Teksti Ei turvaa ilman tekijöitä

Palkkaus ja edut

Noudatamme Tullin ja hallinnonalan virkamiesyhdistysten tekemää virkaehtosopimusta palkkausjärjestelmästä.

Palkkausjärjestelmän tavoitteena on tukea tavoitteittemme toteuttamista ja palkkakilpailukykyä sekä kannustaa henkilöstöä hakeutumaan vaativampiin tehtäviin, parantamaan työsuoritustaan ja osaamistaan. Lisäksi sen tarkoituksena on tukea henkilöstön kehittymistä sekä kehittää ja parantaa esimiestyötä ja johtamista.

Yhteinen näkemys tavoitteista

Vuosittain sovimme esimiehen kanssa tavoitteistamme tavoitekeskustelussa. Keskustelun tavoitteena on varmistaa yhteinen näkemys toimenkuvasta, menneen kauden tavoitteiden saavuttamisesta ja tulevan kauden tavoitteista.

Miten palkka muodostuu?

Kuukausipalkka muodostuu seuraavista osista:

 • tehtäväkohtainen tehtävän vaativuuden perusteella maksettava palkanosa (vaativuusosa, 18 vaativuustasoa)
 • työsuoritukseen perustuva henkilökohtainen palkanosa (8–44 prosenttia vaativuusosasta)
 • olosuhdelisä (enintään 4 prosenttia vaativuusosasta).

Olosuhdelisää maksetaan sellaisista fyysisen tai psyykkisen työympäristön haitoista, joita ei ole otettu huomioon palkan muissa määräytymisperusteissa ja joita ei voida poistaa työsuojelutoimenpitein.

Henkilöstöstämme 90 prosenttia kuului palkkausjärjestelmämme piiriin. Esimerkiksi tietohallinnossamme työskentelee myös sopimuspalkkalaisia.

Palkka työn vaativuuden ja suoriutumisen mukaan

Tehtävän vaativuuden lisäksi palkkaukseen vaikuttaa henkilökohtainen työsuoritus ja osaaminen.

Tehtäväkohtaiset palkanosat 1.5.2023 alkaen:

Vaativuustaso

Tehtäväkohtainen palkanosa €/kk

Esimerkki: hyvä suoriutumistaso 32 %

7

1971,68

2602,62

8

2058,34

2717,01

9

2099,8

2771,74

10

2220,79

2931,44

11

2364,39

3120,99

12

2477,37

3270,13

13

2636,37

3480,01

14

2882,64

3805,08

15

3093,84

4083,87

16

3334,75

4401,87

17

3591,81

4741,19

18

3871,28

5110,09

19

4275,27

5643,36

20

4590,83

6059,9

21

5065,02

6685,83

22

5477,24

7229,96

Sama palkka naisilla ja miehillä

Meillä naisille ja miehille maksetaan sama palkka samanarvoisesta työstä. Meillä samapalkkaisuusindeksi vuonna 2019 oli 95,3 prosenttia (2018: 94,9 prosenttia). Tämä tarkoittaa, että miehet saivat keskimäärin 4,9 prosenttia korkeampaa palkkaa kuin naiset. Vaativuustasoilla 7 ja 15–19 naisten palkka oli lähes yhtä suuri kuin miesten palkka. Vaativuustasolla 20 naisten palkka oli hieman miesten palkkaa suurempi. Alhaisin samapalkkaisuusindeksi oli edellisten vuosien tapaan vaativuustasolla 11 (86,5 prosenttia).

Samapalkkaisuusindeksi on laskettu kokonaispalkkojen avulla ja siinä on huomioitu vuorotyöstä johtuvat haittalisät. Haittalisät kasvattavat naisten ja miesten palkkaeroja niillä vaativuustasoilla, joilla tehdään vuorotyötä. Miehet tekevät enemmän vuorotyötä kuin naiset.

Edut

Tarjoamme työntekijöillemme

 • laadukkaan työterveyshuollon
 • mahdollisuuden kouluttautua ja kehittää osaamista
 • joustavat etätyömahdollisuudet työtehtävästä riippuen
 • mahdollisuuden hakeutua työkiertoon ja kansainväliseen virkamiesvaihtoon
 • liikunta- ja virkistysedun
 • mahdollisuuden normaalihintaista edullisempaan lounaaseen
 • mahdollisuuden osallistua työnantajan hankkimaan liikuntatoimintaan ja -tapahtumiin
 • mahdollisuuden hankkia toimisto-ohjelmiston kotikoneellesi edulliseen hintaan.

Palkkataulukot