Oppisopimuksella tullialan ammattilaiseksi

Haluatko itsellesi ammatin, jossa teet merkityksellistä työtä? Haluatko saada opiskelujen ajalta palkkaa? Hae Tulliin oppisopimuskoulutukseen!

Meillä voit opiskella tullialan ammattilaiseksi oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksessa saat pätevyyden tiettyihin tullialan tehtäviin. Koulutuksessa taustoittavat teoriaopinnot yhdistyvät käytännön harjoitteluun oikeiden työtehtävien parissa. Tukenasi ovat ohjaajat sekä opettajat.

Vuoden 2024 helmikuussa aloitti 23 opiskelijaa Tullialan ammattitutkinnon suorittamisen oppisopimuksella Tullissa. Seuraavasta oppisopimusrekrytoinnista ilmoitetaan myöhemmin keväällä. Oppisopimuspaikat löydät avoimista työpaikoista. 


Mitä oppisopimus Tullissa tarkoittaa?

Tullialan ammattitutkinto on toisen asteen näyttötutkinto, joka kestää 2–3 vuotta.  
Oppisopimuskoulutusta järjestetään Tullipalveluiden ja Tullivalvonnan osaamisaloista. Tullipalveluiden osaamisalan työtehtävissä pääset tekemään Tullin tärkeää perustehtävää eli tulliselvitystä. Tehtävät ovat vaihtelevia ja vaativat ongelmanratkaisukykyä. Tullivalvonnan osaamisalan tehtäviin sisältyy matkustaja- ja tavaraliikenteen tullivalvonta sekä kaupallisen ulkomaanliikenteen tuonnin, viennin ja kauttakuljetuksen tulliselvitys.

Oppisopimuskoulutus sisältää: 

  • Orientaatiojakson, jonka aikana opiskelija saa yleistiedot Tullista, tullitoiminnasta ja virkamiehenä toimimisesta. Lisäksi opiskelija tutustuu työympäristöönsä ja työtehtäviinsä ja tarvittaviin työvälineisiin. Orientaatiojakson aikana opiskellaan sekä Tullikoululla Pasilassa että työpaikalla verkko-oppimisympäristössä. 
  • Työssäoppimisjakson, jossa tullityötä opiskellaan tutkinnon osa kerrallaan. Suurin osa koulutuksesta tapahtuu työpaikalla verkko-opiskeluna ja työssä oppimalla. Joitakin opetus- ja harjoitusjaksoja järjestetään Tullikoululla Pasilassa.

Tullialan ammattitutkinnon järjestäjä on Kouvolan ammattiopisto Oy, Eduko. Kun opiskelija on saavuttanut ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen, hän antaa osaamisestaan näytön. Näyttöjä arvioivat Tullin ammattitaidon arvioijat sekä oppilaitoksen edustaja. Oppisopimus päättyy, kun tutkinto on suoritettu. Tutkinnon suorittaminen antaa sinulle hyvät valmiudet työllistyä Tullin monipuolisiin tehtäviin.

Mihin Tulli sitoutuu työnantajana?

Opiskelijanamme olet tullilainen siinä missä muutkin työntekijämme ja saat samat edut heidän kanssaan. Työnantajana Tulli sitoutuu maksamaan sinulle virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa työssäolopäiviltä. Työssäolopäiviin kuuluu myös teoriaopintoihin käytettävä aika. Opiskelu on sinulle maksutonta.

Työnantaja nimeää myös kokeneen osaajan työpaikkaohjaajaksi, joka tukee oppimista työpaikalla. 
Oppisopimuskoulutuksen aikana ja sen päättyessä työnantaja arvioi opiskelijan ammatillista edistymistä ja huolehtii siitä, että hän voi osallistua opiskeluohjelman mukaisesti tutkintokoulutukseen.

Miksi hakea? Opiskelijana:

  • saat toisen asteen ammattitutkinnon
  • saat palkkaa määräaikaisen virkasuhteen ajalta
  • sinulla on oikeus sairausajan palkkaan sekä työterveyshuoltoon
  • sinulla on oikeus vuosilomaan oppisopimuksen aikana
  • saat hyvät valmiudet työllistyä Tullin monipuolisiin tehtäviin.

Lue lisää

Uudistettu oppisopimuskoulutus palvelee opiskelijaa ja työnantajaa

Usein kysyttyä

Virkahenkilön, joka työskentelee kaksikielisessä toimintaympäristössä, on pystyttävä asioimaan väestön enemmistön kielellä hyvin ja toisella kielellä tyydyttävästi. Tämä koskee tehtäviä, joissa henkilö ratkaisee tai esittelee yksilön oikeuksia tai velvollisuuksia koskevia päätöksiä, tai joissa on oikeus käyttää voimakeinoja.

Kielitaidon voi osoittaa esimerkiksi valtionhallinnon kielitutkintotodistuksella, korkeakoulututkinnolla tai yleisellä kielitutkinnolla. 


Olet mukana haussa, kun haet sellaista Tullin tehtävää, joka on mukana oppisopimushaussa. Tämä käy ilmi työpaikkailmoituksesta. Hakuajan päätyttyä kutsumme osan hakijoista videohaastatteluun. Viimeisessä vaiheessa kutsumme jatkoon edenneet hakijat työpaikalla pidettävään haastatteluun. 

Kouvolan ammattiopisto Oy, Eduko, järjestää Tullialan ammattitutkintoa ja siihen liittyvää tutkintokoulutusta yhteistyössä Tullin kanssa. Eduko on tutkinnon virallinen järjestäjä, joka solmii sopimukset opiskelijan kanssa. Opiskelu ei edellytä Kouvolassa käyntejä. Tulli vastaa koulutuksen opetuksen järjestämisestä. Sinun ei tarvitse olla yhteydessä tutkinnon järjestävään oppilaitokseen, vaan Tulli hoitaa yhteydenpidon oppilaitoksen kanssa.


Valitut opiskelijat ovat määräaikaisessa virkasuhteessa ja heidät rinnastetaan muihin tullityöntekijöihin. Saat virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa koko oppisopimuskoulutuksen ajalta. Oppisopimusopiskelijana olet määräaikaisessa virkasuhteessa ja saat palkkaa, joten et saa opintotukea, opiskelija-alennuksia tai muita oppisopimusopiskelijoille kuuluvia etuuksia. 


Koulutus on sinulle ilmaista. Lisäksi Tulli maksaa virkamatkoista johtuvat matka- ja majoituskorvaukset valtion virkaehtosopimuksen ja Tullin matkustussäännön mukaisesti. 


Työaika riippuu tehtävästäsi. Tullin operatiivisissa tehtävissä pääsääntöiset työaikamuodot ovat viikkotyö ja jaksotyö. Viikkotyössä säännöllinen vuorokautinen työaika on 7 tuntia 39 minuuttia ja viikoittainen 38 tuntia 15 minuuttia. Jaksotyössä säännöllinen työaika on 114 tuntia 45 minuuttia kolmen viikon jaksoissa. 

Tutkintokoulutuksen teoriaopinnot (noin 20% työajasta) suoritetaan ohjattuina verkko- ja lähiopintoina. Osa lähiopinnoista toteutetaan Tullin kokous- ja koulutuskeskuksessa Pasilassa, Helsingissä. Verkko-opinnot suoritetaan omalla työpaikalla työpaikkaohjaajan kanssa sovitun aikataulun mukaisesti. Teoriaopintojen ajalta maksetaan palkkaa. Työssä oppimisen (noin 80% työajasta) aikana harjoittelet opitun teorian soveltamista käytäntöön. 


Kyllä voit.  Aiemmista opinnoista ja osaamisesta voi parhaimmillaan olla hyötyä.


Toista ammatillista koulutusta et voi opiskella samaan aikaan oppisopimuksella. Omalla ajalla tapahtuvaan oppimiseen ei oppisopimuksessa oteta kantaa.


Oppisopimukseen kuuluu kuuden kuukauden koeaika ja sen aikana voi kumpi osapuoli tahansa voi purkaa oppisopimuksen. Koeajan jälkeen oppisopimuksen voi purkaa yhteisellä sopimuksella tai yksipuolisesti tietyin laissa määritellyin ehdoin.