Hyppää sisältöön

Tullin määräyskokoelma
Tullin määräys tullin määrän kirjaamisesta tileihin

4.5.2016 9.04
Tiedote

22/2016

Nro 22/2016 Antopäivä
4.5.2016

Säädösperusta
Tullilaki (304/2016) 60 §

Voimassaoloaika
5.5.2016 lukien toistaiseksi.

Kohderyhmät
Tileihin kirjaamisesta vastaava Tullin henkilöstö
Tullin asiakkaat

Tullin määrä kirjataan tileihin seuraavasti:

  • Tullin määrä vahvistetaan velallisen maksettavaksi Tullin tullausjärjestelmillä tehdyllä tullaus- tai jälkitullauspäätöksellä, joka siirretään online-liittymän kautta veroreskontraan maksunvalvonnan ja kirjanpidon hoitamiseksi.
  • Jos tullausjärjestelmillä ei ole yksittäistapauksissa mahdollista vahvistaa maksettavaksi tulevaa tullin määrää, tapahtuman tiedot tai niiden muutokset voidaan tallentaa veroreskontraan niin kutsutun suorakorjaustoiminnon avulla. Tallennus veroreskontraan on tehtävä mahdollisimman nopeasti ja aina unionin tullikoodeksista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 952/2013 säädetyssä tileihin kirjaamisen määräajassa, jotta tullien asettaminen Euroopan komission käyttöön ei viivästy.
  • Veroreskontrasta kirjanpitotiedot siirretään eräajojen tuottamien siirtotiedostojen avulla pääkirjanpitoon, johon sisältyy myös neuvoston asetuksen (EY, EURATOM) N:o 1150/2000 6 artiklassa tarkoitettu omia varoja koskeva kirjanpito (A- ja B-tilit).
  • Tileihin kirjaamisen ajankohta on hetki, jolloin tullaus- tai jälkitullauspäätös on vahvistettu ja sen tiedot ovat siirtyneet tai tallennettu veroreskontraan.
  • Tullaus- ja jälkitullauspäätöksiä ei ole sallittua tehdä veroreskontran ohi, koska silloin ne eivät ohjaudu tietojärjestelmien kautta tapahtuvaan maksunvalvontaan ja kirjanpitokäsittelyyn.

Pääjohtaja 
Antti Hartikainen

Päälakimies
Arto Lillman

Määräykset