Hyppää sisältöön

Vientilupavaatimusta covid-rokotteille ja ainesosille jatketaan

Julkaisuajankohta 12.3.2021 13.14
Tiedote

EU jatkaa SARS-CoV-2-virusten vastaisten rokotteiden ja niiden ainesosien vientilupavaatimusta 30.6.2021 saakka. Samalla tehdään tarkennuksia soveltamisalan tuotekatteeseen ja lisätään jälleenvienti luvanvaraiseksi. Suomessa lupahakemukset osoitetaan ulkoministeriölle. Suomen alustava kanta hakemukseen muodostetaan Fimean lausunnon mukaisesti ja vientilupahakemus ratkaistaan Euroopan komission lausunnon mukaisesti.

Ulkoministeriö ja Tulli tiedottavat

Euroopan komission 30.1.2021 voimaantullutta SARS-CoV-2-virusten vastaisia rokotteita koskevaa vientilupavaatimusta jatketaan 30.6.2021 saakka. 

Asetusta sovelletaan SARS-CoV-2-virusten vastaisiin rokotteisiin, jotka kuuluvat CN-nimikkeistön luokkaan 3002 20 10 riippumatta niiden pakkauksista. Soveltamisalaan kuuluvat myös vaikuttavat aineet mukaan luettuina tällaisten rokotteiden valmistuksessa käytettävät kantasolupankit tai työsolupankit. 

Samalla tehdään tarkennuksia soveltamisalan tuotekatteeseen lisäämällä vaikuttavien aineiden CN-koodit ja lisätään jälleenvienti luvanvaraiseksi. Lupamenettelyä useiden samaan maahan vietävien tavaraerien osalta helpotetaan.  

Lupia ei tarvita siirtoihin EU:n sisällä. Lisäksi lupavaatimukseen on lukuisia poikkeuksia. Lupia ei tarvita esimerkiksi vienneille EFTA-maihin, tiettyihin EU:n naapuruston maihin Länsi-Balkanilla, itäisessä Euroopassa ja Välimerellä. Poikkeusmaat ja –alueet on listattu asetuksen 1 artiklassa.  

Suomessa ei juuri tällä hetkellä ole merkittävää vientipotentiaalia valvonnanalaisissa tuotteissa, mutta viennin valvonta ja lupamenettelyt ovat Suomessa käytössä osana Euroopan unionin toimintaa. 

Lupaviranomainen on ulkoministeriö

Suomessa tehtävää lupahakemusta  varten käytettävän hakemuslomakeen voi pyytää ulkoministeriöstä osoitteesta hakemuscovid.UM@formin.fi.  Ulkoministeriössä on valmistelussa sähköinen hakemus ja se valmistuu arviolta huhtikuun puolivälissä 2021. 

Viejän tulee selvittää ulkoministeriöstä, tarvitseeko tuote vientiluvan ja hankkia tarvittaessa lupa tuotteiden vientiin. Lupa on esitettävä Tullille vienti-ilmoittamisen yhteydessä. Tullin tehtävänä on valvoa, että viejällä on lupa tuotteiden vientiin ja että tavarat ovat niitä, mitä luvassa on mainittu. Tavaroita ei voi viedä maasta ennen kuin nämä tarkistukset on tehty. 

Tulli huolehtii osaltaan viennin sujuvuudesta ja riskiperusteisesta valvonnasta. Tulli valvoo tämän EU:n rokotesaatavuutta turvaavan komission asetuksen toimeenpanoa myös osana EU:n tulliliittoa ja EU:n ulkorajan valvontaa.

Asetus on luettavissa kokonaan Euroopan komission verkkosivuilla. 

Lisätietoja
Ulkoministeriö yksikönpäällikkö Tuuli-Maaria Aalto (lainsäädäntö), p. 0295 350 633
Ulkoministeriö yksikönpäällikkö Teemu Sepponen (lupien hakeminen), p. 050 449 1445
Tulli, Mikko Grönberg, valvontajohtaja (tavaraviennin valvonta), p. 040 332 2679

Corona Coronavirus Korona Mediatiedote