Hyppää sisältöön

Tullin määräyskokoelma
Tullin määräys väliaikaisen varaston luvanhaltijan velvollisuuksista niiden tavaroiden osalta, joita ei ole asetettu tullimenettelyyn tai jälleenviety määräajassa

Julkaisuajankohta 2.5.2016 8.48
Tiedote

14/2016

Nro
14/2016
Antopäivä
2.5.2016

Säädösperusta
Tullilaki (304/2016) 52 §
Asetus (EU) N:o 952/2013 unionin tullikoodeksista 147 artikla 4 kohta ja 149 artikla

Voimassaoloaika
4.5.2016 lukien toistaiseksi. 

Kohderyhmät
Väliaikaisen varaston luvanhaltijat
Tavaroiden haltijat
Tullitoimipaikat

Jos tavaroita ei ole asetettu tullimenettelyyn tai jälleenviety viimeistään 90 päivän kuluttua siitä, kun niistä on annettu väliaikaisen varastoinnin ilmoitus, ne on tullilain 80 ja 81 §:n mukaisesti myytävä tai luovutettava muulla tavalla tai hävitettävä. Tämän vuoksi väliaikaisen varaston luvanhaltijan on pidettävä luetteloa niistä väliaikaisesti varastoiduista tavaroista, joita ei ole asetettu tullimenettelyyn tai jälleenviety mainitussa määräajassa.

Luettelo määräajan ylittäneistä tavaroista on tehtävä kalenterikuukausittain, ja se on toimitettava varastoa valvovaan tullitoimipaikkaan seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. Luettelosta on käytävä ilmi tavaroiden lähettäjä ja vastaanottaja, jos ne ovat tiedossa, tavarankuvaus, tavaraa koskeva saapumisen yleisilmoituksen MRN-numero, tavaraeränumero, mahdollinen varastoonpanonumero ja väliaikaisen varaston pitäjän yhteystiedot. Jos tavarat on kuitenkin asetettu tullimenettelyyn tai jälleenviety määräajan ylittymisen jälkeen, mutta ennen kuin luettelo on toimitettu valvovalle tullitoimipaikalle, luettelossa on lisäksi oltava sen asiakirjan viite, jolla väliaikainen varastointi on päätetty, ja väliaikaisen varastoinnin päättymispäivä.

Koska Tulli ei varastoi määräajan ylittäneitä tavaroita, ne voidaan toimittaa Tullille vasta, kun siitä on sovittu Tullin kanssa.

Pääjohtaja 
Antti Hartikainen

Päälakimies
Arto Lillman

Määräykset