Hyppää sisältöön

Tullin päätös Tullin liiketaloudellisten suoritteiden hinnoittelusta

Julkaisuajankohta 26.7.2023 15.30
Tiedote

Annettu Helsingissä 5. päivänä heinäkuuta 2023

Tulli on valtion maksuperustelain (150/1992) 9 §:n nojalla, huomioon ottaen valtiovarainministeriön Tullin suoritteiden maksullisuudesta antaman asetuksen (1008/2022) 4 §:n sekä arvonlisäverolain (1501/1993) säännökset, päättänyt:

1 §
Tullin liiketaloudelliset suoritteet hinnoitellaan tämän päätöksen liitteenä olevan hinnaston mukaisesti. Hintoihin sisältyy arvonlisävero. Verokanta on 24 prosenttia lukuun ottamatta hinnastosta ilmeneviä poikkeuksia. 

2 §
Tämä päätös tulee voimaan 1. päivänä elokuuta 2023, ja sillä kumotaan Tullin 19. päivänä joulukuuta 2022 antama päätös (11/2022) Tullin liiketaloudellisten suoritteiden hinnoittelusta.

Pekka Pylkkänen
Talousjohtaja

Liite: Tullin liiketaloudellisten suoritteiden hinnasto 8/2023 - 2024

Määräykset