Hyppää sisältöön

Tulli tutki suomalaisten verkkokauppojen ravintolisiä – tehovalvonnassa lähes 80 % tutkituista todettiin määräysten vastaisiksi

Julkaisuajankohta 29.4.2022 7.55
Tiedote

Tulli valvoi suomalaisissa verkkokaupoissa myytäviä ravintolisiä tehostetusti alkuvuodesta 2022. Lähes joka kolmannesta tutkitusta tuotteesta löytyi lääkeainetta tai rohdoskasvia. Lisäksi kielletyt lisäaineet sekä virheelliset pakkausmerkinnät ja terveysväittämät antoivat aiheita huomautuksiin tai tuotteen hylkäämiseen. Tullin tutkimista 24:stä ravintolisästä 13 osoittautui sopimattomiksi kuluttajille tai tuotaviksi Suomeen.

Tehovalvonnan tarkoituksena oli selvittää, löytyykö Suomeen tuoduista ravintolisistä lääkeaineita, joita tuotteissa ei saisi olla. Valvonnan kohteeksi valikoituivat erityisesti urheilijoille sekä seksuaalivietin kohottamiseen tarkoitetut ravintolisät, joita myydään suomalaisissa verkkokaupoissa. Tulli otti alkuvuodesta 2022 näytteitä 24:stä ravintolisästä. Viisi tuotetta valvottiin tullauksen ja loput sisäkaupan eli EU-maista tuotavien tuotteiden valvonnan yhteydessä.

Tutkituista 24:stä tuotteesta jopa 79 % todettiin määräysten vastaisiksi. Tulli kielsi 13 tuotteen maahantuonnin tai markkinoille saattamisen sellaisenaan.

Ravintolisissä lääkeaineita, kiellettyjä lisäaineita sekä virheellisiä pakkausmerkintöjä ja terveysväittämiä

Lähes joka kolmannesta Tullin tutkimasta tuotteesta löytyi rohdoskasveja tai lääkeaineita. Ravintolisät ovat elintarvikkeita, joten Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tehtävänä on tarvittaessa päättää, onko valmistetta pidettävänä lääkkeenä, jos se sisältää lääkeluettelon liitteessä mainittua lääkeainetta tai rohdoskasvia.

Tulli hylkäsi tuotteita lääkeaineiden ohella myös useista muista syistä. Kolme tuotetta sisälsi kiellettyjä lisäaineita ja yhden tuotteen ravintoainepitoisuus oli liian pieni. Lisäksi ravintolisissä oli kiellettyjä tai hyväksymättömiä ravitsemus- ja terveysväitteitä sekä muita kuluttajaa harhaanjohtavia pakkausmerkintävirheitä.

Kuudelle tuotteelle Tulli antoi huomautuksen. Syinä olivat pakkausmerkintävirheet, mutta lisäksi yksi ravintolisistä sisälsi ainesosaa, jota epäiltiin hyväksymättömäksi uuselintarvikkeeksi. Asian tarkempi selvittäminen on tavaranhaltijan vastuulla. Uuselintarvike tarvitsee aina EU:n hyväksynnän ennen markkinoille tuomista.

Suomeen tuotavia ravintolisiä tutkitaan jatkuvasti – ongelmat eivät ole uusia

Tulli valvoo vuosittain noin sadan Suomeen tuodun ravintolisän määräystenmukaisuutta. Aiemmat tulokset olivat syynä myös alkuvuoden 2022 tehovalvonnalle.

– Tässä tehovalvonnassa näytteenotto kohdennettiin riskiperusteisesti tuoteryhmiin, joiden osalta meillä oli jo aiempia havaintoja määräystenvastaisuuksista. Lisäksi kiinnitimme huomiota tuotteista esitettyihin ravitsemus- ja terveysväitteisiin, Tullilaboratorion tulliylitarkastaja Jenni Vuokko.

– Tavanomaisessa valvonnassa ravintolisiä hylätään eniten virheellisten merkintöjen vuoksi. Muita yleisiä ongelmia ovat esimerkiksi ravintolisistä löytyvät hyväksymättömät ravintoainemuodot, paikkansa pitämättömät ravintoainepitoisuudet ja huono mikrobiologinen laatu, Tullin valvontaosaston tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling.

Ravintolisät ovat viime vuosina olleet tuoteryhmä, jossa todetaan kaikkein eniten määräysten vastaisia tuotteita. Vuonna 2021 Tulli tutki yhteensä 116 Suomeen tuotua ravintolisää, ja niistä määräysten vastaisiksi todettujen osuus oli 76 %.

Mediatiedote