Hyppää sisältöön

Tullin määräyskokoelma
Tullin määräys kirjanpidosta tullivarastointimenettelyssä

Julkaisuajankohta 2.5.2016 8.49
Tiedote

15/2016

Nro
15/2016
Antopäivä
2.5.2016

Säädösperusta
Tullilaki (304/2016) 52 §
Asetus (EU) N:o 952/2013 unionin tullikoodeksista 214 artikla

Voimassaoloaika
4.5.2016 lukien toistaiseksi.

Kohderyhmät
Tullivarastoluvan haltijat
Menettelynhaltijat
Tullitoimipaikat

Tullivarastot jaetaan yleisiin ja yksityisiin tullivarastoihin. Kirjanpitovelvollinen on lupatyypistä riippuen joko luvanhaltija tai menettelynhaltija.

Tullivarastointimenettelyä koskevaa kirjanpitoa tulee pitää suomen-, ruotsin- tai englanninkielellä. 

Tavarat on merkittävä kirjanpitoon tavaraerittäin ja pakkauslajeittain. Kun tavaroita luovutetaan tullivarastosta, tavaran paljoutta kuvaavat yksiköt eivät saa muuttua menettelyyn asettamisen ja päättämisen välillä siten, että tavaran jäljitysketju katkeaa. 

Kirjanpidon on oltava reaaliaikainen, ja siitä on käytävä ilmi tullivarastointimenettelyssä kulloinkin olevien tavaroiden määrät ja lajit.

Menettelyyn asettamista ja päättämistä koskevat tulli-ilmoitukset ja muut asiakirjat ovat osa kirjanpitomateriaalia. Sähköisesti arkistoidut asiakirjat on tarvittaessa pystyttävä esittämään Tullille. 

Jos varastonpitäjän kirjanpitojärjestelmä muuttuu luvan myöntämisen jälkeen, uusi järjestelmä tulee hyväksyttää Tullilla ennen sen käyttöönottoa.

Pääjohtaja                                                            
Antti Hartikainen

Päälakimies                                                          
Arto Lillman

Määräykset