Hyppää sisältöön

Tuonnin tulli-ilmoitusten uudistus jatkuu syksyllä 2022 (päivitetty 6.8.2021)

Julkaisuajankohta 6.8.2021 12.32 | Julkaistu suomeksi 6.8.2021 klo 12.46
Tiedote

Tuonnin tulli-ilmoitusten uudistaminen ja siirtyminen sähköiseksi jatkuu syksyllä 2022. Sen jälkeen sähköisesti annetaan myös kaikki aikaisemmin tullitoimipaikassa annetut kaksivaiheiset tulli-ilmoitukset sekä yritysten antamat käteistullaukset kuten erityismenettelyiden ilmoitukset. Ilmoitukset annetaan sähköisesti joko uudistetuilla sanomilla tai Tulliselvityspalvelussa. SAD-lomakkeen käyttäminen on jatkossa mahdollista vain varamenettelyssä. Myös uusia tullimenettelyjä otetaan käyttöön.

Uudistuksen yhteydessä myös Ahvenanmaan ilmoittamisprosessit muuttuvat. Lisäksi kaikkien tuonnin ja tullivarastoinnin sanoma-asiakkaiden pitää päivittää ohjelmistonsa, kun sanomat uudistuvat.

Erityismenettelyiden ilmoitukset annetaan uudessa palvelussa tai sanomilla

Seuraavat erityismenettelyjen ilmoitukset annetaan jatkossa Tulliselvityspalvelussa tai uudistetuilla sanomilla:

 • sisäisen jalostuksen ilmoitukset (tullimenettely 51)
 • tietyn käyttötarkoituksen ilmoitukset (uusi tullimenettelykoodi on 44)
 • väliaikaisen maahantuonnin ilmoitukset (tullimenettely 53)
  • poikkeus: käytössä on edelleen suullinen ilmoittaminen, jonka tueksi annetaan lomake 613s

Uusia tullimenettelyjä käyttöön

Uudistuksen jälkeen käyttöön tulevat myös seuraavat kokonaan uudet tullimenettelyt:

 • 44 – Tavaroiden luovutus vapaaseen liikkeeseen tullitta tai alennetuin tullein tietyn käyttötarkoituksen perusteella
 • 46 – Vastaavista tavaroista ulkoisessa jalostusmenettelyssä saatujen jalostettujen tuotteiden tuonti ennen niiden tavaroiden vientiä, jotka ne korvaavat (tuonnilla alkava ulkoinen jalostus)
 • 95 – Tavaroiden asettaminen muuhun varastointimenettelyyn kuin tullivarastointimenettelyyn kun arvonlisäveroa tai soveltuvin osin valmisteveroa ei ole maksettu (asettaminen verovarastointimenettelyyn)
 • 96 – Unionitavaroiden asettaminen muuhun varastointimenettelyyn kuin tullivarastointimenettelyyn, kun arvonlisäveroa tai soveltuvin osin valmisteveroa ei ole maksettu ja toinen vero jätetään väliaikaisesti kantamatta 

Jatkossa erityismenettelyjen päättämistä tai määräajan pidennystä pyydetään Tulliselvityspalvelussa tai vapaamuotoinen yhteydenottopyyntö -sanomalla. Päätöstilitykselle on suunnitteilla oma ilmoitus 2023. 

Yksinkertaistetut ilmoitukset ja täydentävät ilmoitukset annetaan Tulliselvityspalvelussa tai sanomilla

Seuraavat yksinkertaistetut ilmoitukset ja täydentävät ilmoitukset uudistuvat:

 • jaksotullauksen yksinkertaistetut ilmoitukset
  • Kuljetusvälinekohtaisesti annettavat ilmoitukset korvaavat nykyiset rahtikirjailmoitukset luovutusvaiheessa. Jakson aloittavasta ilmoituksesta luovutaan.
 • muut kuin jaksotullauksen yksinkertaistetut ilmoitukset
  • Esimerkiksi kiintiötullaukset voi jatkossa antaa kaksivaiheisena.
 • EIR-luvanhaltijoiden eli entisten tuonnin kotitullaajien sähköiset esittämistiedonannot 
 • kaikkiin edellä mainittuihin ilmoituksiin annettavat täydentävät ilmoitukset.

Yksinkertaistetetut ja niitä täydentävät ilmoitukset annetaan jatkossa Tulliselvityspalvelussa tai sanoma-asiointina.

Ilmoittaminen, kun tavaraa tuodaan toisesta EU-maasta Ahvenanmaalle

Kun tavaraa tuodaan toisesta EU-maasta kuin Suomesta Ahvenanmaalle, tuonti-ilmoituksen voi jatkossa antaa myös ennakolta. Ennakolta annettu tuonnin tulli-ilmoitus esitetään Tullille uudella sähköisellä esittämisilmoituksella. Samalla luovutaan kaksivaiheisesta ilmoitusprosessista, jossa arvonlisäverorekisteröity tuoja on voinut antaa tavaran saapuessa yksinkertaistetun ilmoituksen kuljetusasiakirjalla tai muulla vastaavalla asiakirjalla ja sen jälkeen 10 päivän kuluessa täydentävän ilmoituksen sähköisesti.

Jatkossa jos arvonlisverorekisteröidyllä tuojalla ei ole käytettävissään täydellisiä tietoja ilmoitusta antaessaan, tiedot voi antaa ensin arviona. Kun lopulliset tiedot ovat saatavilla, ilmoittaja ilmoittaa ne pyytämällä ilmoituksen oikaisua.

Ilmoittaminen Ahvenanmaan ja muun Suomen välisessä tavaraliikenteessä

Ahvenanmaan ja muun Suomen välisen tuonnin ilmoituksissa arvotieto tulee pakolliseksi tiedoksi kaikille ilmoittajille. Samalla luovutaan kaksivaiheisesta ilmoitusprosessista, jossa arvonlisäverorekisteröity tuoja on voinut antaa tavaran saapuessa yksinkertaistetun ilmoituksen kuljetusasiakirjalla tai muulla vastaavalla asiakirjalla ja sen jälkeen 10 päivän kuluessa täydentävän ilmoituksen sähköisesti.

Jatkossa jos arvonlisverorekisteröidyllä tuojalla ei ole käytettävissään täydellisiä tietoja ilmoitusta annettaessa, tiedot voi antaa ensin arviona. Kun lopulliset tiedot ovat saatavilla, ilmoittaja ilmoittaa ne pyytämällä ilmoituksen oikaisua.

Lisäksi uudistuu ilmoitusprosessi, jossa verorajanumeron saanut yritys voi ilmoittaa henkilöasiakkaille verorajan yli lähettämänsä tavarat Tullille kuukausittain yhteenvetoilmoituksella. Verorajanumeron käyttäjien uudesta ilmoitusprosessista tiedotamme lisää myöhemmin.

Myös erityismenettelyjen ilmoittaminen Ahvenanmaan ja muun Suomen välisessä tavaraliikenteessä uudistuu. Tullivarastoinnin ilmoitukset on annettava jo nyt Tulliselvityspalvelussa, mutta esimerkiksi verorajan yli korjattavaksi lähetettävän tavaran ilmoittamiseen tulee muutoksia. Tästä tiedotamme lisää myöhemmin.

Uudistus vaikuttaa kaikkiin tullivarastoinnin ja tuonnin sanoma-asiakkaisiin

Syksyn 2022 uudistus vaikuttaa kaikkiin sanoma-asiakkaisiin, jotka antavat tuonnin tai tullivarastoinnin ilmoituksia. Kaikkien tuonnin sanoma-asiakkaiden on päivitettävä ohjelmistonsa ja testattava ne Tullin kanssa, sillä sanomiin tulee myös rakenteellisia uudistuksia. Myös jo tällä hetkellä uusia tuonnin ja tullivarastoinin tulli-ilmoituksia antavien sanoma-asiakkaiden on testattava ohjelmistonsa uudelleen.

Tiedotamme sanoma-asiakkaaksi hakeutumisesta erikseen vuoden 2022 alkupuolella. 

Lisäksi Tulli muuttaa tapaa, jolla asiakasta kuullaan ennen kielteistä päätöstä. Mitätöintisanoman tietosisältöön tehdään muutoksia. Ennen menettelyyn luovutusta tehtävä korjauspyyntö ja menettelyyn luovutuksen jälkeen tehtävä oikaisupyyntö yhdistetään samansisältöiseksi muutospyynnöksi.

Pyrimme julkaisemaan ilmoitusten sanomakuvaukset eli määritykset sanomille noin vuosi ennen ilmoitusten käyttöönottoa.

Lisätietoa: UCC(at)tulli.fi

Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet