Vienti-ilmoituspalvelu

Tullille on annettava sähköinen vienti-ilmoitus kaikista EU:n ulkopuolelle vietävistä tavaroista muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Poikkeuksista yleisimpiä ovat

  • enintään 1 000 euron arvoiset postipaketit
  • matkustajan henkilökohtaiset tavarat, jotka hän vie itse mukanaan

Sähköisen vienti-ilmoituksen voi antaa Tullille Vienti-ilmoituspalvelun kautta.

Ilmoituksen voi tehdä joko tunnistautumattomana tai tunnistautuneena käyttäjänä.

Tunnistautumaton käyttäjä saa järjestelmästä ilmoituskohtaisen viitenumeron. Viitenumerolla tiedot haetaan esiin tullitoimipaikassa, jossa vientitavara luovutetaan vientimenettelyyn, ja vientitapahtumaa koskeva saateasiakirja (EAD) ja luovutuspäätös tulostetaan viejälle. Poistumisvahvistettu luovutuspäätös on haettavissa mistä tahansa Suomen tullitoimipaikasta poistumisen vahvistuksen jälkeen.

Tunnistautunut käyttäjä voi katsoa ja tulostaa palvelun kautta viennin saateasiakirjan (EAD) ja luovutuspäätöksen, tallentaa ilmoituksen keskeneräisenä ja valita vanhan ilmoituksen uuden pohjaksi. Poistumisvahvistettu luovutuspäätös on myös tulostettavissa palvelun kautta poistumisen vahvistuksen jälkeen.

Yrityskäyttäjät kirjautuvat palveluun käyttämällä ns. Katso-tunnistetta (pääkäyttäjätunnus tai Katso-tunniste, johon on kytketty TULLI - Tulliselvitys rooli). Yksityishenkilöt kirjautuvat omilla verkkopankkitunnuksillaan.

Netin kautta ilmoittaminen helpottuu, jos ilmoituksen antaja on selvittänyt jo etukäteen vientitavaroidensa tullinimikkeet ja nimikkeisiin mahdollisesti liittyvät lisävaatimukset ja vientirajoitukset esimerkiksi EU:n TARIC-hakupalvelun avulla. Vientinimikkeet löytyvät myös Tullin sivuilla olevasta CN-nimikkeistöstä. Tullineuvonta opastaa ilmoittajia tullinimike- ja vientirajoitusasioissa ja vastaa yleisiin vientimenettelyä koskeviin kysymyksiin.

Ennen ilmoituksen tekemistä kannattaa tutustua Vienti-ilmoituspalvelussa oleviin sovelluksen käyttöohjeisiin, näyttöjen kenttäkohtaisiin ohjeisiin sekä malliesimerkkeihin. Vienti-ilmoituspalvelun puhelintuki palvelee ensisijaisesti palvelun käyttöön ja netti-ilmoituksen tekniseen täyttöön liittyvissä asioissa.

Yritykset voivat antaa sähköisen vienti-ilmoituksen myös sanomamuotoisesti omasta tietojärjestelmästään. Tämä edellyttää erillistä viennin EDI-lähettäjän lupaa.

Siirry palveluun

Ota yhteyttä

Tulli-ilmoittaminen, yritysasiakkaat
24/7


 

Tulli-ilmoittaminen, henkilöasiakkaat
ma–pe 8–18

Neuvontaa tuonnin ja viennin tulli-ilmoituksen täyttämiseen, postipaketin tullaukseen asiointipalvelussa

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvonta yrityksille palvelee ma-pe 8-16. Soita, lähetä kysymys tai tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tullineuvonta

 

Kysy tullineuvonnasta

Tullineuvonta palvelee ma-pe 8-16. Soita, lähetä kysymys tai tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tullineuvonta

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus