Brexit banneri, varaudu brexitiin.

Brexit-tilanne edelleen epäselvä

EU:n ja UK:n välisen brexit-erosopimuksen toteutuminen on edelleen epävarmaa. Jos erosopimusta ei saada aikaan, kaikkien yritysten, myös pienten ja keskisuurten yritysten, on syytä valmistautua brexitiin. Yritysten kannattaa viipymättä arvioida, mitä seurauksia tästä voi aiheutua sen liiketoiminnalle. Jos sopimusta ei synny, EU:n jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on sovellettava kaikkia EU:n ja kolmansien maiden välistä kauppaa koskevia sääntöjä ja muodollisuuksia tavaroihin, joita joko tuodaan UK:sta tai viedään sinne.

Brexit on erityisen suuri haaste niille yrityksille, jotka tähän asti ovat toimineet ainoastaan EU:n sisämarkkinoilla. Jos yritys käy jatkossa kauppaa UK:n kanssa, sen on noudatettava tulliselvitysmenettelyjä, jotka ovat kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa pakollisia. Yritysten pitää perehtyä asioihin ja hankkia tietoa siitä, mitä kaupankäynti EU:n ulkopuolisten maiden kanssa edellyttää ja mitä vaatimuksia kolmansien maiden tuotteiden on täytettävä, ennen kuin ne voidaan tuoda EU:n sisämarkkinoille.

Katso Tullin brexit-tietoisku (YouTube-video)
Katso Verohallinnon ja Tullin tietoisku: Brexitin vaikutukset verotukseen ja tulliselvitykseen (YouTube-video)
Pikaopas UK:n ja EU:n väliseen kauppaan brexitin jälkeen

Huomioitavia asioita ovat muun muassa

Tullimuodollisuuksien määrä kasvaa, mikä tarkoittaa sitä, että yritysten on esitettävä enemmän asiakirjoja ja annettava lisää tietoja Tullille.

Tietoa ja toimintaohjeita Tullin verkkosivuilla:

Brexit ja sen vaikutukset tulliselvitykseen

Yhdistynyt kuningaskunta (UK) jätti 29.3.2017 ilmoituksen aikomuksestaan erota Euroopan unionista. EU on valmis allekirjoittamaan Britannian hallituksen kanssa sovitun erosopimuksen. Britannian parlamentin alahuone ei kuitenkaan ole vielä hyväksynyt erosopimusta. Erosopimus sisältäisi määräykset siirtymäajan järjestelyistä, jotka koskevat esimerkiksi tavaroiden vapaata liikkumista EU:n ja UK:n välillä.

Britannia on saanut lisäaikaa EU-eron läpiviemiseksi.

Ajankohtainen tilanne

Eurooppa-neuvosto on myöntänyt Britannialle eropäivän lykkäystä 31.1.2020 saakka. Pidennys on joustava niin, että Britannia voi erota EU:sta aiemmin, mikäli erosopimus tulee aiemmin voimaan. Tällöin ero voi toteutua 1.12.2019 tai 1.1.2020.

Britannian pyynnöstä EU-maiden marraskuussa 2018 hyväksymää erosopimusta ja poliittista julistusta neuvoteltiin syksyllä 2019 osin uudelleen. Eurooppa-neuvosto vahvisti saavutetun sovun 17.10.2019 kokouksessaan. Britannian parlamentin ja Euroopan parlamentin tulee vielä antaa sopimukselle hyväksyntänsä.

EU:n mukaan ratkaisu on oikeudenmukainen ja turvaa EU:n edut ja yhtenäisyyden sekä suojaa Irlannin saaren rauhaa ja vakautta.

EU ja jäsenmaat ovat varautuneet myös siihen, että Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta.

Tärkeimmät seuraukset, jos UK eroaa EU:sta ilman sopimusta ja siirtymäaikaa:

  • UK:sta tulee kolmas maa ja kaikki UK:n ja EU:n välillä liikkuvat tavarat on tulliselvitettävä. Tämä tarkoittaa sitä, että tavaranhaltijat, eli tuojat ja viejät, ovat vastuussa tavaran tulliselvityksestä. Tavaranhaltija voi tulliselvittää tavaran itse tai käyttää siinä huolintaliikettä. Sujuva tulliselvitys ja sähköinen ilmoittaminen edellyttävät usein Tullin myöntämiä lupia.
  • EU:n ja UK:n välisellä rajalla aletaan noudattaa kolmansiin maihin sovellettavia tullisäännöksiä ja -tariffeja, mikä tarkoittaa esimerkiksi EU:n tullimääräyksiin sekä terveys- ja kasvinsuojelusäännöksiin liittyviä tarkastuksia ja valvontaa. Rajalla tehtävät tarkastukset aiheuttaisivat huomattavia viivästyksiä esimerkiksi tieliikenteessä ja vaikeuksia satamissa.
  • Intrastat-tilastoilmoitusta erokuukautta seuraavasta tilastokuukaudesta alkaen ei ilmoiteta GB-kaupan osalta.

Huomioi nämä

  • Yhdistynyt kuningaskunta (UK, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) on toistaiseksi Euroopan unionin (EU) jäsenmaa. UK ei ole virallinen maakoodi tulli-ilmoittamisessa.
  • Englanti, Skotlanti ja Wales muodostavat Ison-Britannian (GB, Great Britain). GB on osa UK:ta. GB on virallinen maakoodi tulli-ilmoittamisessa.
  • Pohjois-Irlanti on osa UK:ta, mutta ei ole osa Iso-Britanniaa. Pohjois-Irlannilla ei ole omaa maakoodia, joten GB on virallinen maakoodi tulli-ilmoittamisessa.

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta

 


Asiasanat Brexit

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus