Hyppää sisältöön

Törkeiden huumausaine- ja säännöstelyrikosten määrät kasvoivat huomattavasti – Tulli paljasti viime vuonna yli 6 000 tullirikosta

Julkaisuajankohta 5.3.2024 8.50

Tulli paljasti viime vuonna 6 245 tullirikosta. Törkeiden huumausaineisiin liittyvien sekä säännöstelyrikosepäilyiden määrät kasvoivat merkittävästi aiemmasta. Erityisesti säännöstelyrikosten eli EU:n Venäjä-pakotteiden rikkomisesta aloitettujen esitutkintojen määrät kasvoivat, kuten myöskin marihuanan, ekstaasin ja huumeena käytetyn lääkkeen, ketamiinin takavarikot. Täysin uusia muuntohuumeita löytyi 10. Tullirikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus oli viime vuonna lähes 88 miljoonaa euroa, josta valtion haltuun saatu rikoshyöty oli yli 37 miljoonaa euroa.

– Viime vuoden ilmiöitä olivat säännöstelyrikosepäilyiden nouseminen entisestään Venäjän pakotteiden kiertämisyritysten vuoksi, nuuskan laittoman maahantuonnin romahdus nikotiinipussien myynnin vapauttamisen jälkeen sekä savukkeiden salakuljetuksen lisääntyminen, summaa valvontajohtaja Hannu Sinkkonen viime vuoden tullirikosten luonnetta ja jatkaa:

–  Huumelääkkeiden takavarikot ovat edelleen korkealla tasolla, vaikka takavarikkomäärät hieman alenivat. Huomattavaa on myös lääkkeeksi luokitellun ketamiinin takavarikointien valtava kasvu, kuten myös pregabaliinin salakuljetustapausten lisääntyminen. Ketamiinia väärinkäytetään huumaavana aineena.  Tullirikoksia yleisellä tasolla tarkasteltaessa onkin merkillepantavaa, että viime vuonna paljastamistamme tullirikosepäilyistä yhä useampi ylitti törkeän rikoksen tunnusmerkit, esimerkiksi törkeiden huumausainerikosten määrä nousi lähes sadalla edellisvuodesta.

– Täysin uusia huumaavia aineita löysimme 10 ja kaikkiaan Tulli tunnisti yli 130 Suomeen tulossa ollutta erilaista huumaava ainetta. Näistä 12 ei ole luokiteltu Suomessa. Tullilaboratoriomme onkin muuntohuumeiden tunnistajana Euroopan edelläkävijöitä. Verkossa tapahtuva huumeiden ja lääkeaineiden kauppa on taas elpynyt, vaikka Tullin rikostutkinta on onnistunut jälleen sulkemaan verkossa toimivia kauppapaikkoja, kertoo Sinkkonen.

Kaiken kaikkiaan Tullin rikostorjunnan vuotta on leimannut viranomaisten välinen kansainvälinen yhteistyö.

Törkeitä Venäjä-pakotteiden kiertämisepäilyjä tutkinnassa lähes 60 – marihuanaa takavarikoitiin ennätysmäärä

EU:n Venäjälle asettamien pakotteiden rikkominen näkyy selkeästi viime vuoden tullirikostilastoissa. Uusia säännöstelyrikostutkintoja aloitettiin 492 ja näistä 58 on tutkittu törkeänä säännöstelyrikosepäilynä. Tulli vastaa tavarapakotteiden kiertämiseen liittyvistä rikostutkinnoista Suomessa.

Paljastettujen huumausainerikosten määrä nousi edellisvuodesta. Kaikkiaan Tullin tietoon tuli 1 556 huumausainerikosta, joista 390 oli törkeitä. Marihuanaa takavarikoitiin 465 kiloa ja ekstaasia yli 90 000 tablettia – molempien huumausaineiden takavarikoinnit kasvoivat huomattavasti. Myös dopingrikokset ja huumaavien sienien takavarikoinnit olivat kasvussa.

Veropetoksia Tulli tutki viime vuonna 633, näistä 107 tutkittiin törkeänä veropetoksena. Törkeisiin veropetoksiin sisältyi savukkeiden, alkoholin, nuuskan ja nikotiininesteiden laitonta maahantuontia sekä tapauksia, jotka liittyvät arvonlisäveroihin.

Tullirikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus oli lähes 88 miljoonaa euroa viime vuonna.

Tutustu kaikkiin tullirikostorjunnan vuoden 2023 tilastoihin. Tilastoista voi tarkastaa myös eri tullirikosten trendit ja huumeiden takavarikointien määrät viimeisen 5 vuoden ajalta.

Mediatiedote