitettävä 1.1.2021 alkaen. Yritykset noudattavat nyt Britannian-kaupassa samoja sääntöjä, rajoituksia ja tullimuodollisuuksia kuin muidenkin EU:n ulkopuolisten eli niin sanottujen kolmansien maiden kanssa.  

Tarvitset tulli-ilmoittamiseen   

 1. Suomi.fi-tunnistuksen ja -valtuutukset. Varaa näiden tekemiseen aikaa. 
 2. EORI-numeron. Tarvitset numeron useimpiin tulli-ilmoituksiin ja lupien hakemiseen. 

Ohjeita tulliselvittämisen aloittamiseen  

Kun tavara liikkuu vuodenvaihteessa   

 • Jos unionitavarat saapuvat Britanniasta EU:n alueelle ennen 1.1.2021 klo 00.00 Keski-Euroopan aikaa (1.1.2021 klo 01.00 Suomen aikaa), ne säilyttävät unioniasemansa.
 • Jos unionitavarat saapuvat EU:n tullialueelle tämän ajankohdan jälkeen, ja tavaroiden siirto on alkanut Britanniasta 31.12.2020 klo 00.00 (Keski-Euroopan aikaa) mennessä (Suomen aikaa 01.00), tavaroita kohdellaan unionitavaroina. Siirron aloitusajankohdasta on esitettävä tullille todiste (esim. kuljetussopimus). Lue tarkemmin kuljetusmuotokohtaisista eroista näiltä sivuilta:

Pohjois-Irlannin tuonti ja vienti 

Pohjois-Irlannin kanssa sovelletaan toistaiseksi EU:n tullilainsäädäntöä eli sitä kohdellaan kuin mitä muuta unionimaata tahansa. Alkuperäasioissa tapahtuu muutoksia 1.1.2021 alkaen.
Lue lisää: Pohjois-Irlantiin sovellettavat säännöt siirtymäkauden jälkeen 

Lisää aiheesta

Tietoa komission verkkosivuilla:

Tietoa muiden viranomaisten verkkosivuilla:

Kuljetusliikkeille:

Usein kysyttyä

Voit saada tavaroille tullietuuskohtelun, jos tuontitavarat ovat EU:n ja Britannian välisen kauppasopimuksen alkuperäsääntöjen mukaisia alkuperätuotteita. 

Etuuskohtelua haetaan tulli-ilmoittamisen yhteydessä, ja sitä varten tarvitset tuontitavaroillesi alkuperäselvityksen. Hyväksyttäviä alkuperäselvityksiä EU:n ja Britannian välisessä tavarakaupassa ovat

 • viejän laatima, yhtä tai useampaa lähetystä koskeva määrämuotoinen alkuperävakuutus tai 
 • tuojan oma ilmoitus alkuperästä eli ns. tuojan tieto. 

Tuojan tietoa varten ei tarvita erillistä vakuutusta tai todistusta, mutta etuuskohteluvaatimuksen täytyy kuitenkin aina perustua tuojan hallussa oleviin viejältä saatuihin tietoihin ja asiakirjanäyttöön tuotteen alkuperästä. Tarvittaessa tuojan pitää myös pystyä osoittamaan Tullille, että kysymyksessä on alkuperäsääntöjen edellytykset täyttävä alkuperätuote.


 • Viennissä: EU
 • Tuonnissa: IM
 • Tuonnin erityismenettelyissä: EU

Viisi prosenttia lentokuljetuskustannusten kokonaismäärästä.


Tavarat voidaan palauttaa tullitta samassa tilassa kolmen vuoden kuluessa niiden viennistä Britanniaan. Vienti on pystyttävä todistamaan kuljetusasiakirjalla.


Kuljetukseen voidaan käyttää T2-passitusmenettelyä. Passitus aloitetaan Suomessa, ja sen määräpaikaksi laitetaan tullitoimipaikka Irlannissa. Tavarat saavat liikkua Britannian läpi ilman tullimuodollisuuksia tai verojen maksamista. Passituksen voi tehdä myös edustaja (huolintaliike).

Passitusilmoituksessa on ilmoitettava 

 • rajatoimipaikkana ensimmäinen Britannian tullitoimipaikka, johon kuljetus saapuu
 • rajatoimipaikkana ensimmäinen tullitoimipaikka Irlannissa 
 • turvatiedot, kun poistutaan EU:sta tai saavutaan EU:hun, ellei niitä ole annettu erillisellä saapumisen tai poistumisen ilmoituksella (IE 615 tai IE 315).

Perustietoa passituksesta


Voit kuljettaa tullaamattomia (muita kuin EU tavaroita) T1-passituksella perille Britanniassa sijaitsevaan tulli- tai väliaikaiseen varastoon. Passituksen voi tehdä myös edustaja (huolintaliike).

Perustietoa passituksesta


Suomessa tehdyn vientiselvityksen jälkeen tavarat voidaan passittaa T2-passituksella Britanniassa sijaitsevaan varastoon. Passituksen voi tehdä myös edustaja (huolintaliike).

Perustietoa passituksesta


Jos yritys on arvonlisäverovelvollinen Suomessa, tavaroista ilmoitetaan arvolisävero Verolle kuukausi-ilmoituksella, kuten sisäkaupassakin. Jos yritys ei ole liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen Verohallinnon rekisterissä niin Tulli kantaa arvonlisäveron. Tulli kantaa aina EU:n ulkopuolelta tilattujen tavaroiden arvonlisäveron yksityishenkilöiltä.


Vietävistä tavaroista pitää antaa sähköinen vienti-ilmoitus Tullin ELEX-järjestelmään. Vientikauppalasku arkistoidaan yrityksessä.


Ei päde.


Joulukuun 2020 tilastojaksolta annetaan Intrastat-ilmoitukset normaalisti alkuvuonna 2021. Iso-Britannian (GB-maakoodi) kauppa kerätään tullausilmoituksilla 1/2021 alkaen.

Uutta Intrastat-ilmoittamisessa on Pohjois-Irlannin (XI-maakoodi) sisäkaupan tilastointi 1/2021 alkaen. 


 • Yhdistynyt kuningaskunta (englanniksi: UK, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) on eronnut Euroopan unionista (EU). Yhdistynyt kuningaskunta koostuu Iso-Britanniasta ja Pohjois-Irlannista. UK ei ole virallinen maakoodi tulli-ilmoittamisessa. UK:sta on suositeltu käytettäväksi viestinnässä termiä Britannia. Britannian maakoodi on GB, jota käytetään Intrastat-ilmoittamisessa vuoden 2020 loppuun ja tulli-ilmoittamisessa vuonna 2021.
 • Englanti, Skotlanti ja Wales muodostavat Iso-Britannian. Iso-Britannian maakoodi on GB, jota käytetään maakoodina tulli-ilmoittamisessa.
 • Pohjois-Irlanti on osa Britanniaa, mutta ei ole osa Iso-Britanniaa. Pohjois-Irlannin maakoodi 1.1.2021 alkaen on XI, jota käytetään Tullille Intrastat-ilmoittamisessa.
 • Gibraltar on EU-sisämarkkinoiden ulkopuolella. Gibraltarin maakoodi on GI, jota käytetään maakoodina tulli-ilmoittamisessa.

Kysyttävää?