Hyppää sisältöön

Tullille merkittävä rooli hiilivuodon torjunnassa

Julkaisuajankohta 24.1.2023 14.48
Tiedote

Hiilirajamekanismi on uusi EU-tason keino hiilivuodon torjuntaan. Hiilirajamekanismin kansallisen lainsäädännön ja hallinnon valmistelu on aloitettu ja Tullia on ehdotettu toimeenpanevaksi viranomaiseksi Suomessa.

EU-asetus Hiilirajamekanismista eli CBAM:ista (Carbon Border Adjustment Mechanism) tuo täysin uusia velvollisuuksia sen piirissä olevien tuotteiden maahantuojille ja lisää tehtäviä maahantuontia valvoville tulliviranomaisille EU:ssa. Suomessa Tullia on ehdotettu kansalliseksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi, joka vastaa toiminnasta käytännössä.

- Toimivaltaisen viranomaisen tehtävä sopii Tullille erityisen hyvin, koska hiilirajamekanismin velvollisuudet on kytketty tavaran maahantuontiin, jota Tulli perustehtävänsä puolesta valvoo. Tullin tehtävänä on myös yhteiskunnan, ympäristön ja kansalaisten suojaaminen. Tähänkin tehtäväkokonaisuuteen uusi ilmastopolitiikkaan liittyvä tehtävä istuu hyvin. Lisäksi hiilirajamekanismilla pidetään huolta yritysten tasapuolisista kilpailuedellytyksistä, minkä varmistaminen on meille tärkeää, sanoo asiakkuus- ja veronkantojohtaja Tom Ferm.

Mekanismin tavoitteena on, että EU-tuontituotteiden hinnat heijastavat nykyistä paremmin niiden todellisia hiilipäästöjä. Samalla kannustetaan EU:n ulkopuolisia valmistajia vähentämään päästöjään. Mekanismia sovelletaan muun muassa rauta- ja teräteollisuuteen, alumiiniin, lannoitteisiin, sementtiin, tuontisähköön ja vetyyn sekä tiettyihin raaka-aineisiin.

Vuodesta 2026 alkaen Hiilirajamekanismin soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden tuonti EU:n ulkopuolelta, pois lukien ETA-maat, muuttuu luvanvaraiseksi. Ennen CBAM-lupien ja -todistusten hankkimisvelvollisuutta sovelletaan vuosina 2023-2025 siirtymäaikaa, jolloin voimassa on raportointivellisuus. Raportointivelvollisuus astuu voimaan 1. lokakuuta 2023. Maahantuojan on raportoitava maahantuomiensa tuotteiden suorat ja epäsuorat päästöt vuosineljänneksittäin. Raportoinnin toistuvasta laiminlyönnistä seuraa sanktio.

Hiilirajamekanismin myötä Tulliin avautuu uusia tehtäviä, asiakasneuvonnalla on tärkeä rooli

Hiilirajamekanismi tuo Tullille kokonaan uudenlaista tekemistä, kuten hiilirajamekanismin lupakäsittelyä, CBAM-todistusten myyntiä ja hallintaa sekä mekanismiin liittyviä seuranta-, valvonta- ja neuvontatehtäviä. Lisäksi jo olemassa olevien tiettyihin tehtäviin, kuten tavarantarkastukseen ja näytteenottoon, tarvitaan lisää tekijöitä.

- Meille tulee hiilirajamekanismin myötä lähivuosina uusia tehtäviä, joiden laadukas hoitaminen edellyttää uuden, esimerkiksi teknisen osaamisen hankkimista Tulliin. Ensimmäiset haut lähtevät käyntiin pian, kertoo projektipäällikkö Sture Skinnar.

Alkuvaiheessa korostuu erityisesti yritysten neuvonta.

- Vielä ei ole kovin paljoa konkreettista kerrottavaa, koska kansallinen valmistelu on vasta aloitettu. Meille on kuitenkin erityisen tärkeää pitää asiakkaamme tietoisina tulevista muutoksista. Tulemme kokoamaan verkkosivuillemme tietoa ja ohjeita sekä viestimään suoraan asiakkaillemme, kertoo asiakasviestinnästä vastaava tulliylitarkastaja Heli Leutonen.

Lisätietoja

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote (24.1.)

https://tulli.fi/hiilirajamekanismi

Hiilirajamekanismi (CBAM) Mediatiedote