Hyppää sisältöön

Tuonnin keskitetty tulliselvitys käyttöön Suomessa keväällä 2025

Julkaisuajankohta 12.6.2024 15.00
Tiedote

Tuonnin keskitetty tulliselvitys otetaan käyttöön Suomessa keväällä 2025. Tulli ilmoittaa tarkemmasta ajankohdasta myöhemmin. Keskitetyn tulliselvityksen myötä otetaan käyttöön uusia EU-maiden välisiä sanomia. Jotta keskitettyä tullivselvitystä voi käyttää, tuonnin sanoma-asiakkaiden on päivitettävä ohjelmistonsa.

Tuonnin keskitetty tulliselvitys 

Tuonnin keskitetyssä tulliselvityksessä tuoja eli ilmoittaja antaa tuonnin tulli-ilmoituksen yhteen EU-maahan, vaikka tavarat esitetään toisen EU-maan tullille. Tulli-ilmoituksen käsittelevä maa kantaa tavarasta mahdolliset määrättävät tullit. Arvonlisävero pitää ilmoittaa ja maksaa tavaran kulutusmaan sääntöjen mukaisesti. 

Tuoja voi käyttää myös edustajaa tulli-ilmoituksen antamiseen. Keskitetyssä tulliselvityksessä voi käyttää vain suoraa edustusta.

Suomalainen keskitetyn tulliselvityksen luvan saanut tuoja antaa Suomen tullille tuonti-ilmoituksen esimerkiksi tavarasta, jonka yritys on tilannut EU:n ulkopuolelta ja joka saapuu toiseen EU-maahan, jossa se kulutetaan. Yritys asioi vain yhden EU-maan tullin kanssa tuonnin tulli-ilmoittamisessa, vaikka tuo tavaraa useampaan EU-maahan.

Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen

Tuonnin keskitetty tulliselvitys edellyttää lupaa, jonka voi saada vain valtuutettu talouden toimija (AEOC- tai AEOF-toimija). Luvassa yksilöidään muun muassa, missä maissa lupa on voimassa. Lupa edellyttää, että hakijalla on yleisvakuuslupa, joka on voimassa samoissa EU-maissa kuin keskitetyn tulliselvityksen lupa. 

Kaikissa EU-maissa ei ole vielä otettu käyttöön tuonnin keskitetyn tulliselvityksen edellyttämiä sanomia jäsenvaltioiden välillä, eikä tuonnin keskitettyä tulliselvitystä ole siksi pystytty soveltamaan täysimääräisesti. Toistaiseksi vain muutamalla maalla on valmius tuonnin keskitettyyn tulliselvitykseen. Esimerkiksi Saksa ja Ruotsi ovat arvioineet ottavansa käyttöön keskitetyn tulliselvityksen sanomat Suomea myöhemmin vuonna 2025.

Jos yrityksesi on kiinnostunut tuonnin keskitetyn tulliselvityksen aloittamisesta keväällä 2025, kannattaa keskitetyn tulliselvityksen lupaa hakea Suomen tullilta viimeistään kesällä 2024.

Keskitetty tulliselvitys vaikuttaa tuonti-ilmoitusten sanomakuvauksiin

Tulli päivittää kesällä 2024 tuonnin tulli-ilmoitusten sanomakuvaukset. Ilmoitussanomien FI415 ja FI475 sekä niiden vastaussanomien tietosisältöä päivitetään. Jos antaa keskitetyn tulliselvityksen ilmoituksen ennakolta, pitää ottaa käyttöön uusi sanoma FI432.  

Samanaikaisesti tuonnin keskitetyn tulliselvityksen käyttöönoton kanssa Tulli ottaa käyttöön uuden vakuusjärjestelmän myös tuonnin ilmoittamisessa. Toistaiseksi uutta vakuusjärjestelmää on käytetty vain passituksessa. Keväästä 2025 alkaen kaikissa tuonnin tulli-ilmoituksissa on ilmoitettava muun muassa yleisvakuuden viitenumero (GRN) uudessa tietoryhmässä ”Vakuus”.

Lisätietoja 
Keskitetty tulliselvitys

Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet