Hyppää sisältöön

Tullin määräyskokoelma
Tullin määräys Euroopan unionista poistuvia tavaroita koskevista ilmoituksista

Julkaisuajankohta 11.5.2016 9.07
Tiedote

23/2016

Nro 23/2016 Antopäivä
11.5.2016

Säädösperusta
Tullilaki (304/2016) 52 §
Asetus (EU) N:o 952/2013 unionin tullikoodeksista (tullikoodeksi) 267 artikla

Voimassaoloaika
13.5.2016 lukien toistaiseksi.

Kohderyhmät
Liikenteenharjoittajat (tavaroiden kuljettajat)
Tullitoimipaikat

1. Yleistä

Kaikki Euroopan unionista poistuvat tavarat on ilmoitettava Tullille. Niistä on annettava tapauksesta riippuen tulli-ilmoitus, jälleenvienti-ilmoitus, jälleenvientitiedonanto tai poistumisen yleisilmoitus. Näiden tullikoodeksissa edellytettyjen ilmoitusten lisäksi Tullille on annettava seuraavat sähköiset ilmoitukset:

  • ilmoitus tavaran saapumisesta poistumispaikalle;
  • tavaran alukseen lastaukseen liittyvä poistumisen esittämisilmoitus; ja
  • poistumisilmoitus, jolla ilmoitetaan tavaran poistuneen unionin alueelta

Ilmoitusta tavaran saapumisesta poistumispaikalle ei vaadita tavarasta, josta annetaan vain jälleenvientitiedonanto tai poistumisen yleisilmoitus.

Poistumisen esittämisilmoitusta ja poistumisilmoitusta ei vaadita tavarasta, josta annetaan vain jälleenvientitiedonanto.

Maanteitse Suomesta poistuvista tavaroista ei tarvitse antaa edellä mainittuja poistumiseen liittyviä ilmoituksia, vaan tavaroiden kuljettaja esittää tavarat Tullille esittämällä tavaraa koskevat asiakirjat poistumistullitoimipaikan tullivirkailijalle.  

2. Ilmoitusvelvolliset

2.1 Ilmoitus saapumisesta poistumispaikalle

Tavaran esittämisestä tullille poistumispaikalla säädetään tullikoodeksissa. Sen 267 artiklan mukaan liikenteenharjoittajalla on vastuu siitä, että tavarat esitetään tullille. Jos ilmoituksen antaa Tullille muu kuin junan tai ilma- tai vesialuksen lastaamisesta vastaava toimija, ilmoituksen tehnyt toimija on velvollinen toimittamaan ilmoitukseensa tullilta saamansa hyväksyvän päätöksen viipymättä tiedoksi asianomaisen aluksen tai junan lastaamisesta vastaavalle toimijalle. Tämä on edellytys sille, että tavara voidaan lastata kulkuneuvoon, jossa Suomesta poistuva tavara katsotaan tullimenettelyllisesti poistuneeksi myös unionin alueelta.

Tulli on antanut tavaroiden esittämisestä poistumisen yhteydessä määräyksen 24/2016.

2.2 Poistumisen esittämisilmoitus ja poistumisilmoitus

Ilmoitusten antamisesta on vastuussa se meri-, lento- tai rautatieliikenteen liikenteenharjoittaja, joka fyysisesti kuljettaa tavaran Suomesta sijaitsevalta, unionin tullilainsäädännön mukaiselta poistumispaikalta toiseen maahan.

Pääjohtajan poissa ollessa

Ylijohtaja
Jarkko Saksa

Lakimies 
Antti Rantanen

Määräykset