Hyppää sisältöön

Tullin päätös Tullin liiketaloudellisten suoritteiden hinnoittelusta

22.12.2020 8.09
Tiedote

3/2020

Annettu Helsingissä 18. päivänä joulukuuta 2020

Tulli on valtion maksuperustelain (150/1992) 9 §:n nojalla, huomioon ottaen valtiovarainministeriön Tullin suoritteiden maksullisuudesta antaman asetuksen (1280/2018) 4 §:n sekä arvonlisäverolain (1501/1993) säännökset, päättänyt:

1 §

Tullin liiketaloudelliset suoritteet hinnoitellaan tämän päätöksen liitteenä olevan hinnaston mukaisesti. Hintoihin sisältyy arvonlisävero. Verokanta on 24 prosenttia lukuun ottamatta hinnastosta ilmeneviä poikkeuksia. 

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2021, ja sillä kumotaan Tullin 31. päivänä joulukuuta 2018 antama päätös (4/2018) Tullin liiketaloudellisten suoritteiden hinnoittelusta.

Hannu Mäkinen
Pääjohtaja                        

Arto Lillman
Päälakimies      

Liite:  Tullin liiketaloudellisten suoritteiden hinnasto 2021 - 2022               

Määräykset