Kambodžalaiselle ja myanmarilaiselle osittain hiotulle tai hiotulle indica-riisille otetaan käyttöön suojatoimenpiteet

23.1.2019 15.53
Tiedote

Komissio on tutkimuksissaan todennut, että Kambodžasta ja Myanmarista peräisin olevaa indica-riisiä tuodaan sellaisina määrinä ja sellaisilla hinnoilla, että unionin tuotannonalalle aiheutuu vakavia vaikeuksia. Tästä syystä riisille otetaan nyt väliaikaisesti uudelleen käyttöön yhteisen tullitariffin mukaiset tullit. Niitä ei sovelleta sellaisten tuotteiden tuontiin, jotka ovat jo olleet matkalla unioniin 18.1.2019, sillä edellytyksellä, että kyseisten tuotteiden määräpaikkaa ei voida muuttaa. Tuote on aiemmin vapautettu tulleista yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun asetuksen eli GSP-asetuksen nojalla.

Tulli otetaan uudelleen käyttöön kolmen vuoden ajaksi 18.1.2019 alkaen seuraavasti:

  vuosi 1 vuosi 2 vuosi 3
Tulli (euroa/tonni) 175 150 125

Indica-riisi luokitellaan CN-koodeihin 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 ja 1006 30 98. Riisiä tuodaan unioniin joko irtotavarana jatkojalostukseen (hiominen, puhdistaminen ja pakkaaminen) tai alle 5 kg tai 5–20 kg painavissa pienissä säkeissä, joita voidaan myydä vähittäiskauppiaille ilman jatkojalostusta. Suojatoimenpiteistä on kerrottu 17.1.2019 julkaistussa EU:n virallisen lehden numerossa L 15.

Lisätietoja:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet