Hyppää sisältöön

Tulliselvityspalvelu 

Yritys voi tullata lähetyksen Tulliselvityspalvelussa.

Palveluun on tunnistauduttava, ja tarvitset valtuuden, jos asioit toisen puolesta. Käytettävä valtuus on "Tulliselvittäminen". Lue lisää: Näin tunnistaudut ja valtuutat

Asiakas, jolla on maksunlykkäyslupa, saa palvelusta luovutus- ja tullauspäätöksen heti. Käteisasiakas taas saa luovutuspäätöksen vasta sitten, kun on maksanut tullilaskun. Lue lisää: Näin maksat

A) Tuonti-ilmoitus (tuonnin vapaaseen liikkeeseen luovutus)

 • Tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen (40-alkuinen menettelykoodi)
 • tuonti, kun tavarat tullataan vapaaseen liikkeeseen ja jälleenlähetetään samanaikaisesti joko EU:n veroalueen ulkopuoliselle alueelle, veroalueen ulkopuolisten alueiden välillä tai EU:n veroalueen ja EU:n kanssa tulliliitossa olevan alueen välillä (01-alkuinen menettelykoodi)
 • tuonti arvonlisäverottomaan tai valmisteverottomaan varastoon (07 alkuinen menettelykoodi)
 • tuonti, kun arvonlisävero maksetaan toiseen jäsenvaltioon (42-alkuinen menettelykoodi)
 • tuonti, kun sovelletaan tietyn tullimäärän kantamista uusien jäsenvaltioiden liittymisen siirtymäaikana (43-alkuinen menettelykoodi)
 • tullaus valmisteverottomaan varastoon, kun alv maksetaan tai arvonlisäverottomaan varastoon, kun valmistevero maksetaan (45-alkuinen menettelykoodi)
 • väliaikaisesti viedyn tai ulkoisessa jalostuksessa olleen tavaran tuonti (61-alkuinen menettelykoodi)
 • ulkoisessa jalostuksessa olleen tavaran jälleentuonti, kun tavarat luovutetaan toiseen jäsenvaltioon arvonlisä- tai valmisteverotta (63-alkuinen menettelykoodi)
 • ulkoisessa jalostuksessa olleen tavaran jälleentuonti ja tullaus esimerkiksi valmisteverottomaan varastoon (68- alkuinen menettelykoodi)

B) Tullivarastoinnin ilmoitukset (71-alkuinen menettelykoodi)

 

C) Verorajailmoitus

 • kansallinen verorajailmoitus Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä kuljetettavasta tavarasta
 • verorajailmoitus, kun tavarat tuodaan verorajan yli toisesta EU-maasta, esimerkiksi Ruotsista Ahvenanmaalle.

Voit katsoa ja tulostaa palvelun kautta tullaus- ja luovutuspäätökset, tallentaa ilmoituksen keskeneräisenä ja valita vanhan ilmoituksen uuden pohjaksi. Voit myös tehdä omia mallipohjia. Ilmoituksia voi tehdä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Palvelussa on kenttäkohtaisia ohjeita ilmoituksen täyttöön. Lisäksi käytettävissäsi ovat näyttökohtaiset ohjeet.

Anna muut tuonti-ilmoitukset Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelussa.

Palvelun käyttöohjeet


Tulliselvityspalvelua voivat käyttää Tullin käteis- ja luottoasiakkaat. Palvelussa voi antaa tuonnin ja tullivarastoinnin tulli-ilmoituksia. Posti- ja rahtilähetyksistä palvelussa voi tehdä täydellisiä yksivaiheisia tulli-ilmoituksia.

EU-menettelyt

0100 Kolmannen maan tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen yhteisön veroalueeseen kuuluvalla tai kuulumattomalla alueella ja samanaikainen jälleenlähettäminen veroalueeseen kuulumattomalle alueelle tai kolmannen maan tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen yhteisön veroalueeseen kuulumattomalla alueella ja samanaikainen jälleenlähettäminen veroalueeseen kuuluvalle alueelle

Myös menettelyt 0151, 0154, 0110.

0700 Kolmannen maan tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen ja asettaminen kokonaan verottomaan varastoon (sekä arvonlisävero että valmistevero, ei tullivarasto)

Myös menettelyt 0721, 0722, 0723, 0751, 0753, 0754, 0771, 0778, 0791.

4000 Tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen (ei kuitenkaan tietyn käyttötarkoituksen menettely)
4010 Lopullisesti viedyn tavaran tuonti ja luovutus vapaaseen liikkeeseen
4051 Sis.jalostuksessa olevan tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen.
4053 Väliaikaisesti tuodun tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen
4071 Tullivarastoinnissa olleen tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen
4200 Toiseen jäsenvaltioon vietävän tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen (arvonlisävero maksetaan lopullisessa määräjäsenmaassa)
4271 Tullivarastoinnissa olevan toiseen jäsenvaltioon vietävän tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen (arvonlisävero maksetaan lopullisessa määräjäsenmaassa)
4500 Kolmannen maan tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen ja osittainen luovutus kulutukseen sekä välitön siirtäminen valmisteverottomaan tai arvonlisäverottomaan varastoon
4571 Tullivarastoinnissa olevan tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen ja osittainen luovutus kulutukseen sekä välitön siirtäminen valmisteverottomaan tai arvonlisäverottomaan varastoon
6121 Ulkoisessa jalostuksessa olevan tavaran jälleentuonti
6122  Ulkoisessa jalostuksessa (muu kuin koodissa 21 tarkoitettu) olevan tavaran jälleentuonti
6123 Väliaikaisesti viedyn tavaran jälleentuonti samassa tilassa

6821 Ulkoisessa jalostuksessa olevan tavaran jälleentuonti sekä osittainen luovutus kulutukseen ja samanaikainen luovutus vapaaseen liikkeeseen ja asettaminen muuhun varastointimenettelyyn kuin tullivarastointimenettelyyn.

6822 Ulkoisessa jalostuksessa (muu kuin koodissa 21 tarkoitettu) olevan tavaran jälleentuonti sekä osittainen luovutus kulutukseen ja samanaikainen luovutus vapaaseen liikkeeseen ja asettaminen muuhun varastointimenettelyyn kuin tullivarastointimenettelyyn.

7100 Tavaran, joka ei ole aiemmin ollut tullimenettelyssä, tullivarastointi

7171 Tullivarastointimenettelyssä olevan tavaran asettaminen toiselle toimijalle tullivarastointimenettelyyn. Toistaiseksi koodia voidaan käyttää myös tehtäessä ns. koonti-ilmoitus jälleenvientiä varten.

Myös menettelyt 7110, 7121, 7122, 7123, 7141, 7151, 7153, 7154.

 

Lisämenettelyt

999 Ei lisämenettelyä

150 Sisäinen jalostus, menettelyn yksinkertaistettu päättäminen. UTK 256 art., TA 324 art.  

160 Erityismenettelyt - vastaavat tavarat – muiden kuin unionitavaroiden luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen. UTK 223 art., TA 269 art. AVL 86 §, AVL 86 a.1 § ja AVL 1.1 § 2 kohta.        

202 Ulkoinen jalostusmenettely: Maksullisessa korjauksessa olleen tavaran palautus UTK 259 art                    

203 Ulkoinen jalostusmenettely: Muun kuin takuun perusteella korjattavina olleet palautettavat jalostetut tuotteet koodeksin 261 artiklan mukaisesti (vakiovaihtojärjestelmä)                   

204 Ulkoinen jalostusmenettely: Vapautus tuontitullista Kansainvälisten sopimusten soveltamisalaan kuuluvilta korjatuilta tai muutetuilta tavaroilta. UTK 260a art. (vastikkeetta korjatut tai muutetut)

205 Ulkoinen jalostusmenettely: Vapautus tuontitullista Kansainvälisten sopimusten soveltamisalaan kuuluvilta korjatuilta tai muutetuilta tavaroilta. UTK 260a art. (maksullisessa korjauksessa olleen tavaran palautus)

210 Ulkoisessa jalostusmenettelyssä olleen tavaran palauttaminen muuna kuin jalostettuna tuotteena. Esim. leikkuujäte             

242 Ulkoinen jalostusmenettely:Jalostetulle tuotteelle sovelletaan paljoustullia

B02 Takuukorjaus, maksuton          

B03 Korvaava tuote palautetulle tavaralle                   

606 Käytetty tavara                          

615 Unionitavara manner-Suomen ja Ahvenanmaan välillä                      

618 Unohtunut tavara                      

619 Ilma-alusten varaosat ja varusteet lentokelpoisuustodistus esitettäessä ((EY) N:o 1146/2002, AVL 94.1.9 §)                           

620 Muut AVL 70 §:ssä tarkoitetut ilma-alukset, varaosat ja varusteet (AVL 94.1.9 §)           

621 Vesialuksen arvonlisäveroton maahantuonti (AVL 94.1 § 9 k., AVL 58.1 §)                     

622 Diplomaattitavarat (TL 44, AVL 94.1.20, VVL 18)   

623 36 §:n 3 kohdan hammasproteesit (R.2658/87, AVL 94 § 1.11)          

624 Verkonhaltijan verkkoon toimitettava sähkö (AVL 94.1.2 §)                

625 Maakaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon kautta toimitettava kaasu, kaasusäiliöaluksesta maakaasuverkkoon tai tuotantovaiheen kaasuputkistoon syötettävä kaasu sekä lämpö- ja jäähdytysverkon kautta toimitettava lämpö- ja jäähdytysenergi                          

626 Maakaasu verollisessa käytössä (L sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta 1 §, AVL 94.1.2 §)   

628 Arvonlisäveroton AVL 94.1 § 19 k.                         

629 Maa- ja turvalaitteet siviililentoliikenteessä (TL 49, AVL 94.1.13)        

630 Ammattiliikenteen henkilöstön tuomiset (TTA 41, AVL 95 e, VVL 90) 

631 Äidinmaito, ihmisveri, -elimet ja kudokset (R.2658/87, AVL 94 § 1.1) 

632 56 §:n sanoma- ja aikakausilehdet (R.2658/87, ALV 94 § 1.7)            

633 Kulta keskuspankin maahantuomana (R. 2658/87, AVL 94 § 1.8)      

634 59 §:n 1 kohdan setelit ja kolikot (R.2658/87, AVL 94.1 § 8 k.)

635 Euroopan yhteisöjen viralliseen käyttöön hankitut tavarat, veron peruste ja vero vähintään 80 euroa (R.2658/87, AVL 94 § 1.22, VVL 18)          

636 Atk-erikoisohjelma, maahantuojana elinkeinonharjoittaja (R.2658/87, AVL 94 a §)          

637 AVL 43 b §:ssä tarkoitettu sijoituskulta (AVL 94.1.5)                          

638 ALV 129 b §:ssä tarkoitetun kansainvälisen järjestön ja sen henkilökunnan maahantuomat tavarat niillä edellytyksillä ja rajoituksilla, jotka on sovittu järjestön perustamis- tai isäntämaasopimuksessa, edellyttäen, että maahantuonnista suoritettavan veron                          

640 Kaksinkertaisen verotuksen poistamiseen tarkoitettu tuontihuojennussääntö (L Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön 18a §)                          

642 Palautustavara, toimitettu verollisena. Vapautus arvonlisäverosta AVL 94.1 § 18.k         

644 Jalostettujen tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen sovellettaessa koodeksin 85 artiklan 1 kohtaa                                  

659 Siirtäminen arvonlisäverottomaan varastoon         

660 Lähetyksen arvo korkeintaan 22 euroa                                               

680 Tulli-ilmoitus annettu jälkikäteen

 

C01 Sellaisten luonnollisten henkilöiden tuoma henkilökohtainen omaisuus, jotka muuttavat vakituisen asuinpaikkansa yhteisöön, 6 artiklan rajoituksin (TTA 3, AVL 94.1.12)                       

C02 Avioliiton solmimisen vuoksi tuodut tavarat (kapiot ja koti-irtaimisto), 13 artiklan rajoituksin (TTA 12 art. 1 kohta, AVL94.1.12)

C03 Avioliiton solmimisen vuoksi tuodut tavarat (avioliiton solmimisen yhteydessä tavallisesti annettavat lahjat) (TTA 12 art. 2 kohta, AVL94.1.12)  

C04 Perintönä saatu henkilökohtainen omaisuus, 18 artiklan rajoituksin (TTA 17, AVL 94.1.12)                         

C06 Opiskelua ja koulunkäyntiä varten tarvittavat vaatteet ja kotitaloustarvikkeet (TTA 21, AVL 94.1.12)           

C07 Arvoltaan vähäiset lähetykset, enintään 150 euroa

C08 Yksityishenkilön toiselle yksityishenkilölle osoittamat tavaralähetykset

C09 Investointitavarat ja muut pääomahyödykkeet, jotka tuodaan unioniin siirrettäessä toimintaa kolmannesta maasta. (Tulliton TTA 28 art., arvonlisävero AVL 1.1. § 2k.)

C10 Vapaiden ammattien harjoittajien ja voittoa tavoittelematonta toimintaa harjoittavien oikeushenkilöiden tuotanto- ja muut pääomahyödykkeet (TTA 34 art., arvonlisävero AVL 1.1. § 2k.)                            

C11 Opetus-, tieteellis- ja kulttuuriluonteiset tavarat; liitteessä I luetellut tieteelliset välineet ja laitteet (TTA 42 , AVL 1.1.2)            

C12 Opetus-, tieteellis- ja kulttuuriluonteiset tavarat; liitteessä IIA luetellut tieteelliset välineet ja laitteet (TTA 43, AVL 1.1.2)         

C13 Opetus-, tieteellis- tai kulttuuriluonteiset tavarat; tieteelliset välineet ja laitteet (varaosat, osat ja erityiset lisätarvikkeet) (TTA 45, AVL 1.1.2)      

C14 Muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa tai sellaisen tieteellistä tutkimusta harjoittavan laitoksen tai elimen nimissä tuodut tarvikkeet, jonka kotipaikka on yhteisön ulkopuolella (TTA 51, AVL 1.1.2)                           

C15 Tutkimuskäyttöön tarkoitetut koe-eläimet ja biologiset tai kemialliset aineet (TTA 53, AVL 1.1.2)                

C16 Ihmisperäiset terapeuttiset aineet sekä veri- ja kudosryhmien määrittämis-reagenssit (TTA 54, AVL 94.1.12)                         

C17 Lääketieteelliseen tutkimukseen, diagnoosien määrittämiseen tai lääke-tieteellisten hoitojen toteuttamiseen tarkoitetut välineet ja laitteet (TTA 57, AVL 1.1.2)           

C18 Vertailuaineet lääkkeiden laadun valvomiseksi, ks. edellytykset ja luvat AlkoholijuoveroL 8 § ja AlkoholiL 17 § (TTA 59, AVL 94.1.12)

C19 Kansainvälisissä urheilutapahtumissa käytettävät lääkevalmisteet (TTA 60 art., arvonlisäveroton AVL 94.1. § 12 k.)

C20 Hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöille osoitetut tavarat – valtion elinten tai muiden hyväksyttyjen organisaatioiden tuomat perustarvikkeet

C21 Sokeille tarkoitetut asetuksen (EY) N:o 1186/2009 liitteessä III luetellut tavarat ( TTA 66 art., AVL 1.1. § 2 k.)

C22 Sokeiden omaan käyttöönsä tuomat asetuksen (EY) N:o 1186/2009 liitteessä IV luetellut  tavarat (mukaan lukien varaosat, osat, varusteet ja työkalut) (TTA  67  artiklan 1 kohdan a alakohta, AVL  1.1. § 2 k.)

C23 Tiettyjen oppilaitosten tai järjestöjen tuomat sokeiden käyttöön tarkoitetut asetuksen (EY) N:o 1186/2009 liitteessä IV luetellut tavarat (mukaan lukien varaosat, osat, varusteet ja työkalut)  (TTA 67  artikla 1 kohdan b alakohta,  arvonlisävero AVL 1.1. § 2 k.)

C24 Muille vammaisille (kuin sokeille) tarkoitetut tavarat, jotka vammaiset itse tuovat omaan käyttöönsä  (mukaan lukien varaosat, osat, varusteet ja työkalut)  (TTA 68 artiklan 1 kohdan a alakohta,  arvonlisävero AVL 1.1. § 2 k.)
(TTA 61 artiklan 1 kohdan a alakohta, arvonlisäveroton  AVL  94.1. § 12 k.)

C25 Muille vammaisille (kuin sokeille ) tarkoitetut tavarat, jotka tietyt laitokset tai järjestöt tuovat  (mukaan lukien varaosat, osat, varusteet ja työkalut) (TTA 68 artiklan 1 kohdan  b alakohta,  arvonlisävero AVL 1.1. § 2 k.)      

C26 Katastrofin uhrien hyväksi tuodut tavarat (TTA 74, AVL 94.1.12)       

C27 Kolmansien maiden hallitusten antamat kunniamerkit henkilöille, joiden
pysyvä asuinpaikka on unionin  tullialueella (TTA 81 artiklan a alakohta, arvonlisäveroton AVL 94.1. § 12 k.)

C28 Tavarat, joita kolmanteen maahan virallisen vierailun tehneet henkilöt tuovat unionin tullialueelle saatuaan tavarat lahjaksi isäntäviranomaisilta vierailun yhteydessä (TTA 82 artiklan a alakohta, arvonlisäveroton AVL  94.1. § 12 k.)

C29 Hallitsijoiden ja valtionpäämiesten käyttöön tarkoitetut tavarat (TTA 85 art., arvonlisäveroton AVL 94.1. § 12 k.)

C30 Kaupan edistämiseksi tuodut vähäarvoiset tavaranäytteet (TTA 86 art., arvonlisäveroton AVL  94.1. § 12 k.)

C31 Mainosluonteiset painotuotteet ja tavarat (TTA 87 art., arvonlisäveroton  AVL 94.1. § 12 k.)

C32 Pienet näytteet, jotka edustavat unionin tullialueen ulkopuolella valmistettuja tavaroita ja jotka on tarkoitettu näyttelyyn tai vastaavaan tilaisuuteen. TTA 90 artiklan 1 kohdan a alakohta

C33 Tutkimuksia, analyyseja ja kokeita varten tuodut tavarat (TTA 95 art., AVL  94.1. § 12., ValmVL ks. Mm TupakkaVL 10§ 2k., VL 8 §)

C34 Toimivaltaisille tekijänoikeuksia taikka teollista tai kaupallista omaisuutta suojeleville toimielimille osoitetut tavaralähetykset (TTA 102 art., arvonlisäveroton AVL 94.1. § 12 k.)

C35 Matkailuun liittyvä tietoaineisto (TTA 103 art.,  arvonlisäveroton AVL  94.1. § 12 k.)

C36 Erinäiset asiakirjat ja tuotteet (TTA 104 art.,  arvonlisävero AVL  1.1. § 2 k.)

C37 Ahtauksessa ja tavaroiden suojauksessa niiden kuljetusten aikana käytettävät lisätarvikkeet (TTA 105 art., arvonlisävero AVL  1.1. § 2 k.)

C38 Eläimille niiden kuljetuksen aikana tarkoitetut pahnat, rehut ja ruoat (TTA 106 art.,  arvonlisäveroton AVL  94.1. § 12 k.)

C39 Maamoottoriajoneuvoissa olevat poltto- ja voiteluaineet tavanomaisessa tankissa, yksityisautoissa polttoainetta lisäksi enintään 10 litran kannettavassa säiliössä (TTA 107 art., arvonlisäveroton  AVL  94.1. § 12 k.,  TL48 §, ValmVL 87§ ja 91§)

C40 Sodan uhrien muistomerkkien tai hautausmaiden rakentamiseen, ylläpitoon tai koristamiseen tarkoitetut materiaalit (TTA 112 art., arvonlisäveroton AVL  94.1. § 12 k.)

C41 Ruumisarkut, tuhkauurnat ja hautajaiskoristeet (TTA 113 art.,  arvonlisäveroton AVL  94.1. § 12 k.)           

C42 Vakituisen asuinpaikkansa yhteisöön muuttavien henkilöiden muuttotavaroiden ennakkotuonti (TTA 9, AVL 94.1.12)             

C43 Ammatillisten velvoitteiden vuoksi kolmannesta maasta lähtevien henkilöiden muuttotavaroiden ennakkotuonti (TTA 10, avl 94.1.12)               

C44 Unionin tullialueelle sijoittautuneiden, voittoa tavoittelematonta toimintaa harjoittavien oikeushenkilöiden perintönä saama henkilökohtainen omaisuus. TTA 20

C45 Maa-, kotieläin-, mehiläis-, puutarha- ja metsätalouden tuotteet, jotka saadaan unionin tullialueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan kolmannen maan tiloilta. (Tulliton TTA 35 art., arvonlisävero AVL 1.1. § 2 k.)         

C46 Sellaiseen kalastukseen ja kalankasvatukseen liittyvät tuotteet, joita unionin kalastajat harjoittavat jäsenvaltion ja kolmannen maan rajajärvissä ja -vesistöissä, sekä sellaisen metsästyksen tuotteet, jota unionin metsästäjät harjoittavat näillä järvillä     

C47 Siemenet, lannoitteet ja maaperän ja kasviston hoitoon tarkoitetut tuotteet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi unionin tullialueella sijaitsevilla, kolmanteen maahan rajoittuvilla maatiloilla. (Tulliton TTA 38 art., arvonlisävero AVL 1.1. § 2 k.)     

C48 Tullittomat matkustajatuomiset, joiden arvo enintään 430 euroa lento- ja meriteitse matkustavilla, muun liikenteen matkustajilla enintään 300 eroa, arvonlisä- ja valmisteverolaissa säädetyin rajoituksin (tulliton TTA 41 art., arvonlisäveroton AVL 95-95e§     

C49 Hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöille osoitetut kaikenlaiset tavarat, jotka lähetetään vastikkeetta varojen keräämiseksi satunnaisissa hyväntekeväisyystilaisuuksissa puutteenalaisille. (Tulliton TTA 61 art. 1 kohdan b alakohta, arvonlisäveroton AVL    

C50 Hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöille osoitetut tavarat – vastikkeetta lähetetyt varusteet ja toimistotarvikkeet. (Tulliton TTA 61 art. 1 kohdan c alakohta, arvonlisäveroton AVL 94.1. § 12 k.)

C51 Maljat, mitalit ja vastaavat luonteeltaan pääasiassa vertauskuvalliset esineet, jotka on annettu kolmannessa maassa henkilöille, joiden pysyvä asuinpaikka on unionin tullialueella  (TTA 81 artiklan b alakohta, arvonlisäveroton AVL 94.1. § 12 k.)

C52 Kolmanteen maahan sijoittautuneiden viranomaisten tai henkilöiden vastikkeetta antamat maljat, mitalit ja vastaavat luonteeltaan pääasiassa vertauskuvalliset esineet, jotka esitetään unionin tullialueella (TTA 81  artiklan c alakohta, arvonlisäveroton AVL  94.1. § 12 k.)

C53 Vertauskuvalliset ja arvoltaan vähäiset palkinnot, pokaalit ja matkamuistot,
jotka on tarkoitettu annettaviksi vastikkeetta liikekongresseissa tai niiden
kaltaisissa kansainvälisissä tilaisuuksissa henkilöille, joiden pysyvä asuinpaikka on kolmansissa maissa (TTA 81 artiklan d alakohta, arvonlisäveroton AVL 94.1. § 12 k.)

C54 Tavarat, joita unionin tullialueelle viralliselle vierailulle tulevat henkilöt
tuovat annettavaksi lahjaksi isäntäviranomaisille vierailun yhteydessä (TTA 82 kohdan b alakohta, arvonlisäveroton AVL  94.1. § 12 k.)

C55 Tavarat, joita kolmanteen maahan sijoittautunut viranomainen, julkisyhteisö tai yleishyödyllistä toimintaa harjoittava ryhmittymä antaa lahjaksi
taikka ystävyyden tai huomaavaisuuden osoitukseksi unionin tullialueelle
sijoittautuneelle viranomaiselle, julkisyhteisölle tai yleishyödyllistä toimintaa harjoittavalle ryhmittymälle, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet vastaanottamaan tällaisia tavaroita tullitta ( TTA 82  artiklan c alakohta,arvonlisäveroton  AVL  94.1. § 12 k.)

C56 Tavarantoimittajien asiakkailleen vastikkeetta osoittamat, vailla varsinaista kaupallista arvoa olevat mainosesineet, joita ei voida käyttää muihin kuin mainostarkoituksiin ( TTA 89 art., arvonlisäveroton AVL 94.1. § 12k.)

C57 Tavarat, jotka tuodaan yksinomaan niiden esittelyä varten tai unionin tullialueen ulkopuolella valmistettujen näytteillä olevien koneiden ja laitteiden esittelyä varten näyttelyssä tai vastaavassa tilaisuudessa (TTA 90 artiklan 1 kohdan b alakohta, arvonlisäveroto AVL 94.1. § 12 k.)

C58 Erilaiset vähä-arvoiset materiaalit kuten maalit, lakat ja seinäpaperit, joita käytetään kolmansien maiden esittelijöiden näyttelyn tai vastaavan tilaisuuden tilapäisten, käytön jälkeen hävitettävien näyttelyosastojen rakentamiseen, varustamiseen ja koristamiseen (TTA 90 artiklan 1kohdan c alakohta, arvonlisäveroton AVL  94.1. § 12 k.)

C59 Painotuotteet, luettelot, esitteet, hinnastot, mainosjulisteet, kuvitetut tai kuvittamattomat kalenterit, kehystämättömät valokuvat ja muut tavarat, jotka toimitetaan vastikkeetta käytettäviksi unionin  tullialueen ulkopuolella valmistettujen tavaroiden mainostamiseen ja joita esitellään näyttelyssä tai vastaavassa tilaisuudessa (TTA 90 artiklan 1 kohdan d alakohta, arvonlisäveroton AVL  94.1. § 12 k.)

C60 Avioliiton solmimisen yhteydessä tuodut kapiot ja koti-irtaimisto, jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen avioliiton solmimista edeltävien kahden kuukauden aikana (vapautus tullista asianmukaista vakuutta vastaan) TTA 12 art. 1 kohta, 15 art. 1 kohta a    

C61 Tulliton TTA 12 art. 2 kohta, 15 art. 1 kohdan a alakohta, arvonlisäveroton AVL 94.1. § 12 k. Tavaroilla on 12 kuukauden luovutusrajoitus vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta (TTA 16 art.).

 

3KV Tullittomuus kansainvälisten sopimusten ja TTA 128 art.  perusteella (Kv. sopimus), arvonlisävero AVL 1.1. § 2 k.

3KW Tulliton ja valmisteveroton kv.sopimuksen perusteella,  TTA 128 art., ValmVL 18§, arvonlisävero AVL 1.1 § 2 k.

3KY Tulliton ja arvonlisäveroton kv.sopimuksen perusteella, TTA 128 art. ja AVL 96 §

3KZ Tulliton, valmisteveroton ja arvonlisäveroton kv. Sopimuksen perusteella,  TTA 128 art., ValmVL 18§ , arvonlisäveroton AVL 96 §

3MF Ammattiliikenteen henkilöstön tuomiset yhden kalenterikuukauden aikana, (TTA 41 art., AVL 95 e §, VVL 90 §)

3RE Taide- ja kokoelmatarvikkeet, liite IIB (TTA 43, AVL 94.1.12)            

3RG Laboratorioeläimet tutkimustarkoituksiin vastikkeetta (TTA 53, AVL 94.1.15)                 

3RI Tutkimustarkoituksiin vastikkeetta tuodut biologiset tai kemialliset aineet (TTA 53, AVL 94.1.15)                 

3RJ Sekalainen asiakirja-aineisto ja sekalaiset tavarat vastikkeetta viranomaisille ja järjestöille (TTA 104, AVL 94.1.16)               

3RK Kuljetuksen aikana tavaroiden suojaamiseen tarvittava kertakäyttöinen materiaali, mikäli siitä maksettu vastine sisällytetään kuljetettavan tavaran veronperusteeseen (TTA 105, AVL 94.1.17)

 

E01 Yksikköhinta

E02 Kiinteä tuontiarvo

                            

F01 Palautustavaroiden tuontitullittomuus (koodeksin 203 artikla)            

F02 Palautustavaroiden tuontitullittomuus (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 159 artiklassa tarkoitetut erityisolosuhteet: maataloustuotteet)    

F03 Palautustavaroiden tuontitullittomuus (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 158 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut erityisolosuhteet: korjaus tai kunnostus)                                       

F05 Palautustavaroiden vapauttaminen tuontitullista ja arvonlisäverosta ja/tai valmisteverosta (koodeksin 203 artikla ja direktiivin

2006/112/EY 143 artiklan 1 kohdan e alakohta)

                            

F06 Direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen valmisteverojen alaisten tavaroiden siirto tuontipaikasta väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmässä. Valmisteverotuslaki (182/2010) 17§                         

F07 Jalostetut tuotteet, jotka palautuvat Euroopan unioniin sen jälkeen, kun ne on aikaisemmin jälleenviety unionin tullialueelta sisäisen jalostusmenettelyn jälkeen ja tuontitulli määritetään koodeksin 86 artiklan 3 kohdan mukaisesti (koodeksin 205 artiklan 2 kohta).

F15 Erityisten veroalueiden kanssa käydyn kaupan yhteydessä tuodut tavarat (H5-EU)    

F16 Tavarat, jotka on tuotu unionin ja sellaisten maiden, joiden kanssa unioni on perustanut tulliliiton, välisessä kaupassa

F21 Unionin tullialueeseen kuulumattoman maan tai alueen aluemerestä saatujen kalastustuotteiden ja muiden tuotteiden, jotka on pyydetty ainoastaan jäsenvaltion alusrekisteriin rekisteröidyllä tai kirjatulla ja sen lipun alla purjehtivalla aluksella, vapauttaminen tuontitullista

F22 Unionin tullialueeseen kuulumattoman maan tai alueen aluemerestä saaduista kalastustuotteista saatujen tuotteiden ja muiden tuotteiden, jotka on pyydetty jäsenvaltion alusrekisteriin rekisteröidyllä tai kirjatulla ja sen lipun alla purjehtivilla tehdasaluksilla, vapauttaminen tuontitullista

F44 Jalostettujen tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen sovellettaessa koodeksin 86 artiklan 3 kohtaa     

F47 Koodeksin 177 artiklassa säädetty tariffin eri alanimikkeisiin kuuluvia tavaroita koskevien tulli-ilmoitusten laadinnan yksinkertaistaminen           

F48 Tuonti direktiivin 2006/112 / EY XII osaston 6 luvun 4 jaksossa tarkoitetusta kolmansista maista ja alueilta tuotavien tavaroiden etämyyntiä koskevassa erityisjärjestelmässä.   

F49 Tuonti direktiivin 2006/112 / EY XII osaston 7 luvussa vahvistetun tuontiveron ilmoittamista ja maksamista koskevan erityisjärjestelyn mukaisesti.

Muiden menettelyiden käyttäminen ei ole mahdollista Tulliselvityspalvelussa.