Hyppää sisältöön

Tullille uusi merkittävä tehtäväalue - vastaa nyt EU:n hiilirajamekanismin kaikista käytännön viranomaistoimista Suomessa

Julkaisuajankohta 29.12.2023 9.55
Tiedote

Hiilirajamekanismi (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) on uusi EU:n väline ehkäistä päästöjen ohjautumista EU:n ulkopuolelle. Suomessa hiilirajamekanismin käytännön tehtävät, kuten maahantuotavien tavaroiden päästölaskenta ja sen neuvonta, virheelliseen päästölaskentaan puuttuminen sekä päästötodistusten myynti on annettu Tullin hoidettavaksi. Tasavallan presidentti vahvisti tätä koskevan lain 28.12.2023.

Hiilirajamekanismi (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) on uusi EU-politiikan instrumentti. Sen avulla tietyille EU:n ulkopuolelta tuleville tuotteille asetetaan saman suuruinen kustannus, kuin joka kohdistuisi EU:ssa valmistettuihin vastaaviin tuotteisiin EU:n päästökaupan toimeenpanon seurauksena. Mekanismia sovelletaan EU:n ulkopuolelta EU:hun tuotaviin niin sanottuihin CBAM-tavaroihin kaikissa EU:n 27 jäsenmaassa. CBAM-tavaroita ovat esimerkiksi tietyt rauta- ja terästuotteet, lannoitteet, alumiini- ja sementtituotteet sekä vety ja sähkö.

Kansallisen CBAM toimivaltaisen viranomaisen tehtäviin kuuluvat tavaroiden päästölaskenta ja sen neuvonta, virheelliseen päästölaskentaan puuttuminen, lupien myöntäminen ja niiden seuranta sekä CBAM-todistusten (päästötodistusten) myynti.

- Koska Tullin tehtävänä on valvoa rajat ylittävää tavarakauppaa ja huolehtia tulliselvityksestä, hiilirajamekanismin toimivaltaisen viranomaisen tehtävä sopii meille hyvin. Tavaroiden päästölaskenta on uutta niin maahantuojille kuin Tullille. Olemme jo kasvattaneet omaa päästölaskentaosaamistamme ja teemme työtä sen eteen, että maahantuojilla on mahdollisimman hyvät edellytykset toimia raportointivelvollisuuden alettua, kertoo asiakkuus- ja veronkantojohtaja Tom Ferm.

Asiakastilaisuuksia ja uusia virkoja  

Syksyn aikana on jo järjestetty useita asiakastilaisuuksia ja annettu neuvontaa yrityksille. Heti tammikuussa on luvassa myös toimialakohtaisia asiakastilaisuuksia. Hiilirajamekanismin myötä Tulliin on avautunut ja avautuu lähivuosina uusia virkoja.

Lisätietoja hiilirajamekanismista Tullin verkkosivuilla: https://tulli.fi/hiilirajamekanismi                                                                                                                                                                      

Hiilirajamekanismi (CBAM) Mediatiedote